Tìm thấy 122 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Quận 12"

Quản Lý Cửa Hàng_Quận 12_Thu Nhập 10-20 Triệu/Tháng

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Phụ trách về việc thực hiện các chỉ tiêu doanh số của cửa hàng.
- Nhận chỉ tiêu doanh số theo kỳ từ cấp trên
- Lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu doanh số
- Phân chia chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên cụ thể.
- Đôn thúc và hỗ trợ nhân viên trong việc thực hiện các chỉ tiêu doanh số đó.
* Đảm bảo đầy đủ về hà...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Quản lý điều hành, Bán hàng

Quận 12 Cửa Hàng Trưởng Quản lý cửa hàng

20/01/2017

Quality Management Assistant

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Nhân viên

- Analysis to clarify the project requests
- Support to contribute the quality control system
- Plan and implement as procedure
- Implement and develop the quality control plan
- Identify and solve quality issues and report them to the Quality Manager.
- Contact to the customer about issues related to the customer...

Thư ký/ Hành chánh, CNTT - Phần mềm, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh QC Quận 12 Trợ lý Phần mềm Tuyển Gấp Hồ Chí Minh Quality Manager Assistant Quality Management Manager

19/01/2017

SENIOR JAVA DEVELOPER

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Nhân viên

Are you a passionate java developer? An agile enthusiast? Are you an excellent communicator? Can work well within a team? mentor more junior members Keen to take the next step in you career? If so then get in touch, as we have a role that could be perfect for you. Our company, a leading BPO Company in Viet Nam is on...

CNTT - Phần mềm

PHP Java Lập Trình Viên Quận 12 Phần mềm Senior Developer Java Developer IT Hồ Chí Minh

19/01/2017

JUNIOR JAVA DEVELOPER

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Nhân viên

This position is for a Java developer that has a strong background in Java, Spring Framework, and SQL. The job involves designing and implementing components for data processing applications as well as Spring web-based applications. * Job description: - Design, implement, test, and document business object models, ap...

CNTT - Phần mềm

PHP Java Lập Trình Viên Quận 12 Phần mềm Java Developer Hồ Chí Minh

19/01/2017

04 JUNIOR BACK END C# (.Net) DEVELOPERS

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Nhân viên

* What you will do: - Design of the overall architecture of the web application - Be able to work well within a team and follow function specifications within an agreed timeframe - Implementation of robust set of services and APIs to power the web application - Building reusable code and libraries for future use -...

CNTT - Phần mềm

.Net Quận 12 C# jQuery jQueryUI IT Developer AngularJS Hồ Chí Minh

19/01/2017

04 JUNIOR FRONT END/UI DEVELOPERS ( asp.net/HTML5, CSS3 )

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Nhân viên

* What you will do: - Design, implement, test, the Front End of web-based application - Design and Deliver high quality, good user experience website user interface - Be able to work well within a team and follow functional specifications within an agreed timeframe * Offers and opportunities: - Working in professi...

CNTT - Phần mềm

Quận 12 Phần mềm IT Developer Frontend Developer Hồ Chí Minh

19/01/2017

Shift Manager ( Ca Đêm )

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Operation management - Responsible for quality, TAT, working conditions and employee engagement in line with company regulations, processes and procedures - Ensure smooth operation on daily basis to meet predefined SLAs and targets - Enable effective communications between project management team and operators - ...

Thư ký/ Hành chánh, CNTT - Phần mềm, Quản lý điều hành

Tiếng Anh Dự án Quận 12 Giam Sát Quản lý Theo ca Hồ Chí Minh

19/01/2017

GENERAL MANAGER ( Công Ty Thành Viên - Saigon IT Partner )

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Quản lý cấp cao

Saigon IT Partners Ltd. ( a member of DIGI TEXX , website: http://saigon-itp.com/ ) is one of the leading BPO companies in the field of vectorization and visualization in Vietnam. To growth our company further with existing business as well as leading the company into new future business fields we are looking for a Gen...

