Tìm thấy 142 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Quận 9"

Nhân Viên Kế Hoạch

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao CNC - Hồ Chí Minh

6,500,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
01/12/2020

Production Planner I/II

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên
30/11/2020

Planning Supervisor

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
30/11/2020

NPI Project Engineer

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/11/2020

Incoming Quality Control Supervisor

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
30/11/2020

Test Engineer

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/11/2020

Supplier Quality Engineer

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/11/2020

QE Engineer

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/11/2020

QE Technician (Kỹ Thuật Viên Chất Lượng)

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/11/2020

IE Technician (Kỹ Thuật Viên Cải Tiến)

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/11/2020

IE/Process Engineer

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/11/2020

ME Technician ( Kỹ Thuật Viên Bảo Trì )

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/11/2020

ME Engineer

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/11/2020

Production Supervisor

Jabil VietNam Co. Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
30/11/2020

QA/QC MANAGER

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ MINH NGUYÊN - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
30/11/2020

QC Suppervisor

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ MINH NGUYÊN - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
30/11/2020

Trưởng Ban Quy Trình Kỹ Thuật - Tiếng Nhật N3 (Quận 9)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

13,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
30/11/2020

Quản Lý Sản Xuất Line (KCN Cao - Q9)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
30/11/2020

Nhân Viên Kinh Doanh (Lò Hơi)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
30/11/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Lò Hơi)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
30/11/2020

HR-GA Leader (Tiếng Anh) - Quận 9

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
30/11/2020

Cost Accountant( Q9-HCM)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
27/11/2020

Nhân Viên Mua Hàng - Tiếng Nhật (Quận 9)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
26/11/2020

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng - Tiếng Nhật N2 (Quận 9)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Hơn 14,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
26/11/2020

QA Manager - Tiếng Nhật N2 (Quận 9)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

35,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
26/11/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io