Tìm thấy 21 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Phú Thọ"

Quản Lý Kho (Phú Thọ - Bắc Giang)

CareerLink’s Client - Bắc Giang, Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/06/2018

Quản Lý Showroom Khu Vực Phú Thọ

Công Ty CP Thái Lan Paint - Phú Thọ

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

25/05/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Đoan Hùng - Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại thị xã Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Hạ Hòa - Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Việt Trì - Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

Quản Lý Sản Xuất

Công ty TNHH HAEHWA VINA. - Phú Thọ

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

01/06/2018

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công ty TNHH HAEHWA VINA. - Phú Thọ

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

01/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-