Tìm thấy 61 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Quận 6"

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Truyền Hình Fpt Tại Quận 5, Quận 6, Quận 8

FPT Telecom - Hồ Chí Minh

FPT Telecom

Thương lượng | Nhân viên

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm truyền hình FPT đến khách hàng tiềm năng và khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet của FPT Telecom
- Quảng bá sản phẩm truyền hình FPT ra ngoài thị trường
- Báo cáo công việc, kết quả thực hiện cho cán bộ quản lý
- Khu vực SG2 bao gồm các Quận 5, 6, 8.
- Làm việc tại: 227 Hậu Gia...

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận 5 Quận 6 Quận 8 Tư vấn

05/05/2016

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Internet Fpt Tại Quận 5, Quận 6, Quận 8

FPT Telecom - Hồ Chí Minh

FPT Telecom

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng
- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet và các dịch vụ giá trị gia tăng trên đường truyền internet do - FPT Telecom đang cung cấp
- Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Làm việc tại: 227 Hậu Giang, Phườ...

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận 5 Quận 6 Quận 8 Phát triển kinh doanh

05/05/2016

NV DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (4>9 triệu)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

4,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn các sản phẩm liên quan đến đầu tư tài chính,chăm sóc sức khỏe,du học,hưu trí,bảo hiểm.
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới.
- Mời khách hàng theo danh sách lên dự các chương trình ra mắt sản phẩm mới tại các trung tâm hội nghị,khách sạn 5 sao
- Lương cứng : 4 triệu>9 triệu + hoa hồng + thưởng doanh số (hoặc ...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Quận 6 Dịch vụ khách hàng

05/05/2016

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH ( 5->9 TRIỆU)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

5,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Quản lý nhóm, lên kế hoạch làm việc cho nhân viên
- Hỗ trợ nhân viên tư vấn
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới
- Hoàn thành chỉ tiêu của công ty
- Tuyển dụng và đào tạo cho đội ngũ
- Lương cứng : 5 triệu>9 triệu + hoa hồng + thưởng doanh số.
- Lương sẽ trả theo từng vị trí và tương xứng với năng lực,kinh nghiệm...

Bảo hiểm, Bất động sản, Bán hàng

Quận 6 Trưởng Nhóm kinh doanh

05/05/2016

NHÂN VIÊN KINH DOANH (4 ->9 triệu)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

4,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn các sản phẩm liên quan đến đầu tư tài chính,chăm sóc sức khỏe,du học,hưu trí,bảo hiểm.
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới.
- Mời khách hàng theo danh sách lên dự các chương trình ra mắt sản phẩm mới tại các trung tâm hội nghị,khách sạn 5 sao
- Lương cứng : 4 triệu>9 triệu + hoa hồng + thưởng doanh số.
- Lư...

Bảo hiểm, Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Quận 6

05/05/2016

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG (4 -> 9 triệu)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

4,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn các sản phẩm liên quan đến đầu tư tài chính,chăm sóc sức khỏe,du học,hưu trí,bảo hiểm.
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới.
- Mời khách hàng theo danh sách lên dự các chương trình ra mắt sản phẩm mới tại các trung tâm hội nghị,khách sạn 5 sao
- Lương cứng : 4 triệu>9 triệu + hoa hồng + thưởng doanh số.
- Lư...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Báo chí/ Biên tập viên/ Xuất bản, Bất động sản

Quận 6 Bảo hiểm

05/05/2016

TỔNG ĐÀI VIÊN (4 ->9 triệu)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

4,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn các sản phẩm liên quan đến đầu tư tài chính,chăm sóc sức khỏe,du học,hưu trí,bảo hiểm.
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới.
- Mời khách hàng theo danh sách lên dự các chương trình ra mắt sản phẩm mới tại các trung tâm hội nghị,khách sạn 5 sao
- Lương cứng : 4 triệu>9 triệu + hoa hồng + thưởng doanh số.
- Lư...

Khách sạn/ Du lịch, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Quận 6

05/05/2016

TƯ VẤN VIÊN (4 ->9 triệu)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

4,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn các sản phẩm liên quan đến đầu tư tài chính,chăm sóc sức khỏe,du học,hưu trí,bảo hiểm.
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới.
- Mời khách hàng theo danh sách lên dự các chương trình ra mắt sản phẩm mới tại các trung tâm hội nghị,khách sạn 5 sao
- Lương cứng : 4 triệu>9 triệu + hoa hồng + thưởng doanh số (hoặc ...

Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Quận 6

05/05/2016

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (4 triệu ->9 triệu)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

4,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn các sản phẩm liên quan đến đầu tư tài chính,chăm sóc sức khỏe,du học,hưu trí,bảo hiểm.
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới.
- Mời khách hàng theo danh sách lên dự các chương trình ra mắt sản phẩm mới tại các trung tâm hội nghị,khách sạn 5 sao
- Lương cứng : 4 triệu>9 triệu + hoa hồng + thưởng doanh số (hoặc ...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Dược/ Sinh học

Quận 6 Chăm sóc khách hàng Bảo hiểm

05/05/2016

NHÂN VIÊN TƯ VẤN (4 ->9 triệu)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

4,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn các sản phẩm liên quan đến đầu tư tài chính,chăm sóc sức khỏe,du học,hưu trí,bảo hiểm.
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới.
- Mời khách hàng theo danh sách lên dự các chương trình ra mắt sản phẩm mới tại các trung tâm hội nghị,khách sạn 5 sao
- Lương cứng : 4 triệu>9 triệu + hoa hồng + thưởng doanh số (hoặc ...

Dầu khí/ Khoáng sản, Dệt may/ Da giày, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Quận 6 Tư vấn Bảo hiểm

05/05/2016

TƯ VẤN TÀI CHÍNH (4 ->9 triệu)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

4,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn các sản phẩm liên quan đến đầu tư tài chính,chăm sóc sức khỏe,du học,hưu trí,bảo hiểm.
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới.
- Mời khách hàng theo danh sách lên dự các chương trình ra mắt sản phẩm mới tại các trung tâm hội nghị,khách sạn 5 sao
- Lương cứng : 4 triệu>9 triệu + hoa hồng + thưởng doanh số (hoặc ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn

Quận 6 Tư vấn tài chính

05/05/2016

NV TỔNG ĐÀI (4>9 triệu)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

4,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn các sản phẩm liên quan đến đầu tư tài chính,chăm sóc sức khỏe,du học,hưu trí,bảo hiểm.
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới.
- Mời khách hàng theo danh sách lên dự các chương trình ra mắt sản phẩm mới tại các trung tâm hội nghị,khách sạn 5 sao
- Lương cứng : 4 triệu>9 triệu + hoa hồng + thưởng doanh số (hoặc ...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Viễn Thông

Quận 6 Dịch vụ khách hàng

05/05/2016

TƯ VẤN BÁN HÀNG (4 ->9 Triệu)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

4,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn các sản phẩm liên quan đến đầu tư tài chính,chăm sóc sức khỏe,du học,hưu trí,bảo hiểm.
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới.
- Mời khách hàng theo danh sách lên dự các chương trình ra mắt sản phẩm mới tại các trung tâm hội nghị,khách sạn 5 sao
- Lương cứng : 4 triệu>9 triệu + hoa hồng + thưởng doanh số (hoặc ...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Xây dựng, Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương

Quận 6 Tư vấn bán hàng

05/05/2016

QUẢN LÝ KINH DOANH (5->9 triệu)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

5,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý nhóm, lên kế hoạch làm việc cho nhân viên
- Hỗ trợ nhân viên tư vấn
- Chăm sóc khách hàng cũ và mới
- Hoàn thành chỉ tiêu của công ty
- Tuyển dụng và đào tạo cho đội ngũ
- Lương cứng : 5 triệu>9 triệu + hoa hồng + thưởng doanh số.
- Lương sẽ trả theo từng vị trí và tương xứng với năng lực,kinh nghiệm...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Nhân sự, Quản lý điều hành

Quận 6 Quản lý kinh doanh

05/05/2016

NHÂN VIÊN TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI TẠI VĂN PHÒNG

CTY TNHH MTV MINH LONG PHÁT - Hồ Chí Minh

CTY TNHH MTV MINH LONG PHÁT

4,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Làm việc về dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cho tập đoàn Dai Ichi Life - Liên lạc với khách hàng để thông báo các chương trình, sản phẩm của công ty về du học, tài chính cá nhân, đặc biệt các gói y tế cao cấp tại những bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam.
- Mời khách hàng lên công ty tham dự hội thảo do công ty tổ chức.
- C...

