Tìm thấy 9 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "QA Manager"

QA Manager - Tiếng Nhật N2 (Quận 9)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/11/2018

[Quận 9] - Trưởng Phòng QA (Tiếng Nhật)

Vin HR Corporation - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/11/2018

QA Manager (IT - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/11/2018

GIÁM SÁT BỘ PHẬN FP QA (PQC)

Công Ty TNHH Dreamtech (Việt Nam) - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/11/2018

QA Project Manager (N3)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,200USD - 1,600USD | Quản lý / Trưởng phòng

04/11/2018

Trưởng Phòng QA

Công ty TNHH Plastic Intercon - Bình Dương

Hơn 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

08/11/2018

QA Manager

NY Hoa Viet Co., Ltd - Thanh Hóa

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

30/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-