Tìm thấy 1,803 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Nhân Viên Kinh Doanh"

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC _KHÁNH HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

* Tóm tắt công việc
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu từ phía công ty theo kế hoạch đã định. Khai thác tối đa thị trường. thực hiện đúng, đủ các chính sách từ công ty đến Bệnh viện, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn được giao phó…
* Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
- Đi thị trường theo địa bàn được giao...

Dược/ Sinh học, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Trình Dược Viên Phát triển thị trường Chuyên viên kinh doanh Nhân viên thị trường Dược sĩ Tư vấn kinh doanh Dược phẩm Khánh Hòa

22/07/2017

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC _BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN - Bình Định

Thương lượng | Nhân viên

* Tóm tắt công việc
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu từ phía công ty theo kế hoạch đã định. Khai thác tối đa thị trường. thực hiện đúng, đủ các chính sách từ công ty đến Bệnh viện, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn được giao phó…
* Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
- Đi thị trường theo địa bàn được giao...

Dược/ Sinh học, Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Trình Dược Viên Phát triển thị trường Chuyên viên kinh doanh Nhân viên thị trường Dược sĩ Dược phẩm bình định

22/07/2017

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC _DAK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN - Đăk Nông

Thương lượng | Nhân viên

* Tóm tắt công việc
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu từ phía công ty theo kế hoạch đã định. Khai thác tối đa thị trường. thực hiện đúng, đủ các chính sách từ công ty đến Bệnh viện, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn được giao phó…
* Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
- Đi thị trường theo địa bàn được giao...

Dược/ Sinh học, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Trình Dược Viên Phát triển thị trường Chuyên viên kinh doanh Nhân viên thị trường Dược sĩ Dược phẩm Đăk Nông

22/07/2017

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC _BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

* Tóm tắt công việc
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu từ phía công ty theo kế hoạch đã định. Khai thác tối đa thị trường. thực hiện đúng, đủ các chính sách từ công ty đến Bệnh viện, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn được giao phó…
* Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
- Đi thị trường theo địa bàn được giao...

Dược/ Sinh học, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Trình Dược Viên Phát triển thị trường Chuyên viên kinh doanh Dược sĩ Tư vấn kinh doanh Dược phẩm Bình Dương

22/07/2017

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC _BÌNH THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN - Bình Thuận

Thương lượng | Nhân viên

* Tóm tắt công việc
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu từ phía công ty theo kế hoạch đã định. Khai thác tối đa thị trường. thực hiện đúng, đủ các chính sách từ công ty đến Bệnh viện, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn được giao phó…
* Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
- Đi thị trường theo địa bàn được giao...

Dược/ Sinh học, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Trình Dược Viên Phát triển thị trường Chuyên viên kinh doanh Nhân viên thị trường Dược sĩ Dược phẩm bình thuận

22/07/2017

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

* Tóm tắt công việc
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu từ phía công ty theo kế hoạch đã định. Khai thác tối đa thị trường. thực hiện đúng, đủ các chính sách từ công ty đến Bệnh viện, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn được giao phó…
* Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
- Đi thị trường theo địa bàn được giao...

Dược/ Sinh học, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận 10 Trình Dược Viên Phát triển thị trường Chuyên viên kinh doanh Tư vấn kinh doanh Dược phẩm Hồ Chí Minh HCM

22/07/2017

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC _KIÊN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN - Kiên Giang

Thương lượng | Nhân viên

* Tóm tắt công việc
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu từ phía công ty theo kế hoạch đã định. Khai thác tối đa thị trường. thực hiện đúng, đủ các chính sách từ công ty đến Bệnh viện, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn được giao phó…
* Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
- Đi thị trường theo địa bàn được giao...

Dược/ Sinh học, Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Trình Dược Viên Phát triển thị trường Chuyên viên kinh doanh Nhân viên thị trường Dược sĩ Dược phẩm Kiên Giang

22/07/2017

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC _AN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN - An Giang

Thương lượng | Nhân viên

* Tóm tắt công việc
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu từ phía công ty theo kế hoạch đã định. Khai thác tối đa thị trường. thực hiện đúng, đủ các chính sách từ công ty đến Bệnh viện, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn được giao phó…
* Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
- Đi thị trường theo địa bàn được giao...

