Tìm thấy 26 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Phó Giám Đốc"

Phó Giám Đốc BQLDA Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Eurowindow Holding - Thanh Hóa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

24/09/2018

PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hưng Yên

800USD - 1,000USD | Giám đốc

10/09/2018

Phó Giám Đốc

Công Ty TNHH SX & TM Palado Việt Nam - Bắc Ninh

Hơn 1,000USD | Giám đốc

21/09/2018

Phó Giám Đốc

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư TĐG - Vĩnh Phúc

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

10/09/2018

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA - Long An

Thương lượng | Quản lý cấp cao

24/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-