Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Phó phòng sản xuất"

PHÓ PHÒNG SẢN XUẤT ( BỘ PHẬN FP OPTICAL )

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
18/09/2020

Phó Phòng Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Bắc Ninh

13,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
14/09/2020

Phó Phòng Sản Xuất

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
10/09/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io