Dược/ Sinh học, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Trình Dược Viên Phát triển thị trường Chuyên viên kinh doanh Nhân viên thị trường Dược sĩ Dược phẩm An Giang

22/07/2017

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC _KONTUM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN - Kon Tum

Thương lượng | Nhân viên

* Tóm tắt công việc
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu từ phía công ty theo kế hoạch đã định. Khai thác tối đa thị trường. thực hiện đúng, đủ các chính sách từ công ty đến Bệnh viện, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn được giao phó…
* Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
- Đi thị trường theo địa bàn được giao...

Dược/ Sinh học, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Trình Dược Viên Phát triển thị trường Chuyên viên kinh doanh Nhân viên thị trường Dược sĩ Dược phẩm Kon Tum

22/07/2017

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Tại Vietinbank Hội An

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva - Quảng Nam

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva

Cạnh tranh | Nhân viên

- Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinaviva làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank. Hiện tại Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng tại TẤT CẢ CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC * Mô tả công việc:
- Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Tài chính Ngân hàng Chăm sóc khách hàng Hội An Tư vấn Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

22/07/2017

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Tại Vietinbank Núi Thành

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva - Quảng Nam

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva

Cạnh tranh | Nhân viên

- Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinaviva làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank. Hiện tại Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng tại TẤT CẢ CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC * Mô tả công việc:
- Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Tài chính Ngân hàng Chăm sóc khách hàng Tư vấn Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

22/07/2017

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Tại Vietinbank Hà Lam

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva - Quảng Nam

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva

Cạnh tranh | Nhân viên

- Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinaviva làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank. Hiện tại Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng tại TẤT CẢ CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC * Mô tả công việc:
- Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Tài chính Ngân hàng Chăm sóc khách hàng Tư vấn Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

22/07/2017

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Tại Vietinbank Điện Bàn

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva - Quảng Nam

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva

Cạnh tranh | Nhân viên

- Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinaviva làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank. Hiện tại Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng tại TẤT CẢ CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC * Mô tả công việc:
- Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Tài chính Ngân hàng Chăm sóc khách hàng Tư vấn Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

22/07/2017

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Tại Vietinbank Nam Phước

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva - Quảng Nam

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Vietinbank Aviva

Cạnh tranh | Nhân viên

- Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinaviva làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank. Hiện tại Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng tại TẤT CẢ CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC * Mô tả công việc:
- Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Tài chính Ngân hàng Chăm sóc khách hàng Tư vấn Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

22/07/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Mới Ra Trường - Elite Fitness HCM

Elite Fitness And Yoga Center - Hồ Chí Minh

Elite Fitness And Yoga Center

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Làm việc với nhóm kinh doanh và các phòng ban khác trong Câu lạc bộ để đạt được sự hài lòng của khách hàng, doanh thu, các mục tiêu dài hạn, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của công ty.
- Kết hợp với Quản lý kinh doanh lập kế hoach chi tiết và theo dõi trong năm tài chính, trong đó tập trung vào việc đạt doanh thu hoặc ...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận 1 Quận 2 Quận Gò Vấp Mới tốt nghiệp Tư vấn Tư vấn kinh doanh

22/07/2017

Nhân Viên Tư Vấn Thẻ Hội Viên - Elite Fitness HCM (Tuyển Gấp)

Elite Fitness And Yoga Center - Hồ Chí Minh

Elite Fitness And Yoga Center

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn khách hàng về lĩnh vực Fitness và bán các gói tập của CLB thể dục thể thao Elite.
- Làm việc với nhóm kinh doanh và các phòng ban khác trong Câu lạc bộ để đạt được sự hài lòng của khách hàng, doanh thu, các mục tiêu dài hạn, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của công ty.
- Kết hợp với Quản lý kinh doanh lập kế hoa...

