Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Mỹ phẩm"

Brand Manager - Hair Care Category

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG VINA - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/07/2018

Assistant Brand Manager (ABM)

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG VINA - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/07/2018

Giám Sát Kinh Doanh Kênh Truyền Thống (Hà Nội)

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG VINA - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

05/07/2018

Giám Sát Kinh Doanh Kênh Truyền Thống

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG VINA - Bến Tre, Long An, Tiền Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-