Tìm thấy 93 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Quận Long Biên"

Nhân Viên Lập Trình

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Hơn 14,000,000VNĐ | Nhân viên

- Số lượng: 01 người
- Địa điểm làm việc làm việc tại Trụ sở chính Công ty,đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên– Hà Nội
- Tham gia nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các phần mềm
- Bảo trì các sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin. * Mức lương:
- Sau thời gian thử việc (không quá 02 tháng), nếu được...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Anh Thiết Kế Phần cứng Quận Long Biên Hàng Không Phần mềm Nhân viên IT

19/08/2017

Nhân Viên Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Hơn 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Số lượng: 01 người
- Địa điểm làm việc làm việc tại Trụ sở chính Công ty,đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên– Hà Nội
* Mô tả công việc
- Xây dựng, phát triển các giải pháp Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của khách hàng, công ty.
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.
- Tư vấn cho khách hàng ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Anh Lập Trình Viên Quận Long Biên Hàng Không Phần mềm Nhân viên IT Tư vấn

19/08/2017

NHÂN VIÊN AN TOÀN THÔNG TIN

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Hơn 23,000,000VNĐ | Nhân viên

- Số lượng: 01 nhân sự
- Làm việc tại Trụ sở chính Công ty, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên– Hà Nội
* Công việc
- Giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý sự cố cho các hệ thống thông tin, ứng dụng của Công ty và khách hàng theo đúng yêu cầu.
- Cài đặt cấu hình các thiết bị đảm bảo an toàn th...

CNTT - Phần mềm, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Anh Lập Trình Viên Quận Long Biên Hàng Không Phần mềm Nhân viên IT Dịch vụ khách hàng

19/08/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Thông Tin, Dẫn Đường, Giám Sát TSC

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Hơn 14,000,000VNĐ | Nhân viên

- Số lượng 02 nhân sự
* Mô tả công việc
- Giám sát hoạt động, theo dõi tình trạng kỹ thuật của các thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát trên toàn quốc và các thiết bị phụ trợ tại các đài, trạm.
- Hỗ trợ: kỹ thuật cho các đài, trạm khi có sự cố kỹ thuật và hoạt động bảo dưỡng định kỳ, bay kiểm tra hiệu chuẩn hàn...

Viễn Thông, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Long Biên Hàng Không Bảo Trì Điện tử Viễn thông

19/08/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Thông Tin, Dẫn Đường, Giám Sát RSC

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Hơn 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Số lượng 02 nhân sự
* Mô tả công việc
- Cung cấp các dịch vụ khảo sát vị trí, lắp đặt, thông điện hiệu chỉnh, hỗ trợ bay hiệu chuẩn thiết bị CNS trong và ngoài nước.
- Thực hiện hoặc hỗ trợ bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ cho các đài trạm CNS trên toàn quốc.
- Sửa chữa các cấu kiện hỏng của thiết bị CNS gửi từ các đ...

Viễn Thông, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Long Biên Hàng Không Bảo Trì Điện tử Viễn thông

19/08/2017

Nhân Viên Nghiên Cứu, Chế Tạo Sản Phẩm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Hơn 15VNĐ | Nhân viên

- Số lượng: 02 nhân sự
- Địa điểm làm việc tại Trụ sở chính Công ty,đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên– Hà Nội
*Công việc
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật phục vụ chế tạo và chuyển giao các sản phẩm công nghiệp hàng không phục vụ chuyên ngành thông tin, dẫn đường, giám sát, hệ thố...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Viễn Thông, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Thiết Kế Quận Long Biên Nghiên cứu và phát triển (R&D) Hàng Không Điện tử Viễn thông

19/08/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Thông Tin, Dẫn Đường, Giám Sát Tại Trường Sa / Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội, Khánh Hòa

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Trường Sa: 04 nhân sự (làm việc tại Trường Sa 04 tháng/01 năm thời gian còn lại làm việc tại Long Biên – Hà Nội)
* Mô tả công việc:
- Khai thác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát và thiết bị phụ trợ liên quan.
- Đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, trang thiết bị ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Viễn Thông, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Long Biên Hàng Không Viễn thông Dịch vụ khách hàng Khánh Hòa

19/08/2017

Nhân Viên QC Tại Long Biên - Hà Nội

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

5,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

* Kiện toàn quy trình sản xuất và quản lý quy trình sản xuất: - Xây dựng quy trình sản xuất nhà máy và triển khai quy trình vào thực tế. - Thực hiện kiểm tra chất lượng các công đoạn, quy trình, quy định của Công ty. - Kết hợp với xướng sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp. - Sử dụng thành thạo công cụ đo ...

Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

QC Quận Long Biên Nhân viên QC

18/08/2017

Nhân Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận đề xuất tuyển dụng từ các phòng bàn; chi nhánh, lập kế hoạch tuyển dụng, thông báo tuyển dụng
- Tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sàng lọc CV, liên hệ ứng viên mời phỏng vấn, Gửi thư mời phỏng vấn, sắp xếp lịch phỏng vấn;
- Tuyển dụng nhân sự, đảm bảo cung cấp đủ nhân sự mới theo yêu cầu
- Liên hệ các dịch vụ hea...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm

Quận Long Biên Tuyển dụng

18/08/2017

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn ( SAVICO ) - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn ( SAVICO )

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập và theo dõi các khoản thanh toán cho nhà cung cấp qua ngân hàng.
- Lập và theo dõi các khoản chi bằng tiền mặt.
- Cập nhật tình hình thanh toán của khách hàng qua ngân hàng và tiền mặt
- Giao dịch với ngân hàng.
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp.
- Hạch toán các chứng từ ph...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Bất động sản, Ô tô

Quận Long Biên Nhân viên kế toán Hà Nội

18/08/2017

[Long Biên - Hà Nội]_Nhân Viên Bảo Vệ Cửa Hàng FPT Shop

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hà Nội

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm soát việc chấp hành nội quy Công ty
- Giữ gìn cẩn thận, bảo đảm an toàn, tránh mất mát tài sản Công ty
- Kiểm soát, bảo đảm an toàn và sắp xếp trật tự xe nhân viên, xe khách hàng
- Giữ gìn an ninh cho Công ty, an toàn trong PCCC, kịp thời phát hiện những tiêu cực, sự cố mất mát, các biểu hiện không lành mạnh...

Dịch vụ khách hàng, Lao động phổ thông

Quận Long Biên Tuyển Gấp Bảo vệ An ninh Hà Nội

18/08/2017

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

4,500,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp đón, hướng dẫn khách, khách hàng đến liên hệ công việc tại công ty
- Nhận và ghi lại các thông tin về khách hàng, báo cáo lại cho bộ phận nếu không thể thực hiện việc chuyển cuộc điện thoại theo yêu cầu
- Công tác hành chính – văn thư: Quản lý thực hiện công tác Văn thư; đánh máy văn bản, photo tài liệu,...

Thư ký/ Hành chánh, Dịch vụ khách hàng

Quận Long Biên Lễ Tân

18/08/2017

Kỹ Sư Cơ Khí (SALE ENGINEER) - Thu Nhập 10 Đến 15 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Cường Anh - Hồ Chí Minh, Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Mới đi làm

* Mô tả công việc:
- Khảo sát thị trường, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới dựa trên dữ liệu do Công ty cung cấp
- Duy trì và chăm sóc nguồn khách hàng hiện hữu.
- Tư vấn các giải pháp công nghệ và phát triển việc cung cấp các chủng loại máy móc thiết bị công nghệ gia công cơ khí.
- Trực tiếp đàm phán, ký kết h...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử, Ô tô

Nhân Viên Kỹ Thuật Nhân Viên Bán Hàng Quận Long Biên Quận Tân Bình Sale Engineer Điện Cơ khí Hà Nội Hồ Chí Minh

17/08/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử

Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hà Bắc - Hà Nội

Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hà Bắc

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Bảo hành, bàn giao máy.
- Tiếp nhận, kiểm tra sản phẩm máy móc bảo hành tại công ty
- Kiểm tra sản phẩm bảo hành tại địa chỉ khách hàng;
- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về kỹ thuật, sử dụng máy móc
- Bàn giao khách hàng các sản phẩm đã bảo hành xong.
- Hỗ trợ các bộ phận có liên quan đến dịch vụ khách hàng theo s...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Long Biên Điện tử Điện Hà Nội

17/08/2017

Chuyên Doanh Phụ Kiện Tại Long Biên - Hà Nội

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hà Nội

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Quản lý ngành hàng phụ kiện tại cửa hàng được phân công.
- Tư vấn các sản Phẩm phụ kiện cho khách hàng.
- Hướng dẫn và tư vấn các tính năng sản phẩm đến Tư vấn Bán Hàng nhằm thúc đẩy doanh số ngành hàng phụ kiện.
- Trực tiếp trang trí (cắt dán màn hình, film....) lên các sản phẩm cho khách hàng.
* Vị này tuyển ch...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Lao động phổ thông

