Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "QA Engineer"

Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng

ACE ANTENNA Co., Ltd - Hà Nam

Thương lượng | Nhân viên

15/06/2018

KỸ SƯ QA/QC/ QC

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/06/2018

KỸ SƯ QA/QC/QS

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/06/2018

Nhân Viên QA

Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

23/05/2018

NHÂN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG/QA (8TR++/THÁNG)

Công Ty Cổ Phần MISA - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

04/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-