Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "operation manager"

[Ghn Logistics- HCM] Transportation Manager

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

12/10/2018

[Ghn Logistics- HCM] Trưởng Phòng Vận Hành Vận Tải

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/10/2018

[Ghn Logistics- HCM] Transportation Manager

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/10/2018

Operations Manager

Indo Trans Logistics - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Giám đốc

17/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-