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận Long Biên Mới tốt nghiệp Trang Trí Dịch vụ khách hàng Hà Nội

17/08/2017

Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Tại Vietinbank Long Biên

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva - Hà Nội

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva

Cạnh tranh | Nhân viên

- Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinaviva làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank. Hiện tại Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng tại TẤT CẢ CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC * Mô tả công việc:
- Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận Long Biên Tài chính Ngân hàng Chăm sóc khách hàng Tư vấn Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

17/08/2017

Nhân Viên Sale Admin

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm nhận các đơn hàng, chuyển thông tin xuống các kho hàng và nhân viên QA.
- Tiếp nhận thông tin về giá áp dụng cho khách hàng từ Phòng Kinh Doanh, cập nhật vào phần mềm kịp thời và cập nhật cho các bộ phận có liên quan (nếu cần)
- Cập nhật và tạo mã khách hàng mới
- Nhận, thu thập thông tin phản ...

Thư ký/ Hành chánh, Bán hàng, Bán lẻ/ Bán sỉ

Quận Long Biên Trợ lý kinh doanh

16/08/2017

[Hà Nội] Thực Tập Sinh Kế Toán Kho - Khu Vực Q. Long Biên - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

1,000,000VNĐ - 3,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh

- Hỗ trợ các công việc liên quan tới nghiệp vụ Kế toán - Kho tại các cửa hàng của FPT Shop trên địa bàn Hà Nội;
- Thực hiện các công việc liên quan tới nghiệp vụ Kế toán - Kho khác theo sự phân công của quản lý
- Thực tập toàn thời gian (theo giờ hành chính hoặc theo ca - do công ty sắp xếp) trong tuần.
- Thời hạn t...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Kế Toán Quận Long Biên Thực tập Kế toán kho Hà Nội

16/08/2017

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Tại Vietinbank Long Biên

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva - Hà Nội

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva

Cạnh tranh | Nhân viên

- Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinaviva làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank. Hiện tại Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng tại TẤT CẢ CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC * Mô tả công việc:
- Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận Long Biên Tài chính Ngân hàng Chăm sóc khách hàng Tư vấn Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

15/08/2017

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Long Biên - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Chủ động đón tiếp khách hàng đến với cửa hàng.
- Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.
- Tư vấn rõ ràng, đầy đủ các tính năng về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi đến khách hàng.
- Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc m...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận Long Biên Mới tốt nghiệp Tư vấn Tư vấn kinh doanh Hà Nội

11/08/2017

NHÂN VIÊN PHỤ KHO - HÀ NỘI

Công Ty TNHH MTV Khoa Học Và Kỹ Thuật OPPO - Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Khoa Học Và Kỹ Thuật OPPO

Thương lượng | Nhân viên

- Được quản lý và hỗ trợ bởi thủ kho;
- Trực tiếp sắp xếp, bốc vác, đóng gói hàng hóa xuất, nhập kho;
- Sắp xếp, điều chuyển, vận chuyển hàng hóa trong kho gọn gàng và ngăn nắp;
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Văn phòng Tầng 1 số 96 Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Lao động phổ thông, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Quận Long Biên Quận 1 Kho bãi Thủ Kho

11/08/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

8,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

- Phát triển các hoạt động kinh doanh, tăng cường hình ảnh, nhãn hiệu và sản phẩm trong khu vực được giao.
- Tìm kiếm nhà phân phối ngành hàng tiêu dùng thực phẩm có năng lực phân phối sản phẩm trong khu vực
- Đề xuất các phương án, biện pháp thúc đẩy kinh doanh trong khu vực
- Khả năng lập kế hoạch bán hàng tốt....

Bán hàng, Tiếp thị, Bán lẻ/ Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Long Biên Thực Phẩm

11/08/2017

[LONG BIÊN - HÀ NỘI]_QUẢN LÝ KHO

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho.
- Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp.
- Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
- Thời gian làm việc: Ca xoay (Ca 1: 8h00 – 15h00/ Ca 2: 15h00 – 22h00). * Vị trí này tuyển cho t...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Quận Long Biên Thủ Kho Nhân viên kho Hà Nội

07/08/2017

NHÂN VIÊN IT

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

1. Xây dựng, phát triển, quản trị hệ thống mạng, đảm bảo an ninh mạng nội bộ: - Xây dựng, phát triển hệ thống mạng toàn công ty để đáp ứng nhu cầu khai thác, trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài. - Xây dựng hạ tầng mạng nội bộ, đảm bảo mạng nội bộ được trang bị tốt cho hoạt động lưu trữ, chia sẻ, khai thác thông ti...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Quận Long Biên Nhân viên IT

