Tìm thấy 108 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Nha Trang"

TRƯỞNG QUẦY, TRƯỞNG BỘ PHẬN - BIG C NHA TRANG

Hệ Thống Big C Việt Nam - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
30/03/2020

Nhân Viên Thu Cước Dịch Vụ Viễn Thông - FTEL Khánh Hòa

FPT Telecom - Khánh Hòa

4,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
27/03/2020

Đại Diện Bán Hàng Khánh Hòa

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Khánh Hòa

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/03/2020

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính (X Partner) Tại Nha Trang

AIA Exchange - Khánh Hòa

Hơn 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
26/03/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh (x Founder) Tại Nha Trang

AIA Exchange - Khánh Hòa

Hơn 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
26/03/2020

Area Sales Manager (based in Nha Trang)

SCG Việt Nam - Công Ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam) - Khánh Hòa

18,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
24/03/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH VPKV NHA TRANG

Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình - Khánh Hòa

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
23/03/2020

GIÁM ĐỐC KINH DOANH VPKV NHA TRANG

Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình - Khánh Hòa

20,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Giám đốc
23/03/2020

Nhân Viên Kinh Doanh tại VPKV Nha Trang

Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình - Khánh Hòa

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
23/03/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-