Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Legal executive"

Compliance Officer

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh

SGS Vietnam Ltd.

Cạnh tranh | Nhân viên

- Responsible for investigations to ensure that any allegations of violations to company policy related to aggregate spend are handled properly
- Identify relevant Ethics and Compliance (E&C) risks (e.g. Bribery & Corruption, Trade & Sanctions, Antitrust/Competition, Data Privacy, Information Management, etc.) by condu...

Kế toán / Kiểm toán, Pháp lý / Luật

Tiếng Anh Quận 3 Pháp chế Tư vấn Pháp lý Legal executive COMPLIANCE Inspection

14/03/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-