Dịch vụ khách hàng, Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận 1 Quận 2 Quận Gò Vấp Mới tốt nghiệp Tư vấn Tư vấn kinh doanh

22/07/2017

Sale Bất Động Sản (Lương Cứng + Hoa Hồng + Phụ Cấp)

Công Ty TNHH Bất Động Sản Khang Thịnh Phát - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Bất Động Sản Khang Thịnh Phát

15,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Nhân viên

- Quảng bá và kinh doanh các sản phẩm bất động sản do công ty ĐỘC QUYỀN phân phối.
- Chăm sóc khách hàng do công ty đưa xuống. Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng.
- Tư vấn cho khách hàng các phương án, và các thông tin sản phẩm liên quan.
- Chốt hợp đồng.
- Thực hiện các công việc theo sự...

Tư vấn, Bất động sản, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Tân Bình Bất động sản Hồ Chí Minh

22/07/2017

[Nhơn Trạch - Đồng Nai] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Chủ động đón tiếp khách hàng đến với cửa hàng
- Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng
- Tư vấn rõ ràng, đầy đủ các tính năng về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi đến khách hàng
- Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc ...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Huyện Nhơn Trạch Mới tốt nghiệp Chăm sóc khách hàng Tư vấn Tư vấn kinh doanh Đồng Nai

22/07/2017

Nhân Viên Kinh Doanh - Làm Việc Tại Thị Trấn Long Thành

Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal - Đồng Nai

Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal

4,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn các dự án do Công ty triển khai.
- Xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng.
- Cập nhật thị trường báo cáo cho cấp trên định kỳ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp để hoàn thành chỉ tiêu nhóm.
- Nghiêm túc chấp hành nội qui, quy chế của công ty.
* Làm việc theo dự án tại Long Thành - Đồng Nai
* QUYỀN LỢI
- Làm việ...

Tư vấn, Bất động sản, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Mới tốt nghiệp Huyện Long Thành Bất động sản Tư vấn Tư vấn kinh doanh Đồng Nai

22/07/2017

Chuyên Viên Sale Bất Động Sản - Làm Việc Tại Long Thành

Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal - Đồng Nai

Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal

4,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thiết lập cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng (Công ty hỗ trợ khách hàng có nhu cầu từ số hotline)
- Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về các dự án đang triển khai.
- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Thường xuyên liên hệ, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, thu hút các khách hàng mới và thiết lập quan...

Tư vấn, Bất động sản, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Mới tốt nghiệp Huyện Long Thành Chuyên viên kinh doanh Bất động sản Đồng Nai

22/07/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN & HỆ THỐNG LS–VINA - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN & HỆ THỐNG LS–VINA

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Làm việc tại phòng Kinh doanh xuất khẩu, ban Kinh doanh thương phẩm, các Văn phòng đại diện- Phòng Kinh doanh nội địa * Nhiệm vụ chính
- Thực hiện các chính sách kinh doanh, nội qui, qui định đúng theo nội dung các văn bản do Công ty ban hành.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh, xuất...

Bán hàng, Tiếp thị, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Hoàn Kiếm Quận 3 Quận Hồng Bàng Điện tử Chuyên viên kinh doanh Điện

22/07/2017

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (Quan hệ khách hàng)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin khách hàng tiềm năng từ Telesales hoặc từ Lãnh đạo phòng kinh doanh, các quan hệ sẵn có,…
- Liên hệ, làm việc trực tiếp với các Sở ban ngành dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo phòng hoặc Lãnh đạo công ty.
- Quản lý, theo dõi, đôn đốc để dự án được nhanh chóng triển khai.
- Phân tích và đề xu...

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Hoàng Mai Bán hàng qua điện thoại Hà Nội

22/07/2017

Sales Executive ( Centralize)

SILVERLAND HOTELS & SPAS GROUP - Hồ Chí Minh

SILVERLAND HOTELS & SPAS GROUP

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

*** Main Duties/ Những Nhiệm Vụ Chính:
- With Sales Manager plan Sales strategy and implement tactics to achieve budget/ Cùng với Quản Lý Kinh Doanh, lên chiến lược kinh doanh và triển khai hoạt động để đạt được doanh số
- Sell all facet of the hotel and cross sell other Silverland properties/ Bán tất cả các gói sản ...

Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Khách sạn Quận 1

22/07/2017

Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang - TTTM Artemis Trường Chinh

Công ty CPTM Sản Xuất Và Dịch Vụ Keiko Việt Nam - Hà Nội

Công ty CPTM Sản Xuất Và Dịch Vụ Keiko Việt Nam

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giới thiệu tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mại đến với khách hàng
- Chăm sóc khách hàng nhằm thúc đẩy doanh số.
- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện việc trưng bày, vệ sinh showroom đảm bảo sạch sẽ, thẩm mỹ.
- Duy trì hình ảnh đẹp của thương hiệu sản phẩm trong mắt khách hàng
- Làm báo cáo hàng ngày
- Thực ...

Tư vấn, Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận Thanh Xuân Thời trang Hà Nội

22/07/2017

Việc Làm Hấp Dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh Miền Bắc Và Miền Nam

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng;
- Khai thác nhu cầu và tư vấn khách hàng chọn mua các sản phẩm, dịch vụ tại công ty: Các sản phẩm inox, thép đen, dịch vụ gia công cắt tấm, xẻ băng...
- Chăm sóc khách hàng hiện tai và khách hàng tiềm năng;
- Khảo sát thực tế thị trường và nghiên cứu đối thủ cạnh tranh;
-...

Xây dựng, Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Bình Tân Phát triển thị trường Tiếp thị Hà Nội Huyện Mỹ Hào Hưng Yên Nam Từ Liêm Inox

22/07/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

Hơn 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- SL: 10
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các dịch vụ truyền hình cáp và các dịch vụ giá trị gia tăng do Việt Thành đang cung cấp.
- Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Khảo sát mức ...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận 10

22/07/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Spa - Đà Nẵng

CÔNG TY AN CO-OPERATIVE - Đà Nẵng

CÔNG TY AN CO-OPERATIVE

Thương lượng | Nhân viên

- Duy trì mối quan hệ với đối tác để đem lại lợi ích lâu dài cho công ty.
- Tìm kiếm, phát triển mối quan hệ với đối tác.
- Thỏa thuận, đàm phán với đối tác về các lợi ích mà đối tác có được.
- Trực tiếp gặp đối tác, đưa ra mức chiết khấu cho đối tác.
- Đề xuất, tham mưu về các đối tác tiềm năng.
- Hoàn thành...

Dịch vụ khách hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Hải Châu

22/07/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Đất Nền ( Đồng Nai), Căn Hộ (Tp.HCM) - Lương Cao Nhận Việc Ngay

Công Ty CP DV ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ - Đồng Nai, Hồ Chí Minh

Công Ty CP DV ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng - Lên kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao - Phối hợp, tham gia triển khai kế hoạch bán hàng, giới thiệu sản phẩm
- Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan dự án - Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu khách hàng...

Bất động sản, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Bình Thạnh Quận Bình Tân Huyện Long Thành Bất động sản

22/07/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH SHOWROOM VINH - NGHỆ AN

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow - Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow

Cạnh tranh | Nhân viên

- Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ cửa hàng tới khách hàng.
- Mở rộng và phát triển thị trường tại địa bàn được giao.
- Lập, theo dõi báo giá, chăm sóc khách hàng và triển khai các đơn đặt hàng.
- Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng tuần.
- Đạt các chỉ tiêu kinh doanh hàng tuần, th...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án Tiếp thị TP Vinh Bán hàng

22/07/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH (MÁY TÍNH/LAPTOP)_ TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ (DIGIWORLD CORPORATION) - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ (DIGIWORLD CORPORATION)

Thương lượng | Nhân viên

- Đánh giá, phân tích thị trường và đối thủ.
- Thiết lập kế hoạch kinh doanh và chương trình hỗ trợ cho nhóm khách hàng.
- Triển khai kế hoạch bán hàng.
- Theo dõi doanh số của từng đại lý trong khu vực phụ trách.
- Quản lý khách hàng về thời hạn công nợ.
- Tìm kiếm, tư vấn và tạo mối quan hệ với khách hàn...

