Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "nhắc nợ"

[Hồ Chí Minh] Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thông báo nhắc nhở kỳ hạn trả nợ,đến khách hàng qua điện thoại.
- Theo dõi và cập nhạt tình trạng nợ quá hạn cho Trưởng bộ phận/ trưởng nhóm.
- Cập nhật hằng ngày về tình trạng các cuộc gọi thu hồi nợ vào hệ thống quản lý.
- Và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công từ cấp Quản lý trực tiếp.
* Địa Điểm Làm Việc ...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Tài chính Chăm sóc khách hàng Bán hàng qua điện thoại Tư vấn Dịch vụ khách hàng tín dụng Hồ Chí Minh nhắc nợ

12/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-