CNTT - Phần mềm, Quản lý điều hành, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Anh Quận 12 Giám Đốc Trưởng Phòng Quản lý Phần mềm Giám đốc điều hành Hồ Chí Minh

19/01/2017

PROJECT MANAGER ( German Speaking )

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Quản lý cấp cao

Saigon IT Partners Ltd. is one of the leading BPO companies in the field of vectorization and visualization in Vietnam. To growth our company further with existing business as well as leading the company into new future business fields we are looking for a Project Manager stationed in Ho Chi Minh City. - Receive all c...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Quản lý điều hành, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Anh Dự án Quận 12 Giám Đốc Quản lý Project Manager Tiếng Đức Hồ Chí Minh

19/01/2017

Kỹ Thuật Viên Xử Lý Dữ Liệu ( Tiếng Anh )

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Hơn 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Được đào tạo để làm việc với các chức năng của hệ thống ( xử lý hóa đơn, sửa lỗi hóa đơn,... ) - Hỗ trợ trung tâm dịch vụ và các khách hàng ở Đức - Theo dõi hệ thống hàng ngày - Liên lạc, trao đổi với các khách sạn ở châu Á * Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu: - Ca 1: 8H30 – 17H - Ca 2:13H &ndas...

Thư ký/ Hành chánh, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Lao động phổ thông

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Quận 12 Xử lý dữ liệu Nhập liệu Hồ Chí Minh

16/01/2017

CEO SECRETARY

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Nhân viên

* Customer care: - Welcome the customers to the company, make the presentation about the service products of the company. - Serve as the face of the company to join award ceremonies, conferences, exhibits… - Visit the customers or invite and welcome the customers to visit the company. * Internal communicator...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Thư ký/ Hành chánh, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Tiếng Anh Nhân Viên Văn Phòng Thư ký Marketing Quận 12 Hành chính Trợ lý Trợ lý quản lý Hồ Chí Minh

09/01/2017

DIGITAL AND CONTENT MARKETER

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Nhân viên

- DIGI-TEXX Marketing Team is looking for a Digital and Content member to join our energetic and high impact crew. - The new member is expected to play a central role to digital & content strategy and execution (e.g. upgrading and optimizing our website, SEO, intranet, social media). - Our new member will work closel...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Báo chí/ Biên tập viên/ Xuất bản

Tiếng Anh SEO Marketing Quận 12 Online Digital Marketing Hồ Chí Minh

30/12/2016

Human Resources Manager

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- You are responsible for the smooth operation of the human resource (HR) department - Effectively structure (plan, design, develop and evaluate) human resource related initiatives that support organizational strategic goals - Work with the team leaders in the HR department to develop best practices - Lead performan...

Nhân sự, Pháp lý/ Luật, Quản lý điều hành

Tiếng Anh Quận 12 Tuyển dụng Hành chính Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự Hồ Chí Minh

30/12/2016

04 Senior BACK END C# (.Net) DEVELOPERS

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* What will you do: - Design of the overall architecture of the web application - Be able to work well within a team and follow function specifications within an agreed timeframe - Implementation of robust set of services and APIs to power the web application - Building reusable code and libraries for future use -...

CNTT - Phần mềm

Java .Net Quận 12 Phần mềm JavaScript C# IT Developer Hồ Chí Minh Back-end Engineer

09/01/2017

04 SENIOR FRONT END/UI DEVELOPERS ( asp.net/HTML5, CSS3 )

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* What you will do: - Design, implement, test, the Front End of web-based application - Design and Deliver high quality, good user experience website user interface - Be able to work well within a team and follow functional specifications within an agreed timeframe * Offers and opportunities: - Working in professi...

CNTT - Phần mềm

Java Quận 12 Nhân viên IT JavaScript HTML5 IT Developer AngularJS Hồ Chí Minh

09/01/2017

JAVA ENGINEER ( 6+ years experiences )

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- To write software programs from design specifications that are in compliance with established coding quality standard of the company. - Perform the code review, code refractor if required - To be trained or self-train on new technologies. - Plans execute and document unit/functional/integration tests - Encourage ...

