Tìm thấy 81 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Quận Lê Chân"

[HẢI PHÒNG] GIÁM SÁT NHÂN SỰ

Công Ty TNHH Aeon Delight Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
21/01/2020

[TP Hải Phòng] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hải Phòng

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
17/01/2020

Front Office Staff (English)

Roygent Parks Hải Phòng - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên
16/01/2020

Sales Staff

Roygent Parks Hải Phòng - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên
16/01/2020

Bar Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
16/01/2020

All Day Dining Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
16/01/2020

Store Keeping/ Receiving Clerk

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
16/01/2020

Purchasing Officer

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
16/01/2020

Pastry Chef

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
09/01/2020

Executive Sous Chef

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
09/01/2020

[HẢI PHÒNG] GIÁM SÁT DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Công Ty TNHH Aeon Delight Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/01/2020

Training Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
06/01/2020

Head Storekeeper

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/01/2020

Assistant Front Office Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/01/2020

Speciality Chef (Japanese Speaking)

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
06/01/2020

Revenue Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/01/2020

Assistant Executive Housekeeper

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
06/01/2020

Laundry Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/01/2020

Food & Beverage Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
06/01/2020

Director of Sales (Local)

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Giám đốc
06/01/2020

[HẢI PHÒNG] SITE MANAGER

Công Ty TNHH Aeon Delight Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý cấp cao
03/01/2020

Kế Toán Kho

Công Ty Giải Pháp Ẩm Thực 24 - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
11/01/2020

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Giải Pháp Ẩm Thực 24 - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
11/01/2020

Trưởng Nhóm Cửa Hàng

Công Ty Giải Pháp Ẩm Thực 24 - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
11/01/2020

Quản Lý Nhà Hàng

Công Ty Giải Pháp Ẩm Thực 24 - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
11/01/2020

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty Giải Pháp Ẩm Thực 24 - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
11/01/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-