Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Legal Assistant"

Cộng tác viên Pháp lý

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan
- Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh
- Đăng ký chương trình khuyến mãi
- Phối hợp, hỗ trợ các phòng ban trong việc các phòng ban có nhu cầu cần hỗ trợ các vấn đề về thủ tục pháp lý.

Pháp lý / Luật

Thư ký Pháp chế Legal executive Legal Assistant

10/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-