Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "QA Manager"

QA Manager (IT - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/02/2019

QA Manager - Tiếng Nhật N2 (Quận 9)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/02/2019

QC/QA Manager - Long Thành, Đồng Nai (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

700USD - 900USD | Quản lý / Trưởng phòng

18/02/2019

Trưởng Phòng QA (Tiếng Nhật)

Vin HR Corporation - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/02/2019

Wood QA Assistant Manager

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

08/02/2019

QA Project Manager (N3)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,200USD - 1,600USD | Quản lý / Trưởng phòng

07/02/2019

QA MANAGER (Tiếng Nhật N2~)

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

29/01/2019

QA Manager

NY Hoa Viet Co., Ltd - Thanh Hóa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

12/02/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-