07/08/2017

[Long Biên - Hà Nội]_Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
- Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
- Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.
- Quản lý và bàn giao ngân quỷ trong ca làm việc..
- Lập các báo cáo thu chi tại cửa hàng.
- Lưu ý : Thời gian...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận Long Biên Kế toán bán hàng Hà Nội

04/08/2017

Nhân Viên Thu Ngân - Chi Nhánh Thu Cúc Clinics Long Biên

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Hà Nội

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các thủ tục thanh toán tiền, viết hóa đơn cho khách đảm bảo chính xác.
- Cập nhật các thông tin đầy đủ có liên quan đến các dịch vụ thẩm mỹ để cung cấp cho khách hàng nhanh chóng, chính xác.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
* QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Lương cạnh tranh.
- Tha...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, Bán hàng

Nhân Viên Thu Ngân Kế Toán Quận Long Biên Y tế

04/08/2017

Kiến Trúc Sư Thiết Kế Nội Thất

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Duy Tân - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Thiết kế phát triển ý tưởng thiết kế nội thất trên các phầm mềm thiết kế chuyên dụng như Autocad, 3dmax, photoshop và phần mềm văn phòng.
- Triển khai bản vẽ thi công: 2D và 3D..
- Các công việc khác liên quan đến tư vấn, thiết kế và thi công.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Kiến trúc

Quận Long Biên Nội thất Kiến Trúc

31/07/2017

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội quy, quy định của Công ty; - Lập kế hoạch, chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng của toàn Công ty
- Xây dựng quy chế lương thưởng, thực hiện các chế độ cho người lao động.
- Tổ chức và giám sát thực hiện công tác hành chính th...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Quản lý điều hành

Quận Long Biên Trưởng Phòng Nhân sự

29/07/2017

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG - SHIPPER

NINJA VAN VIETNAM - Hà Nội

NINJA VAN VIETNAM

Hơn 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nhận hàng tại 92 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, giao hàng bằng xe máy tới địa chỉ của khách hàng được ghi trên hoá đơn, thu tiền trực tiếp từ khách hàng
- Gọi điện thoại cho khách hàng để xác nhận giao hàng
- Giao hàng tới tay khách đúng giờ với thái độ lịch sự
- Thu nhận tiền mặt tại điểm giao hàng
- Sử dụng smar...

Lao động phổ thông, Bán hàng, Bán lẻ/ Bán sỉ

Quận Long Biên Giao nhận Lao động Lương Cao Vận chuyển

28/07/2017

Chuyên Viên Kinh Doanh Bao Bì Nhựa Nội Địa (Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC

5,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Bán các sản phẩm bao bì tự hủy, bao bì sinh học, túi đựng hàng chất lượng cao, cho các khách hàng tại Việt Nam
- Làm việc với các đối tác hiện tại của công ty và đảm bảo cung ứng các sản phẩm bao bì, duy trì hợp tác lâu dài và giữ vững quan hệ.
- Kết nối và phát triển các mối quan hệ khách hàng tiềm năng cho công t...

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Long Biên

25/07/2017

Nhân Viên Kế Toán- Hành Chính

SÀN Ô TÔ HÒA BÌNH - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Công viêc nhàn, ghi chép sổ sách xe đầu vào, ra, xuất hóa đơn khi cần, làm báo cáo kết quả kinh doanh cuối tháng. - Làm việc tại môi truờng năng động, tiếp xúc với nhiều khách hàng tầm cỡ, cơ hội thăng tiến cao. - Lương thỏa thuận khi trao đổi trực tiếp. - Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Kế Toán Quận Long Biên Hành chính Hà Nội

21/08/2017

Giám Sát Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Biên - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Lên kế hoạch bảo dưỡng và trực tiếp sửa chữa máy móc, xe cắt cỏ, xe chuyên dụng ở Sân Golf
- Quản lý và đào tạo nhân viên trong tổ
- Thực hiện kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, máy cơ giới đang hoạt động thi công trên công trường
- Đề xuất các biện pháp, hướng xử lý để rút ngắn thời gian ngừng máy sử...

