Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Ngành gỗ"

Hard Line Inspector_Hà Nội

SGS Vietnam Ltd. - Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/05/2018

Nhân Viên Nhập Đơn Hàng

Công Ty TNHH Hòa Bình - Đồng Nai

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

16/05/2018

Hard Line Inspector_HCM

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

15/05/2018

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Công Ty TNHH Hòa Bình - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

08/05/2018

Nhân Viên Thống Kê

Công Ty TNHH Hòa Bình - Đồng Nai

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

08/05/2018

Quản Lý Kho Gỗ Thành Phẩm

Công Ty TNHH Hòa Bình - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

08/05/2018

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Ngành Sản Xuất)

Công Ty TNHH Hòa Bình - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

08/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-