Tìm thấy 55 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Nhân Viên Thu Ngân"

Nhân Viên Thu Ngân Tại Buôn Mê Thuột (Đăk Lăk) - VinPro

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Đắk Lắk

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng.
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa và quản lý ngân quỹ trong ca làm việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính chung của shop.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu câu của trưởng bộ phận và Ban Giám ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Nhân Viên Thu Ngân

08-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân tại Kon Tum - VinPro

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Kon Tum

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng.
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa và quản lý ngân quỹ trong ca làm việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính chung của shop.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu câu của trưởng bộ phận và Ban Giám ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Nhân Viên Thu NgânSiêu ThịTheo ca

08-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân tại Bình Dương - VinPro

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Bình Dương

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng.
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa và quản lý ngân quỹ trong ca làm việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính chung của shop.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu câu của trưởng bộ phận và Ban Giám ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Nhân Viên Thu NgânSiêu ThịTheo ca

08-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân Tại Đà Nẵng - VinPro

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Đà Nẵng

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng.
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa và quản lý ngân quỹ trong ca làm việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính chung của shop.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu câu của trưởng bộ phận và Ban Giám ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Nhân Viên Thu Ngân

08-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân tại Gia Lai - VinPro

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Gia Lai

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng.
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa và quản lý ngân quỹ trong ca làm việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính chung của shop.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu câu của trưởng bộ phận và Ban Giám ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Nhân Viên Thu NgânSiêu ThịTheo ca

08-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân tại Nha Trang - VinPro

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Khánh Hòa

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng.
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa và quản lý ngân quỹ trong ca làm việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính chung của shop.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu câu của trưởng bộ phận và Ban Giám ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Nhân Viên Thu NgânSiêu Thị

07-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân Tại Huế - VinPro

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Thừa Thiên - Huế

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng.
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa và quản lý ngân quỹ trong ca làm việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính chung của shop.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu câu của trưởng bộ phận và Ban Giám ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Nhân Viên Thu NgânSiêu Thị

07-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) - VinPro

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Lâm Đồng

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng.
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa và quản lý ngân quỹ trong ca làm việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính chung của shop.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu câu của trưởng bộ phận và Ban Giám ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Nhân Viên Thu Ngân

07-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân Tại Quảng Trị - VinPro

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Quảng Trị

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng.
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa và quản lý ngân quỹ trong ca làm việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính chung của shop.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu câu của trưởng bộ phận và Ban Giám ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Nhân Viên Thu NgânSiêu Thị

07-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân tại Vĩnh Long - VinPro

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng.
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa và quản lý ngân quỹ trong ca làm việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính chung của shop.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu câu của trưởng bộ phận và Ban Giám ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Nhân Viên Thu NgânSiêu Thị

07-10-2015

NHÂN VIÊN THU NGÂN

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Hà Nội

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

Cạnh tranh | Nhân viên

Công ty Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinDS thuộc Vingroup, Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực chính như: Bán lẻ, Bất động sản, Du lịch Khách sạn và Dịch vụ xã hội chất lượng cao và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành một Tập đoàn đa ngành nghề hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.
...

Bán hàng

Nhân Viên Thu NgânQuận Hai Bà Trưng

07-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân Tại Quảng Nam - VinPro

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Quảng Nam

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng.
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa và quản lý ngân quỹ trong ca làm việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính chung của shop.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu câu của trưởng bộ phận và Ban Giám ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Nhân Viên Thu Ngân

07-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân tại Đà Lạt (Lâm Đồng)- VinPro

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Lâm Đồng

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng.
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa và quản lý ngân quỹ trong ca làm việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính chung của shop.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu câu của trưởng bộ phận và Ban Giám ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Nhân Viên Thu NgânSiêu ThịTheo ca

06-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân - Chi Nhánh Hậu Giang

Công Ty TNHH Cao Phong - (Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn) - Hậu Giang

Công Ty TNHH Cao Phong - (Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn)

Thương lượng | Nhân viên

- Số lượng: 07 người
- Lập hóa đơn bán hàng, phiếu nhận tạm ứng và thực hiện việc thu, trả tiền thừa cho khách đúng theo đơn hàng, số lượng mà khách hàng đã mua.
- Quản lý, kiểm tra tiền mặt thực thu, tiền cọc, chứng từ thanh toán qua thẻ ngân hàng để đảm bảo số tiền thực tế tại quầy khớp với chứng từ.
- Lập bảng ki...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Thu NgânSiêu Thị

06-10-2015

Nhân Viên Lễ Tân - Thu Ngân, khu VCGT Vinpearl Land Thảo Điền

Công ty TNHH Vinpearlland - Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Vinpearlland - Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

Thương lượng | Nhân viên

- Chào đón, cung cấp thông tin tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm, các chương trình khuyến mại, các sự kiện (tour/show/event) của Khu Vui chơi giải trí và của Công ty; - Bán vé cho khách vào khu vui chơi (sân băng thật); - Quản lý tiền trong ca làm việc. Kiểm đếm tiền khi kết ca và nộp tiền th...

