Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "phó tổng giám đốc"

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (Đi làm sau Tết)

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam

Thương lượng | Điều hành cấp cao

- Phụ trách điều hành toàn bộ hệ thống Công ty: các Phòng ban trong Công ty, các Chi nhánh trên toàn quốc, Nhà máy sản xuất thiết bị.
- Quản lý các Phòng: Tổ thư ký – Trợ lý; Hành chính nhân sự; Tài chính - kế toán; Phòng thương mại; Phòng Đầu tư; Điều hành Nhà máy chế tạo.
- Thường trực tại Văn phòng Công ty điều hành...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Quản lý điều hành, Tài chính / Đầu tư

Tài chính Quản lý Quản trị kinh doanh Huyện Nam Từ Liêm phó tổng giám đốc

13/01/2018

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Sóng Việt - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Sóng Việt

Thương lượng | Điều hành cấp cao

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của các khối kinh doanh theo mục tiêu doanh số, kế hoạch kinh doanh, đúng định hướng của Hội đồng quản trị.
- Hoạch định và thiết lập chiến lược - kế hoạch bán hàng và tiếp thị cho toàn Công ty.
- Hoạch định các chương trình hoạt động của các khối phụ trách nhằm đáp ứng mục tiêu ki...

Bán hàng, Bán lẻ / Bán sỉ

Quản trị kinh doanh phó tổng giám đốc Tp.Hồ CHí MInh

04/01/2018

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – Phụ Trách Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Faros

Thương lượng | Quản lý cấp cao

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý, thi công các dự án, kinh doanh bất động sản.
- Quản lý, điều hành các đơn vị thi công theo nội dung thiết kế và kế hoạch thi công đã được phê duyệt.
- Quản lý và triển khai các thủ tục đầu tư, mời thầu, chỉ định thầu; tổ ch...

Xây dựng, Quản lý điều hành, Kiến trúc

Huyện Từ Liêm phó tổng giám đốc

04/01/2018

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ, KINH TẾ- KẾ HOẠCH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN LẠC 1 - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý cấp cao

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc và trực tiếp quản lý các lĩnh vực: Giám sát kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, vật tư, thiết bị, chi phí, hồ sơ hoàn công các công trình của Công ty;
- Điều hành công tác: Đấu thầu, chào thầu, lựa chọn nhà thầu phụ, soạn thảo hợp đồng các gói thầu xây lắp;
- Lập kế hoạch tài chính chuẩn bị cho...

Xây dựng, Quản lý điều hành

Quận Đống Đa Quản lý Xây dựng phó tổng giám đốc

16/01/2018

Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật Điện - Cơ Khí

Tập Đoàn Khách Sạn A25 - Hà Nội

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

- Chịu trách nhiệm các các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật của Tập đoàn.
- Tham mưu cho Lãnh đạo các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật.
- Lập kế hoạch, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa các sự cố kỹ thuật.
- Lập kế hoạch, chỉ đạo triển khai kế hoạch nâng cấp nhằm đáp ứng xu thế, nhiệm vụ kinh ...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Quản lý điều hành, Điện / Điện tử

Quận Đống Đa phó tổng giám đốc

03/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-