Tìm thấy 975 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành"

Maintenance Manager

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/02/2017

HSE Manager

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/02/2017

Construction Team Manager

CareerLink’s Client - Bình Dương

2,000USD - 3,000USD | Nhân viên

06/02/2017

Merchandising Manager (May Mặc)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/02/2017

Trưởng Phòng Kinh Doanh (tiếng Anh/Hoa)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/02/2017

Phó Phòng Thiết Kế Kĩ Thuật

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/02/2017

Continuous Improvement Manager

CareerLink’s Client - Đồng Nai

2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

06/02/2017

Phó Phòng Sản Xuất - Nhơn Trạch (Nhật + Anh)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

05/02/2017

Sales Manager

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/02/2017

Chief Executive Officer (CEO)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

05/02/2017

Customer Service Staff (For Apartment)

CareerLink’s Client - Bình Dương

700USD - 1,000USD | Nhân viên

05/02/2017

Accounting Manager

CareerLink’s Client - Hưng Yên

700USD - 900USD | Quản lý / Trưởng phòng

03/02/2017

Phó Phòng Nhập Xuất Linh Kiện (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/02/2017

IT Director

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,000USD - 3,000USD | Giám đốc

03/02/2017

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/02/2017

Quản Lý Sản Xuất bộ phận In/Làm túi

CareerLink’s Client - Bình Dương

400USD - 600USD | Trưởng nhóm / Giám sát

03/02/2017

Nursery Manager

CareerLink’s Client - Gia Lai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

02/02/2017

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

02/02/2017

GIÁM ĐỐC MARKETING

THẮNG LỢI GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Giám đốc

26/01/2017

Quản Lý Kinh Doanh (tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

800USD - 1,000USD | Nhân viên

26/01/2017

Procurement Manager

CareerLink’s Client - Lâm Đồng

20,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

26/01/2017

Sales Manager (Copyright Programs)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

26/01/2017

Social Media Manager

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

26/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-