Dịch vụ khách hàng, Khách sạn/ Du lịch, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Thu NgânQuận 2Siêu ThịLễ Tân

06-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân Chi Nhánh Q.2 - Tp HCM

Công Ty TNHH Cao Phong - (Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn) - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Cao Phong - (Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn)

Thương lượng | Nhân viên

- Lập hóa đơn bán hàng, phiếu nhận tạm ứng và thực hiện việc thu, trả tiền thừa cho khách đúng theo đơn hàng, số lượng mà khách hàng đã mua - Quản lý, kiểm tra tiền mặt thực thu, tiền cọc, chứng từ thanh toán qua thẻ ngân hàng để đảm bảo số tiền thực tế tại quầy khớp với chứng từ - Lập bảng kiểm đếm tiền và tiến hành...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Nhân Viên Thu NgânQuận 2Theo ca

06-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân

Công Ty TNHH Giovanni Việt Nam - Đà Nẵng, Hà Nội

Công Ty TNHH Giovanni Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện thủ tục thanh toán cho khách hàng
- Theo dõi và hạch toán số lượng hàng hóa: xuất, nhập, tồn
- Theo dõi và hạch toán doanh thu, chi phí theo ngày, tuần, tháng
- Quản lý hóa đơn, chứng từ đầu ra, đầu vào
- Thực hiện xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (mua hàng hóa, mua dịch vụ...) p...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Dệt may/ Da giày

Nhân Viên Thu NgânKế ToánQuận Đống ĐaQuận Sơn TràThời trang

05-10-2015

THU NGÂN NHÀ HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện việc thu/ trả tiền cho khách hàng một cách nhanh chóng và rõ ràng nhất. - Lập báo cáo thu chi và nộp tiền đầy đủ hàng ngày. - Thực hiện các nghiệp vụ thu ngân hoặc hỗ trợ khác theo yêu cầu của công việc. - Chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn và cung cấp thông tin cần thiết cho khách hàng về các chương trì...

Khách sạn/ Du lịch, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Tiếng AnhNhân Viên Thu NgânKhách sạnNhà hàngQuận 1Du LịchDịch vụ khách hàngXây dựng

05-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân Phở 24 (Tiếng Anh)

Viet Thai International - Hồ Chí Minh

Viet Thai International

Cạnh tranh | Nhân viên

- Đảm bảo thu đủ tiền cũng như hoàn lại số tiền dư cho khách hàng trên cơ sở có chứng từ hợp lệ và đầy đủ.
- Đảm bảo chi đúng mục đích và chỉ chi cho công việc trên cơ sở có chứng từ hợp lệ và đầy đủ.
- Đảm bảo số tiền lẻ (cash float) luôn cố định để có thể sử dụng vào đầu ngày kinh doanh.
- Ghi nhận những dấu hi...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Tiếng AnhNhân Viên Thu NgânQuận Bình Thạnh

05-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân( Spa Thu Cúc)

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Hà Nội

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

4,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện các thủ tục thanh toán tiền, viết hóa đơn cho khách đảm bảo chính xác.
- Cập nhật các thông tin đầy đủ có liên quan đến các dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện để cung cấp cho khách hàng nhanh chóng, chính xác.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Nhân Viên Thu NgânKế ToánQuận Tây HồTài chính

05-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân/Cashier

Công Ty Cổ Phần Mai Son - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Mai Son

Thương lượng | Nhân viên

- Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng để khuyến khích khách hàng mua sắm cho lần tiếp theo. Lịch sự, niềm nở lắng nghe nhu cầu của khách hàng. - Mở máy, đăng nhập máy tính tiền để bắt đầu mỗi ca làm việc. - Chịu trách nhiệm tính tiền, in hóa đơn cho khách hàng, ghi thông tin khách trên hóa đơn, thực hiện các thủ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Nhân Viên Thu NgânQuận 1Thời trang