Bảo hiểm, Dược/ Sinh học, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm

Quận 6 Chăm sóc khách hàng

04/05/2016

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CTY TNHH MTV MINH LONG PHAT - Hồ Chí Minh

CTY TNHH MTV MINH LONG PHAT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Làm việc tại văn phòng Khai thác khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ.
- Liên lạc, gặp gỡ với khách hàng để thông báo các chương trình, sản phẩm của công ty.
- Phát triển hệ thống khách hàng
- Mời khách hàng lên công ty tham dự hội thảo do Phòng hoặc công ty tổ chức.
- Chăm sóc khách hàng theo kế hoạch đã địn...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Văn Phòng Quận 6

27/04/2016

Nhân Viên Tư Vấn Tại Văn Phòng

CTY TNHH MTV MINH LONG PHAT - Hồ Chí Minh

CTY TNHH MTV MINH LONG PHAT

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Làm việc tại văn phòng Q.6 Khai thác khách hàng qua Điện Thoại ( khách hàng có sẳn )
- Gọi điện , gặp gỡ với khách hàng để thông báo các chương trình Event và sản phẩm của công ty.
- Phát triển hệ thống khách hàng
- Mời khách hàng lên công ty tham dự hội thảo do Phòng hoặc công ty tổ chức.
- Chăm sóc khách hàng t...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận 6

27/04/2016

NHÂN VIÊN KINH DOANH TƯ VẤN KHÁCH HÀNG KHU VỰC QUẬN 6

CTY TNHH MTV MINH LONG PHÁT - Hồ Chí Minh

CTY TNHH MTV MINH LONG PHÁT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

* Làm việc tại văn phòng quận 6 với đối tác chiến lược là tập đoàn Dai ICH LIFE , công việc chính là gọi điện thoại cho khách hàng (telesale): - Thực hiện các cuộc gọi cho khách hàng (danh sách có sẵn) để giới thiệu dịch vụ, quảng bá hình ảnh của công ty - Mời khách hàng lên dự các chương trình sự kiện do công ty, ph...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bảo hiểm, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận 6 Tài chính

26/04/2016

Nhân Viên Bán Hàng (đồ thể dục thể thao tại TTTM)(Q2,Q.4,Q.6)

Công Ty TNHH Johnson Health Tech - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Johnson Health Tech

3,900,000VNĐ - 4,200,000VNĐ | Nhân viên

Bán hàng máy tập thể dục thể thao tại các trung tâm thương mại lớn trong Tp.HCM a. Q.1-Parkson STP b. Q.5-Nowzone c. Q.7-Cresenmall - Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty, nắm bắt được tâm lý khách hàng. - Cập nhật ý kiến và phản hồi của khách hàng cho cấp trên - Bảo vệ hàng hóa trong cửa hàng - Làm ...

Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, Lao động phổ thông, Bán hàng

Nhân Viên Bán Hàng Quận 2 Quận 4 Quận 6

19/04/2016

Trợ Lý Kinh Doanh - Nhân Viên Văn Phòng

CTY TNHH MTV MINH LONG PHÁT - Hồ Chí Minh

CTY TNHH MTV MINH LONG PHÁT

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tìm kiếm thông tin về khách hàng, phát triển hệ thống khách hàng
- Quảng bá hình ảnh và sản phẩm của công ty đến khách hàng
- Gửi thông tin đến khách hàng (email, gọi điện thoại, Fax..), mời tham dự các hội thảo của công ty
- Thực hiện công tác bán hàng thông qua gọi điện thoại, gặp gỡ trực tiếp khách hàng hoặc cá...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bảo hiểm, Bán hàng

Nhân Viên Văn Phòng Quận 6 Trợ lý kinh doanh

19/04/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Văn Phòng

CTY TNHH MTV MINH LONG PHAT - Hồ Chí Minh

CTY TNHH MTV MINH LONG PHAT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Làm việc tại văn phòng Khai thác khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ.
- Liên lạc, gặp gỡ với khách hàng để thông báo các chương trình, sản phẩm của công ty.
- Phát triển hệ thống khách hàng
- Mời khách hàng lên công ty tham dự hội thảo do Phòng hoặc công ty tổ chức.
- Chăm sóc khách hàng theo kế hoạch đã địn...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Văn Phòng Quận 6

15/04/2016

Nhân Viên Telesale Văn Phòng

CTY TNHH MTV MINH LONG PHAT - Hồ Chí Minh

CTY TNHH MTV MINH LONG PHAT

Hơn 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Làm việc tại văn phòng Q.6 Khai thác khách hàng qua Điện Thoại ( khách hàng có sẳn )
- Gọi điện , gặp gỡ với khách hàng để thông báo các chương trình Event và sản phẩm của công ty.
- Phát triển hệ thống khách hàng
- Mời khách hàng lên công ty tham dự hội thảo do Phòng hoặc công ty tổ chức.
- Chăm sóc khách hàng t...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận 6

15/04/2016

LẬP TRÌNH VIÊN

CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG - Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG

Thương lượng | Nhân viên

- Tham gia xây dựng hệ thống phầm mềm của Công ty. - Cập nhật, hoàn thiện các phần mềm của Công ty khi có yêu cầu. - Chi tiết Công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn. * Quyền lợi: - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. - Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. - Thu nhập cạnh tra...

