Tìm thấy 312 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Quận 2"

TỔ TRƯỞNG QLTK MEP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/11/2018

Giám Sát Giao Dịch Đàm Phán - HCM

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam - Hồ Chí Minh

13,480,924VNĐ - 16,980,924VNĐ | Nhân viên

20/11/2018

NHÂN VIÊN PR KHOA HỌC - HCM

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

20/11/2018

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần K-Decor - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Personal Trainer - Elite Fitness HCM

Elite Fitness - Lifestyle Việt Nam - Hồ Chí Minh

4,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG NỘI ĐỊA

BB Smart Decoration Co., Ltd - Hồ Chí Minh

13,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

BB Smart Decoration Co., Ltd - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/11/2018

Marketing Manager

Công Ty TNHH Biển Ngọc Hồ Tràm - Hồ Chí Minh

18,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/11/2018

KỸ SƯ QS MEP

Công Ty TNHH Biển Ngọc Hồ Tràm - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Phó Phòng Hợp Đồng, Dự Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XCONS SÀI GÒN - Hồ Chí Minh

1,200,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/11/2018

KỸ SƯ TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19/11/2018

KẾ TOÁN KHO

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Giám Sát Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19/11/2018

Trưởng Phòng Hợp Đồng, Dự Toán Xây Dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XCONS SÀI GÒN - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

15/11/2018

Phó Phòng Thiết Kế Kiến Trúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XCONS SÀI GÒN - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

15/11/2018

Kỹ Sư Kết Cấu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XCONS SÀI GÒN - Hồ Chí Minh

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

15/11/2018

Nhân Viên Digital Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XCONS SÀI GÒN - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

15/11/2018

Nhân Viên Dự Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XCONS SÀI GÒN - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

15/11/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XCONS SÀI GÒN - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

15/11/2018

Nhân Viên Triển Khai Thiết Kế Nội Thất

Công Ty Cổ Phần K-Decor - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

14/11/2018

Họa Viên 3D

Công Ty Cổ Phần K-Decor - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

14/11/2018

NHÂN VIÊN CALL CENTER

CÔNG TY CỔ PHẦN HÔ BIẾN - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

14/11/2018

Nhân Viên Thư Ký

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG VIỆT - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

14/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-