Tìm thấy 93 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Quận Long Biên"

Trưởng Phòng Marketing

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

10/12/2018

Nhân Viên C&B

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

07/12/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

07/12/2018

Nhân Viên Trade Marketing

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

07/12/2018

Nhân Viên Digital Marketing

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

06/12/2018

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

05/12/2018

TRƯỞNG NHÓM MARKETING

Công Ty TNHH Kowon - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 23,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

05/12/2018

Nhân Viên Đào Tạo

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

04/12/2018

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

04/12/2018

Kế Toán Thanh Toán

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

04/12/2018

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

03/12/2018

Trưởng Nhóm Hành Chính (Lương 15 - 20 triệu)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Topcom - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

03/12/2018

Cửa Hàng Trưởng

Công Ty TNHH Kowon - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

30/11/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH TRỰC TIẾP

Công Ty TNHH Kowon - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

30/11/2018

Trưởng Phòng Digital Marketing.

CÔNG TY CỔ PHẦN GPM HOLDING VIỆT NAM - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

30/11/2018

Đại Diện Thương Mại Toàn Quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN GPM HOLDING VIỆT NAM - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội

16,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

30/11/2018

Cửa Hàng Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN GPM HOLDING VIỆT NAM - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

30/11/2018

Nhân Viên IT Phần Mềm

Công Ty TNHH Kowon - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

27/11/2018

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Công ty Cổ phần Vật Liệu Vĩnh Tân - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/11/2018

Trưởng Phòng Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần GPM Holding Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/11/2018

Nhân Viên Lái Xe Cho Giám đốc

Công ty Cổ phần Vật Liệu Vĩnh Tân - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Fpt_Quản Lý Cửa Hàng Tại Long Biên - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

13/11/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Sản Xuất Cơ Khí Và Xây Dựng CNC - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

Trưởng Ban Tuyển Dụng (Sân Golf Long Biên)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Biên - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/12/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-