Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "PRUDENTIAL"

Sales Trainer ( HCM, Mekong, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng )

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd - Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd

Thương lượng | Nhân viên

* Accountability:
- Meet all KPI’s set for the role of a sales trainer.
- Core values: Respect & work in accordance with the stated core values in order to accomplish DTD important missions.
* Key responsibilities:
- Training: Deliver training programs, mainly advanced training and leader training.
- Planning: Collabor...

Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Bảo hiểm, Tài chính / Đầu tư

Đào tạo Chuyên viên kinh doanh Bảo hiểm giảng viên Life insurance PRUDENTIAL

16/03/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-