Bán hàng, CNTT - Phần cứng/ Mạng, Bán lẻ/ Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận Đống Đa Siêu Thị Tư vấn Hà Nội

22/07/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN NHÔM

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow - Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trực tiếp đến các dự án, công trình
- Chăm sóc khách hàng và theo suốt quá trình thực hiện việc bán hàng nhằm có những hỗ trợ hiệu quả.
- Có kế họach, định hướng phát triển công việc theo chiều hướng độc lập.
- Luôn cập nhật và nâng cao kiến thức công việc, sẳn ...

Tư vấn, Xây dựng, Dịch vụ khách hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án Quận Hai Bà Trưng

22/07/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH SHOWROOM TRẦN DUY HƯNG

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow - Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trực tiếp đến các dự án, công trình
- Chăm sóc khách hàng
- Quản lý, theo dõi triển khai các hợp đồng đã ký.
- Lên dự thảo hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện và thanh lý hợp đồng.
- Phát triển quan hệ và tìm kiếm khách hàng và thị trường mới

Tư vấn, Xây dựng, Dịch vụ khách hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án Quận Hoàn Kiếm

22/07/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH SHOWROOM TRƯỜNG CHINH

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow - Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow

Cạnh tranh | Nhân viên

- Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ cửa hàng tới khách hàng
- Mở rộng và phát triển thị trường tại địa bàn được giao;
- Lập, theo dõi báo giá, chăm sóc khách hàng và triển khai các đơn đặt hàng
- Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng tuần
- Đạt các chỉ tiêu kinh doanh hàng tuần, thá...

Tư vấn, Xây dựng, Dịch vụ khách hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án Quận Hoàn Kiếm

22/07/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH SR MÊ LINH

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow - Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow

Cạnh tranh | Nhân viên

- SL: 5 người
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trực tiếp đến các dự án, công trình
- Chăm sóc khách hàng
- Quản lý, theo dõi triển khai các hợp đồng đã ký.
- Lên dự thảo hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện và thanh lý hợp đồng.
- Phát triển quan hệ và tìm kiếm khách hàng và thị trường mới ...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án Huyện Mê Linh

22/07/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN NHỰA

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow - Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trực tiếp đến các dự án, công trình
- Chăm sóc khách hàng và theo suốt quá trình thực hiện việc bán hàng nhằm có những hỗ trợ hiệu quả.
- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm, giải pháp cho khách hàng khối cơ quan, doanh nghiệp...
- Phối hợp Phòng tư vấn giải ph...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án Quận Hoàn Kiếm Nhựa

22/07/2017

20 NHÂN VIÊN KINH DOANH KHU VỰC HÀ NỘI

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow - Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow

Cạnh tranh | Nhân viên

- Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ cửa hàng tới khách hàng .
- Mở rộng và phát triển thị trường tại địa bàn được giao.
- Lập, theo dõi báo giá, chăm sóc khách hàng và triển khai các đơn đặt hàng.
- Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng tuần.
- Đạt các chỉ tiêu kinh doanh hàng tuần, t...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án Quận Cầu Giấy

22/07/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH SR LÁNG HẠ THU NHẬP CAO

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow - Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow

Cạnh tranh | Nhân viên

- Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ cửa hàng tới khách hàng
- Mở rộng và phát triển thị trường tại địa bàn được giao;
- Lập, theo dõi báo giá, chăm sóc khách hàng và triển khai các đơn đặt hàng
- Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng tuần
- Đạt các chỉ tiêu kinh doanh hàng tuần, tháng...

Tư vấn, Xây dựng, Dịch vụ khách hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án Quận Đống Đa

22/07/2017

Nhân Viên Điểm Giới Thiệu Dịch Vụ (Kênh Xe Máy) Tại Hà Nội (Cầu Giấy, Hoàng Mai)

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Hà Nội

HD SAISON FINANCE CO., LTD.

