Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Phó quản đốc"

PHÓ QUẢN ĐỐC QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Công Ty TNHH Minh Long - Hưng Yên

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

07/12/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-