Nông nghiệp/ Lâm nghiệp, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Long Biên Kỹ sư cơ khí

19/08/2017

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY TNHH NAKAMURA VIỆT NAM - Hà Nội

7,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Kiểm soát, xử lý các công việc liên quan đến hệ thống kế toán. Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo quy định của pháp luật. Lập báo cáo tài chính theo tháng, năm.
- Quản lý tập hợp số liệu kho. Phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm.
- Tổng hợp báo cáo quyết toán thuế CIT, FCT…
- Giám sát và qu...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Long Biên Kế toán tổng hợp

19/08/2017

Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Thiết kế POP khuyến mãi, poster quảng cáo, voucher, liên hệ đặt in POP và theo dõi việc thay POP tại các gian hàng.
- Tạo phong cách thiết kế hình ảnh cho các nội dung Facebook, Website.
- Thiết kế đồ họa giao diện website của Công ty.
- Hoàn thành các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Nghệ thuật/ Thiết kế/ Giải trí

Thiết Kế Quận Long Biên

16/08/2017

Nhân Viên Bộ Phận Thi Công

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Giám sát công việc thi công của nhà thầu, đảm bảo tiến độ công trình
- Tiếp nhận các đơn yêu cầu sửa chữa của các showroom, lên kế hoạch về dự toán, nhân lực ( nếu cần ) và thời gian thi công
- Hoàn thiện các thủ tục thanh toán vật tư, thi công cho nhà thầu

Xây dựng

Quận Long Biên Giám Sát Thi Công

16/08/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật ( Khu Vực Games, Bowling )

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dream Games VN - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

- Khắc phục sự cố về máy Games, Bowling, thiết bị kỹ thuật trong trung tâm khi có vấn đề xảy ra. Báo cáo với cấp trên để kịp thời sửa chữa.
- Theo dõi và thực hiện tất cả các công việc được mô tả trong sổ bảo trì. Báo cáo công việc hàng ngày vào sổ này.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra và bảo trì các thiết bị kỹ thuật tro...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Long Biên Điện tử Điện

16/08/2017

NHÂN VIÊN SALES & MARKETING

Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Á Châu - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện kế hoạch sale + marketing dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Trung Tâm.
- Lên kế hoạch khai thác, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng hoàn thành chỉ tiêu được giao.
- Tư vấn khoá học, các thông tin về chương trình đào tạo của Trung tâm, tư vấn, giải đáp các thắc mắc về khoá học, lịch học, giáo viên, chương trình đà...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Marketing Quận Long Biên

15/08/2017

Nhân Viên Hành Chính - Kế Toán

Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Á Châu - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện các công việc hành chính: Quản lý, sắp xếp giấy tờ, lưu trữ hồ sơ tài liệu, văn phòng phẩm.
-Tính lương và trả lương hàng tháng cho nhân viên, làm công tác BHXH cho công ty, giao dịch với ngân hàng.
- Trực văn phòng, chăm sóc khách hàng, tư vấn các khóa học Tiếng Anh tại Trung tâm.
- Thu học phí học sinh...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Kế Toán Quận Long Biên Hành chính

15/08/2017

Điều Dưỡng Viên Tất Cả Các Chuyên Khoa

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

* LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH (NB):
- Đánh giá tình trạng người bệnh theo đúng quy định
- Đưa ra chẩn đoán điều dưỡng/ các vấn đề cần chăm sóc và kết quả mong đợi
* THỰC HIỆN CAN THIỆP ĐIỀU DƯỠNG:
- Theo dõi, chăm sóc, thực hiện các kỹ thuật nhằm duy trì các chức năng của người bệnh, bao gồm: hô hấp, tuần
hoà...

Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, Nhân sự, Dược/ Sinh học

Quận Long Biên Y tế Điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe Hà Nội

14/08/2017

Nhân Viên Kế Toán

Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hà Bắc - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra đối chiếu số liệu, chứng từ kế toán theo quy trình quản lý tài chính của công ty
- Kiểm tra sự cân đối, chính xác, hợp lý của số phát sinh, số dư cuối kỳ giữa sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra tính hợp lý, chính xác của định khoản các nghiệp vụ phát sinh
- Xây dựng các quy trình kế toán phù hợp, ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận Long Biên

14/08/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Quốc tế Ticom - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

- Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc các khách hàng hiện hữu.
- Tiếp cận, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, chương trình xúc tiến bán hàng phù hợp.
- Xúc tiến việc ký kết hợp đồng, đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Chăm sóc và giải quyết các khiếu nại khi khách hàng...