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

1. Tiếp cận khách hàng:
- Chủ động tiếp cận khách hàng và giới thiệu các dịch vụ của HD SAISON;
- Thu thập thông tin khách hàng;
- Tư vấn cho khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm và phương thức thanh toán;
- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ của HD SAISON theo đúng chính sách của cô...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Tài chính

22/07/2017

Nhân Viên Điểm Giới Thiệu Dịch Vụ (Kênh Điện Máy) Tại Hà Nội

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Hà Nội

HD SAISON FINANCE CO., LTD.

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

* Nhân Viên Điểm Giới Thiệu Dịch Vụ (Kênh Điện Máy) Tại Hà Nội: Làm việc ở các quận nội thành Hà Nội
* Mô tả công việc:
1. Tiếp cận khách hàng:
- Chủ động tiếp cận khách hàng và giới thiệu các dịch vụ của HD SAISON;
- Thu thập thông tin khách hàng;
- Tư vấn cho khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm và phươn...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Tài chính

22/07/2017

Nhân Viên Điểm Giới Thiệu Dịch Vụ (Kênh Điện Máy) Tại Hòa Bình

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Hòa Bình

HD SAISON FINANCE CO., LTD.

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

1. Tiếp cận khách hàng:
- Chủ động tiếp cận khách hàng và giới thiệu các dịch vụ của HD SAISON;
- Thu thập thông tin khách hàng;
- Tư vấn cho khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm và phương thức thanh toán;
- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ của HD SAISON theo đúng chính sách của cô...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Tài chính

22/07/2017

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (KÊNH XE MÁY) TẠI HẢI PHÒNG (TIÊN LÃNG)

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Hải Phòng

HD SAISON FINANCE CO., LTD.

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

1. Tiếp cận khách hàng:
- Chủ động tiếp cận khách hàng và giới thiệu các dịch vụ của HD SAISON;
- Thu thập thông tin khách hàng;
- Tư vấn cho khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm và phương thức thanh toán;
- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ của HD SAISON theo đúng chính sách của cô...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Tài chính

22/07/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Đống Đa

FPT Telecom - Hà Nội

FPT Telecom

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng
- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet và dịch vụ Truyền Hình FPT do FPT Telecom đang cung cấp
- Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Bán hàng, Viễn Thông, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Đống Đa Viễn thông

22/07/2017

【Tuyển gấp 】Nhân Viên Kinh Doanh ( chưa có kinh nghiệm ) - Tiếng Nhật N4

Fois Vietnam - Hồ Chí Minh

Fois Vietnam

Hơn 8,000,000VNĐ | Nhân viên

【Thời gian làm việc】 - Từ thứ 2 đến thứ 6 : 11:00 AM ~ 8:00 PM ( 8 tiếng/ ngày ) - Thứ 7 : 8:00 AM ~ 12:00 PM hoặc 1:00 PM ~ 5:00 PM ( 4 tiếng/ ngày ) - Ngày nghỉ : chủ nhật và ngày lễ 【Lương】 - Trên 8.000.000 ( tùy vào năng lực và kinh nghiệm ) - Có thưởng tùy vào kết quả và thành tích - Thưởng mỗi năm một lần ...

Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Nhật

22/07/2017

Chuyên Viên Kinh Doanh (Lương Cứng 7-12 Triệu + Hoa Hồng Hấp Dẫn)

Công Ty TNHH Emate - Hà Nội

Công Ty TNHH Emate

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm marketing và bán các sản phẩm công tắc, ổ cắm, hệ thống điều khiển nhà thông minh KNX;
- Lập kế hoạch bán hàng, xây dựng kế hoạch kinh doanh;
- Tiếp cận và xây dựng mạng lưới đối tác mới, duy trì và chăm sóc hệ thống khách hàng cũ của Công ty;
- Giới thiệu sản phẩm, giải pháp và tư vấn khách hàng...

