Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "QA Manager"

QA Manager (IT - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/08/2018

Wood QA Supervisor

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/08/2018

QA Project Manager (N3)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,200USD - 1,600USD | Quản lý / Trưởng phòng

02/08/2018

Leader QM

Công ty TNHH Elentec Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

31/07/2018

QA SUPERVISOR (Japanese from N3) (Shuttle bus from Ha Noi, Hai Duong)

SHINDENGEN VIETNAM CO., LTD - Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

25/07/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-