Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Phó phòng sản xuất"

Phó Phòng Sản Xuất Bộ Phận C PLUG

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
17/01/2020

Phó Phòng Sản Xuất (Bộ Phận FP PROD MAINT)

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
03/01/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-