Tìm thấy 164 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Phiên Dịch"

Korean/English Interpreter

Công Ty TNHH JOOCO DONA - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa (VSIP2, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Mới đi làm

12/11/2018

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

T.L.K GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

09/11/2018

Thông Dịch Viên Tiếng Trung

Vin HR Corporation - Long An

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

08/11/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Sơn La)

J&T EXPRESS - Sơn La

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

06/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-