CNTT - Phần mềm

PHP Java Lập Trình Viên Quận 12 Phần mềm Senior Developer Java Developer IT Hồ Chí Minh

03/01/2017

Senior C&B

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Nhân viên

- Prepare, update, sign & archive following documents: labor contract, decision, termination and other documents - Archive and manage personnel document system - Ensure to make reports related to HR to Labor agency, Social Insurance… - Employee relation: employee compliance; implement processing of disciplina...

Nhân sự, Pháp lý/ Luật

Tiếng Anh Quận 12 Pháp chế Nhân sự Pháp lý C&B Hồ Chí Minh

13/01/2017

Thủ Kho kiêm Bảo Vệ

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý kho hàng hóa của Chi nhánh - Đảm bảo tốt công tác nhập xuất kho hàng hóa - Thực hiện thủ tục nhập xuất hàng: kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập xuất theo đúng quy định. - Theo dõi số lượng hàng hóa nhập xuất tồn đối chiếu số liệu với kế toán kho. - Sắp xếp hàng hóa theo đúng chủng loại, chất liệu, màu sắ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Quận 12 Thủ Kho

06/01/2017

Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Truyền Hình FPT làm việc tại Quận 12, Hóc Môn

FPT Telecom - Hồ Chí Minh

FPT Telecom

Cạnh tranh | Nhân viên

- Nếu bạn đam mê kinh doanh
- Nếu việc thuyết phục người khác là niềm yêu thích của bạn
- Nếu bạn chọn áp lực, thử thách là động lực để bạn phấn đấu
- Nếu bạn là người siêng năng, có ước mơ, hoài bảo
​HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC ĐỂ GIÚP BẠN: - Trở thành NHÀ KINH DOANH GIỎI
- Bức phá giới ...

Bảo hiểm, Bán hàng, Viễn Thông

Quận 12 Huyện Hóc Môn Chuyên viên kinh doanh Viễn thông

06/01/2017

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG_[QUẬN 12-HỒ CHÍ MINH]

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
- Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
-Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.
- Quản lý và bàn giao ngân quỷ trong ca làm việc..
- Lập các báo cáo thu chi tại cửa hàng.
- Thời gian làm việc...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bán hàng

Kế Toán Quận 12 Kế toán bán hàng Nhân viên kế toán

06/01/2017

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng- Tiếng Trung

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Hơn 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn các sản phẩm trên shop online: sản phẩm của mẹ và bé, phụ nữ mang thai và những mẹ mới sinh hoặc có bé dưới 2 tuổi
- Hỗ trợ khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm của công ty.
- Email và chat online với người Trung Quốc
- Công ty có chế độ huấn luyện cho nhân viên ...

Dịch vụ khách hàng, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Quận 12 Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng Hồ Chí Minh

23/12/2016

Nhân Viên IT Cài Đặt ( TP HCM )

Trung Tâm Điện Máy & Nội Thất Thiên Hòa - Hồ Chí Minh

Trung Tâm Điện Máy & Nội Thất Thiên Hòa

Hơn 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Hỗ trợ cài đặt máy vi tính, cài đặt phần mềm ứng dụng khi có yêu cầu.
- Lắp đặt đường dây mạng, đường truyền dữ liệu.
- Nghiệm thu cấu hình và chất lượng của máy tính.
- Kiểm tra công tác quản lý, bảo trì hệ thống máy vi tính để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra.
- Xác định lỗi hệ thống mạng hoạt động không tốt ...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng, Điện/ Điện tử

Quận 12 Nhân viên IT

03/01/2017

Thủ Kho kiêm Bảo Vệ

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý kho hàng hóa của Chi nhánh - Đảm bảo tốt công tác nhập xuất kho hàng hóa - Thực hiện thủ tục nhập xuất hàng: kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập xuất theo đúng quy định. - Theo dõi số lượng hàng hóa nhập xuất tồn đối chiếu số liệu với kế toán kho. - Sắp xếp hàng hóa theo đúng chủng loại, chất liệu, màu sắ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Quận 12 Thủ Kho

23/12/2016

PURCHASING SUPERVISOR

CÔNG TY TNHH UN-AVAILABLE - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Source new suppliers & Develop fabric to make sure new suppliers with the better quality and cheaper price and supply of a new design or a new customer.
- Always sourcing new suppliers
- Implementation of samples fabric-trim according to the needs of the customer
- Sourcing &select the supplier to develop fabric &...

