Tìm thấy 35 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Phó Giám Đốc"

Phó Giám Đốc Nhà Máy

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý cấp cao

10/12/2018

Deputy General Manager

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

08/12/2018

PGĐ Kinh Doanh Xuất Khẩu

Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông - Hồ Chí Minh, Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/12/2018

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Artex - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

26/11/2018

Phó Giám Đốc BQLDA Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Eurowindow Holding - Thanh Hóa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

26/11/2018

Phó Giám Đốc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 3V - Hồ Chí Minh

300USD - 800USD | Giám đốc

04/12/2018

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

Công ty TNHH Long Vân - Bình Dương

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Giám đốc

27/11/2018

Phó Giám Đốc Khách Sạn

Tập Đoàn Khách Sạn A25 - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 28,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

23/11/2018

Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật Điện

Tập Đoàn Khách Sạn A25 - Hà Nội

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

07/11/2018

Phó Giám Đốc Khách Sạn Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Khách Sạn A25 - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 28,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

07/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-