Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Phó phòng hành chính nhân sự"

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công ty TNHH Quốc Tế Hải Long - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/02/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-