Tư vấn, Bán hàng, Bán lẻ/ Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Long Biên

11/08/2017

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH MTV Hữu Toàn Miền Bắc - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, chứng từ kế toán.
- Hạch tán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, thuế GTGT...
- Tổng hợp và cung cấp số liệu cho cấp trên khi có yêu cầu.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Công việc chi tiết trao đổi trong quá trình ph...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Long Biên Kế toán tổng hợp

10/08/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH MTV Hữu Toàn Miền Bắc - Hà Nội

6VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ;
- Tư vấn khách hàng và tìm kiếm giải pháp bán hàng;
- Chuẩn bị thư báo giá, đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng;
- Công việc chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Bán hàng, Bán lẻ/ Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Long Biên

10/08/2017

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty TNHH MTV Hữu Toàn Miền Bắc - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Công việc mua hàng hóa, vật tư, thiết bị kỹ thuật đảm bảo tính minh bạch, chính xác, kịp thời và đạt yêu cầu chất lượng …
- Theo dõi công nợ và thanh toán đúng hẹn cho nhà cung cấp.
- Công tác chăm sóc khách hàng
- Lên thư báo giá gửi khách hàng và xác nhận với bộ phận kỹ thuật
- Các công việc khác theo yê...

Vật tư/ Mua hàng

Quận Long Biên Mua hàng

10/08/2017

KỸ SƯ KIẾN TRÚC

Công Ty Cổ Phần UNIQUE HOME Châu Á - Hà Nội

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thực hiện, triển khai các công việc liên quan đến bản vẽ 2D
- Bổ kĩ thuật 2D, lên phương án cho khách hàng
- Triển khai bản vẽ (phối cảnh 3D) và bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng.
- Thiết kế nội thất 2D,3D có tính ứng dụng cao.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Kiến trúc

Quận Long Biên Kiến trúc sư

07/08/2017

Nhân Viên Marketing - Truyền Thông - Tổ Chức Sự Kiện

Công Ty CP AHCOM Việt Nam - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lên ý tưởng, viết bản kế hoạch (proposal) cho chương trình
- Có kỹ năng viết kịch bản, lên kế hoạch tổ chức sản xuất và quản lý chương trình tốt.
- Sáng tạo, nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng sử lý tình huống tốt.
- Có kĩ năng làm việc nhóm, ký năng thuyết trình cho dự án của mình
- Không yêu cầu bằng cấp, có kinh n...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Nghệ thuật/ Thiết kế/ Giải trí, Bán hàng

Marketing Quận Long Biên Quận Thanh Xuân Huyện Nam Từ Liêm Truyền thông

07/08/2017

KỸ SƯ XÂY DỰNG

Công Ty Cổ Phần UNIQUE HOME Châu Á - Hà Nội

Hơn 7,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thực hiện các công tác kỹ thuật thi công tại công trình;
- Lập và duyệt dự toán;
- Làm hồ sơ thanh, quyết toán;
- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Công ty.

Xây dựng, Kiến trúc

Thiết Kế Quận Long Biên Kiến trúc sư

07/08/2017

Nhân Viên Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý trang web, update thông tin, sản phẩm trên website công ty
- Lên kế hoạch các chương trình truyền thông, event công ty
- Liên hệ với các Trung tâm thương mại thực hiện chương trình khuyến mãi
- Đề xuất các chương trình khuyến mãi, làm các báo cáo hiệu quả khuyến mãi
- Thiết kế POP khuyến mãi, poster quảng...

Bán hàng, Tiếp thị, Bán lẻ/ Bán sỉ

Marketing Quận Long Biên

06/08/2017

Nhân Viên Điều Hành Tour

Công Ty TNHH DL Và TM Amasia Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Take care of operation programs from a to Z: Issuing tickets ; invoicing ; booking. Take care of all changes in tours and inform your suppliers about it
- Liaise with airlines, hotels, oversea partners and negotiate service levels, contracts and costs
- Prepare documents for guides and make sure that all services a...

Khách sạn/ Du lịch

Quận Long Biên Điều Hành Tour

03/08/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện Lạnh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Biên - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Tổ chức thực hiện việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, máy móc, trang thiết bị đều hòa của công ty.
- Theo dõi, nghiệm thu việc sửa chữa, lắp đặt tài sản vật tư, trang thiết bị, máy móc;
- Theo dõi quá trình bảo hành sản phẩm: Lập kế hoạch bảo hành sản phẩm và lên phương án sửa chữa khi hết thời hạn bảo hành;...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Viễn Thông, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Long Biên Điện tử Điện

02/08/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-