Vật tư/ Mua hàng, Dệt may/ Da giày

Tiếng Anh Quận 12 Giam Sát Mua hàng

20/01/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy

DNTN Máy Và Thiết Bị Á Châu - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Đi lắp đặt, vận hành , hướng dẫn máy cho khách hàng - Bảo trì định kỳ hàng tháng máy móc - Sửa chữa, thay thế các linh kiện phụ tùng - Đi công tác các tỉnh lắp đặt máy cho khách hàng khi có đơn hàng - Cập nhật báo cáo cho trưởng nhóm khi đi công tác về - Hỗ trợ công việc chung của công ty khi cần

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Quận 12

19/01/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

DNTN Máy Và Thiết Bị Á Châu - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Duy trì và phát triển doanh số với khách hàng truyền thống được công ty bàn giao.
- Liên tục tim kiếm thêm khách hang mới, lập danh sách theo khách hàng
- Thu hồi công nợ theo định mức chung của công ty
- Lập báo cáo theo tuần gửi người quản lý
- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, coi trọng và trung thực vớ...

Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận 12

19/01/2017

Nhân Viên Telesale Ngành Môi Trường

Công ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm, tiếp cần khách hàng qua điện thoại
- Chăm sóc KH cũ của công ty
- Tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty

Tư vấn, Bán hàng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận 12 Môi trường Bán hàng qua điện thoại

18/01/2017

Trợ Lý / Biên Dịch (Hoa - Anh)

TMI Việt Nam Co., Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Phiên dịch các văn bản liên quan đến tình hình sản xuất, văn phòng, (ngôn ngữ chính Hoa Văn: biên dịch), Anh văn tương đương C). - Giúp việc cho P.TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại. - Kiểm tra các văn bản, chứng từ từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình p.TGĐ phê duyệt. - Chuẩn bị tham gia các cuộc ...

Thư ký/ Hành chánh, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Dệt may/ Da giày

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Phiên Dịch Quận 12 Biên dịch Trợ lý giám đốc

17/01/2017

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (CNTT)

TMI Việt Nam Co., Ltd - Đồng Nai, Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

- Theo dõi sản lượng cắt, thêu, may hằng ngày. - Theo dõi tình trạng vải về. - Theo dõi và cập nhật tiến độ kéo - Thông báo cho QĐ và Phòng kinh doanh tình trạng hàng xuất hằng tuần (WIP). - Cập nhật hàng kiểm final. - In sơ đồ xe cho bộ phận kho thùng. - Báo cáo số lượng còn lại của từng chuyền / Khu vực/ xưởng....

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Dệt may/ Da giày, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Sản Xuất Quận 12 May Mặc Kế Hoạch Sản xuất

17/01/2017

CV Phụ Trách Nhân Sự ( Ưu Tiên Ngành QTNNL)

TMI Việt Nam Co., Ltd - Đồng Nai, Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Theo dõi, kiểm soát nhân viên thực hiện công tác nhân sự - Tình hình tuyển dụng. - Số lao động mới ký kết HĐLĐ - Lao động tái ký lại HĐLĐ, xem xét từng trường hợp cụ thể - Tỷ lệ luân chuyển nhân sự. - Báo cáo thời gian làm việc - Tỷ lệ CNV vi phạm kỷ luật - Tình hình hoạt động của b...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Dệt may/ Da giày

Quận 12 Tuyển dụng Huyện Long Thành Nhân sự Hồ Chí Minh Đồng Nai

17/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-