Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "PRUDENTIAL"

Sales Trainer ( HCM, Mekong, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bảo Lộc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Quảng Trị, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An )

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd - Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd

Thương lượng | Nhân viên

* Accountability:
- Meet all KPI’s set for the role of a sales trainer.
- Core values: Respect & work in accordance with the stated core values in order to accomplish DTD important missions.
* Key responsibilities:
- Training: Deliver training programs, mainly advanced training and leader training.
- Planning: Collabor...

Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Bảo hiểm, Tài chính / Đầu tư

Đào tạo Chuyên viên kinh doanh Bảo hiểm giảng viên Life insurance PRUDENTIAL

13/01/2018

Business Development Manager ( HCM, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau, Sóc Trăng, Bà Rịa, Bình Phước, Quy Nhơn, Quảng Nam, Quảng Ngãi )

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd - Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd

Thương lượng | Nhân viên

* Work Location (HCM, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau, Sóc Trăng, Bà Rịa, Bình Phước, Quy Nhơn, Quảng Nam, Quảng Ngãi and other provinces)
* Accountability
- Meet all the KPI’s set for the role.
- Build & maintain strong relationships both within and outside the department; seek input from and maintain effective on...

Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm, Bán hàng

Trưởng phòng kinh doanh Bảo hiểm Phát triển kinh doanh Business Development Manager General Sales & PRUDENTIAL

13/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-