Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Phó phòng hành chính nhân sự"

PHÓ PHÒNG TỔNG HỢP (NAM)

CÔNG TY TNHH LAFIEN VINA - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý về nhân sự và xuất nhập khẩu
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Xuất nhập khẩu / Ngoại thương, Nhân sự

Quận Liên Chiểu Phó phòng Nhân sự Xuất nhập khẩu Phó phòng hành chính nhân sự Đà Nẵng

19/03/2018

Phó Phòng HCNS

Công Ty Cổ Phần AZB - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần AZB

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Thực hiện các công tác hành chánh, công tác đối ngoại, soạn thảo văn bản;
- Tham mưu, giúp việc cho Cán bộ quản lý và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý, hành chánh…
- Tham mưu cho TP về công tác xây dựng tổ chức bộ máy nhân sự, hoạch định nguồn nhân lực, quản lý nhân sự của Công ty;
- Tham mưu đ...

Nhân sự

Quận 7 Tuyển dụng Nhân sự Phó phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự

13/03/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-