05-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân

Công Ty TNHH Giovanni Việt Nam - Ninh Bình

Công Ty TNHH Giovanni Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện thanh toán bán hàng theo quy trình và quy định Công ty
- Công việc cụ thể được trao đổi qua quá trình phỏng vấn
* Địa chỉ làm việc: 85, Đường Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Dệt may/ Da giày

Nhân Viên Thu NgânKế ToánTài chính

26-09-2015

NV Phục Vụ, Lễ Tân, Thu Ngân, Pha Chế

Công ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Đồng Nai

Công ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ

Cạnh tranh | Nhân viên

- Làm phụ vụ tại nhà hàng - Làm lễ tân tại nhà hàng - Làm thu ngân tại nhà hàng - Làm pha chế tại nhà hàng * Phỏng vấn trực tiếp tại: Trường Trung Cấp Nghề Kinh Tế - Kỹ thuật 2. Số 99/5 Phạm Văn Thuận, Tam Hòa, Đồng Nai. Gặp chị Phương

Khách sạn/ Du lịch, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống, Bán hàng

Nhân Viên Bán HàngNhân Viên Thu NgânNhà hàngMới tốt nghiệpTuyển GấpLao động

21-09-2015

Giám Sát Thu Ngân

Sun Group - Hà Nội, Lào Cai

Sun Group

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Tổ chức và duy trì các sự kiện cho hệ thống đặt phòng
- Quản lý và giám sát các nhân viên thu ngân ở tất cả các điểm hoạt động, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng
- Rà soát hoặc thực hiện việc đối chiếu thu chi, nhận đặt cọc và báo cáo thu vào của phòng thu ngân
- Thực hiện và phân bổ các báo cáo d...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Khách sạn/ Du lịch, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Tiếng PhápNhân Viên Thu NgânNhà hàngGiam SátTuyển Gấp

17-09-2015

Nhân Viên Thu Ngân

Sun Group - Hà Nội, Lào Cai

Sun Group

Thương lượng | Nhân viên

- Lập hóa đơn theo order của Nhà hàng.
- Thực hiện công tác thu ngân tại nhà hàng cao cấp: Thanh toán tiền, thu tiền bán hàng của khách…
- Viết hóa đơn tài chính.
- Lên báo cáo doanh thu của nhà hàng từng ca làm việc.
- Quản lý công cụ làm việc
* Chế độ quyền lợi chung:
- Được bố trí chỗ ở đối với nhân sự ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Khách sạn/ Du lịch, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Nhân Viên Thu NgânKhách sạnNhà hàng

17-09-2015

Nhân Viên Thu Ngân

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam - Hà Nội, Lào Cai

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin khách hàng từ nhân viên bán hàng
- Kiểm tra thông tin khách hàng, lập đơn đặt hàng, xuất hóa đơn cho khách.
- Hướng dẫn hiệu chỉnh những sai sót của bộ phận bán hàng
- Thu tiền và hoàn thiện các thủ tục bán hàng cho khách
- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và quản lý ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Nhân Viên Thu NgânQuận Hoàn Kiếm

06-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân

Trung Tâm Điện Máy & Nội Thất Thiên Hòa - Hồ Chí Minh

3,500,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện việc thu tiền của khách hàng và kiểm tra, đảm bảo tiền thu đầy đủ đúng quy định.
- Làm việc theo ca xoay theo ngày : Ca 1: 08h00 – 15h00; Ca 2: 14h00 – 22h00. Trong tháng có 2 ngày làm từ 08h00 – 22h00.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Dịch vụ khách hàng, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Nhân Viên Thu NgânTheo ca

03-10-2015

Nhân Viên Thu Ngân

Công Ty TNHH MTV TM - DV Hoa Tươi Phú Mỹ - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

-Tính tiền bằng phần mềm riêng - Nhập dữ liệu khách hàng * Quyền lợi: - Theo Luật lao động hiện hành - Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và sáng tạo

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Thu NgânQuận 7

29-09-2015

Nhân Viên Thu Ngân

Công Ty Cổ Phần AAC Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các thủ tục thanh toán cho khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác theo quy định của Công ty - Thực hiện các công việc liên quan - Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Nhân Viên Thu NgânHuyện Thanh TrìMới tốt nghiệp

29-09-2015

Nhân Viên Thu Ngân

NHÀ HÀNG CẦU GỖ (CẦU GỖ - VIETNAMESE CUISINE) - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện qui trình thanh toán hóa đơn sử dụng dịch vụ của khách hàng
- Theo dõi và dõi soát các khoản thu, đặt cọc của Nhà hàng
- Báo cáo thu ngân hàng ngày

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Nhân Viên Thu NgânNhà hàngQuận Hoàn KiếmMới tốt nghiệp

28-09-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng