Tìm thấy 31 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Phó Giám Đốc"

[ FPT Telecom Đà Nẵng] Phó Giám Đốc FPT Telecom chi nhánh Quảng Nam

FPT Telecom - Quảng Nam

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

22/06/2018

Phó Giám Đốc BQLDA Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Eurowindow Holding - Thanh Hóa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

20/06/2018

[FPT Telecom] - Phó Giám Đốc Chi Nhánh Cần Thơ

FPT Telecom - Cần Thơ

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Giám đốc

20/06/2018

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý cấp cao

19/06/2018

PGĐ Kinh Doanh Xuất Khẩu

Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông - Hồ Chí Minh, Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

15/06/2018

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Khu Vực Hà Nội

FPT Telecom - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

06/06/2018

Giám Đốc Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Sóng Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Giám đốc

01/06/2018

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH THI CÔNG - BAN DỰ ÁN

Công Ty CP Eurowindow - Đà Nẵng

Hơn 20,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

29/05/2018

[FPT Telecom] - Phó Giám Đốc Chi Nhánh Cần Thơ

FPT Telecom - Cần Thơ

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Giám đốc

29/05/2018

TRƯỞNG CA SẢN XUẤT

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

29/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-