Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Legal executive"

Cộng tác viên Pháp lý

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan
- Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh
- Đăng ký chương trình khuyến mãi
- Phối hợp, hỗ trợ các phòng ban trong việc các phòng ban có nhu cầu cần hỗ trợ các vấn đề về thủ tục pháp lý.

Pháp lý / Luật

Thư ký Pháp chế Legal executive Legal Assistant

10/01/2018

Compliance Officer

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh

SGS Vietnam Ltd.

Cạnh tranh | Nhân viên

- Responsible for investigations to ensure that any allegations of violations to company policy related to aggregate spend are handled properly
- Identify relevant Ethics and Compliance (E&C) risks (e.g. Bribery & Corruption, Trade & Sanctions, Antitrust/Competition, Data Privacy, Information Management, etc.) by condu...

Kế toán / Kiểm toán, Pháp lý / Luật

Tiếng Anh Quận 3 Pháp chế Tư vấn Pháp lý Legal executive COMPLIANCE Inspection

02/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-