Bán hàng, Kiến trúc, Bán lẻ/ Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Hoàn Kiếm Xây dựng Kiến Trúc

21/07/2017

[HCM] Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin đặt hàng qua tổng đài 18006601 và qua đơn hàng trên trang web TMĐThttp://fptshop.com.vn/
- Tư vấn và bán các sản phẩm điện thoại/laptop theo nhu cầu và quan tâm của khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng thông tin các thủ tục khi đăng ký, thanh toán, trả góp…các mặt hàng tại FPT Shop
- Phối hợ...

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, Bán lẻ/ Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận 3 Chăm sóc khách hàng Online Cộng tác viên kinh doanh Dịch vụ khách hàng HCM

21/07/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH ( Ban Phát Triển Kinh Doanh – Hà Nội)

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam - Hà Nội

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

7,995,668VNĐ - 10,995,668VNĐ | Nhân viên

* Số lượng: 12 người * Mô tả công việc:
- Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
- Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
- Tham gia sampling hội chợ, triễn lãm, trường học...
- Hỗ trợ đội ngũ bán hàng ở các chi nhánh tỉnh theo yêu cầu công ty.
* Thời gian thử việc: 1 tháng
* ...

Bán hàng, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Nam Từ Liêm Hà Nội

21/07/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH THIẾT BỊ NHIỆT CNG ĐÌNH HẢI - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Xây dựng kế hoạch duy trì phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có và tìm kiếm khách hàng mới
- Sắp xếp lịch hẹn với khách hàng, tư vấn và thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng;
- Giải quyết các vấn đề về sản phẩm và dịch vụ nếu có;
- Triển khai các chương trình chính sách kinh doanh của công ty đưa ra;
* Q...

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Long Biên Quận Tân Phú Tư vấn

21/07/2017

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ĐIỆN LẠNH ĐIỆN GIA DỤNG LƯƠNG CƠ BẢN HƠN 8 TRIỆU + HOA HỒNG

Công Ty TNHH TM và ĐT Xuân Anh - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TM và ĐT Xuân Anh

8,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

* Với mục tiêu phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, đưa sản phẩm của Công ty Xuân Anh mang thương hiệu Điện gia dụng - Điện Tử - Điện Lạnh Daiichi - Thương hiệu đến từ Nhật Bản tới mọi vùng miền trên cả nước và tin dùng sản phẩm của công ty, khi trở thành nhân viên kinh doanh của Xuân Anh, cô...

Bán hàng, Hàng gia dụng, Bán lẻ/ Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận 6 Phát triển thị trường Tiếp thị Hàng gia dụng

21/07/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH - VŨNG TÀU

Công Ty TNHH MTV Khoa Học Và Kỹ Thuật OPPO - Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH MTV Khoa Học Và Kỹ Thuật OPPO

Cạnh tranh | Mới đi làm

*** MÔ TẢ CÔNG VIỆC ***
- Phát triển doanh số tại các đại lý, lên kế hoạch và thực hiện các chính sách bán hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số.
- Duy trì mối quan hệ, hỗ trợ đại lý thúc đẩy bán hàng thông qua việc tổ chức các sự kiện thu hút khách hàng tại điểm bán.
- Tìm kiếm và mở rộng các đại lý mới, giới thiệu v...

Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Bán lẻ/ Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Phát triển thị trường

21/07/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH INTERNET CÁP QUANG - DỊCH VỤ FTTH

Công Ty CP Hạ Tầng Viễn Thông CMC - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Hạ Tầng Viễn Thông CMC

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

* Trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ FTTH
- Bán hàng theo địa bàn/thị trường đã phân định. Nắm vững kiến thức sản phẩm đã phân chia, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.
- Quảng bá các dịch vụ của Công ty tới khách hàng, thực hiện ký hợp đồng dịch vụ với khách hàng, theo dõi quá trình triển k...

Bán hàng, Viễn Thông, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án Quận 3 Bán hàng kỹ thuật Điện tử Chuyên viên kinh doanh Viễn thông Hồ Chí Minh

21/07/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-