CNTT - Phần mềm, Dệt may/ Da giày

Lập Trình Viên Quận 6

13/04/2016

NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH VÀ TRIỂN KHAI PHẦM MỀM

CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG - Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG

Thương lượng | Nhân viên

- Phân tích nghiệp vụ kế toán, sản xuất, nhân sự, tiền lương. - Đào tạo, triển khai phần mềm tới các nhân viên trong Công ty. - Chi tiết Công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

CNTT - Phần mềm, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Dệt may/ Da giày

Quận 6 Phần mềm Nhân viên IT

13/04/2016

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TM và ĐT Xuân Anh - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TM và ĐT Xuân Anh

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

- Bán hàng qua điện thoại
- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty.
- Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng để có được đơn đặt hàng từ khách hàng, lập đơn hàng, phối hợp các bộ phận khác hoàn tất các đơn hàng phụ trách
- Theo dõi, giám sát đơn hàng để đảm bảo tiến độ giao hàng tới khách hàng.
- Theo dõi ...

Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Bán Hàng Quận 6 Bán hàng qua điện thoại

13/04/2016

NHÂN VIÊN KINH DOANH TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

TẬP ĐOÀN BHNT DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

TẬP ĐOÀN BHNT DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN

4,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Làm việc tại văn phòng Khai thác khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ.
- Liên lạc, gặp gỡ với khách hàng để thông báo các chương trình, sản phẩm của công ty.
- Phát triển hệ thống khách hàng
- Mời khách hàng lên công ty tham dự hội thảo do Phòng hoặc công ty tổ chức.
- Chăm sóc khách hàng theo kế hoạch đã địn...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bảo hiểm, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận 6 Tư vấn Bảo hiểm

13/04/2016

CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH (LƯƠNG CỨNG)

CÔNG TY TNHH MTV MINH LONG PHÁT-BHNT DAI ICHI LIFE - Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV MINH LONG PHÁT-BHNT DAI ICHI LIFE

Hơn 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Làm việc bên mãng dịch vụ khách hàng cho tập đoàn DAI-ICHI LIFE NHẬT BẢN
- Làm việc tại văn phòng : sáng 8h30-12h chiều 14h-17h ( công việc chính là telesale)
- Gửi thông tin đến khách hàng (email, gọi điện thoại,..), mời tham dự các hội thảo của công ty
- Thực hiện công tác bán hàng thông qua gọi điện thoại, gặp ...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bất động sản, Bán hàng

Quận 6 Cộng Tác Viên Cộng tác viên kinh doanh

13/04/2016

Nhân Viên Telesale

CTY TNHH MTV MINH LONG PHÁT - Hồ Chí Minh

CTY TNHH MTV MINH LONG PHÁT

Hơn 4,500,000VNĐ | Nhân viên

- Làm việc tại văn phòng Q.6 Khai thác khách hàng qua Điện Thoại ( khách hàng có sẳn )
- Gọi điện , gặp gỡ với khách hàng để thông báo các chương trình Event và sản phẩm của công ty.
- Phát triển hệ thống khách hàng
- Mời khách hàng lên công ty tham dự hội thảo do Phòng hoặc công ty tổ chức.

* Quyền lợi :
- Kinh...

Bảo hiểm, Quản lý điều hành, Bất động sản

Quận 6 Tư vấn

08/04/2016

Nhân Viên IE

CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG - Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ bộ phận IE trong các công việc hằng ngày - Dịch tài liệu kỹ thuật may mặc, wash, in, các qui trình chính sách

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Dệt may/ Da giày

Sản Xuất Quận 6 May Mặc

08/04/2016

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM TẠI VĂN PHÒNG

CTY TNHH MTV MINH LONG PHÁT - Hồ Chí Minh

CTY TNHH MTV MINH LONG PHÁT

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tìm kiếm thông tin về khách hàng, phát triển hệ thống khách hàng
- Quảng bá hình ảnh và sản phẩm của công ty đến khách hàng
- Gửi thông tin đến khách hàng (email, gọi điện thoại, Fax..), mời tham dự các hội thảo của công ty
- Thực hiện công tác bán hàng thông qua gọi điện thoại, gặp gỡ trực tiếp khách hàng hoặc cá...

Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Văn Phòng Quận 6 Trợ lý kinh doanh

06/04/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-