Tìm thấy 108 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Phát triển kinh doanh"

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam - Thái Nguyên

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

23/05/2018

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam - Thái Nguyên

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2018

Business Development Manager

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/05/2018

Sales Executive (Quang Ninh & HCM)

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh, Quảng Ninh

Thương lượng | Nhân viên

18/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Quảng Trị )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Quảng Trị

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Lạng Sơn)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Lạng Sơn

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Nam Định )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Nam Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Gia Lai )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Gia Lai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Bắc Cạn )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Bắc Cạn

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Hà Tĩnh)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Hà Tĩnh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Nghệ An )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Nghệ An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Bắc Ninh)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Thanh Hóa)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Thanh Hóa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Thái Bình )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Thái Bình

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Quảng Nam )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Hải Dương )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Hải Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Quảng Trị )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Quảng Trị

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Sales & Business Development Manager (Industrial Projects)

SGS Vietnam Ltd. - Hà Nội

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Quảng Nam )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Thái Bình )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Thái Bình

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Lạng Sơn)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Lạng Sơn

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Nam Định )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Nam Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Cà Mau, Trà Vinh)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Cà Mau, Trà Vinh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Bến Tre )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Bến Tre

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Cà Mau, Trà Vinh)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Cà Mau, Trà Vinh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Bắc Giang )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Bắc Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Hải Dương )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Hải Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Hà Nội )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Hà Giang )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Hà Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Hà Nam )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Hà Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Cao Bằng )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Cao Bằng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Ninh Thuận )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Ninh Thuận

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Khánh Hòa )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Đắk Lắk )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Đắk Lắk

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Kon Tum )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Kon Tum

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Bình Thuận )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Bình Thuận

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Lào Cai )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Lào Cai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Phú Yên )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Phú Yên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Bình Định )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Bình Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Quảng Ngãi )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Quảng Ngãi

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Quảng Ninh)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Quảng Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Hưng Yên)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Hưng Yên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-