Tìm thấy 1,430 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành"

[Vĩnh Phúc] Quản Lý Showrom Thời Trang

Công ty Gianni Việt Nam - Vĩnh Phúc

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

[Bắc Ninh] Quản Lý Showrom Thời Trang

Công ty Gianni Việt Nam - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

Quản Lý Showrom Thời Trang (Thanh Hóa)

Công ty Gianni Việt Nam - Thanh Hóa

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

[Hà Nam] Cửa Hàng Trưởng ( Thời Trang Tokyo Life)

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nam

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật ( May Mặc)

Thời Trang AdoreDress - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty TNHH Hiệp Thanh - Bến Tre

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội, Hà Nam

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

Legal & Risk Manager

Công ty TNHH Thương Mại ACS Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

Internal Audit Manager

Công ty TNHH Thương Mại ACS Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

IT Manager

Công ty TNHH Thương Mại ACS Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT BẢO HÀNH

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

Project Manager

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh, Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

Trưởng Phòng Đấu Thầu Dự Án Điện

CareerLink’s Client - Hà Nội

800USD | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

Accounting Manager (Biên Hòa- Đồng Nai)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

1,800USD - 2,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

04/09/2017

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Phát Triển Hệ Thống)

CareerLink’s Client - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

03/09/2017

Procurement Manager

CareerLink’s Client - Lâm Đồng

20,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

03/09/2017

[HCM] 01 Marketing & PR Manager

FPT Software - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

01/09/2017

01 Trưởng Phòng Dự Án

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt - Hà Nội

1,500USD - 3,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

01/09/2017

01 Trưởng Phòng PR-MKT

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt - Hà Nội

1,500USD - 2,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

01/09/2017

01 Trưởng Phòng Biên Tập

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt - Hà Nội

1,500USD - 2,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

01/09/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-