Tìm thấy 65 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Nha Trang"

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Nha Trang)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Khánh Hòa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/07/2018

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KING BBQ VINCOM TRẦN PHÚ – NHA TRANG

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Khánh Hòa

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/07/2018

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG HOTPOT STORY VINCOM TRẦN PHÚ – NHA TRANG

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Khánh Hòa

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/07/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Khánh Hòa

5,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm

19/07/2018

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Công Ty TNHH Thiện Long Nha Trang - Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

11/07/2018

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Công Ty TNHH Thiện Long Nha Trang - Khánh Hòa

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

10/07/2018

Kỹ Sư Xây Dựng - Kỹ Sư QS (Lập BPTC và Thuyết Minh BPTC)

Công Ty TNHH Thiện Long Nha Trang - Khánh Hòa

12,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/07/2018

Thủ Kho (Chi nhánh Nha Trang)

Công Ty Cổ Phần Ba An - Khánh Hòa

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

10/07/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-