Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Leadership"

[HEINEKEN] Team Leader (Utilities)

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội - Hà Nội

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

Reporting to: Engineering Manager
Location: Brewery
POSITION SUMMARY:
• Lead utility team to ensure the continuity and quality of utility system supplying to production at lowest cost.
KEY RESPONSIBILITIES:
1. Operation of utilities processes and supplies
- Ensure the continuity, quality and savings of utility system f...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Bảo Trì System TPM Leadership good english Engineering Electrical Team Leader thermodynamics utilities operation industrial safety

21/03/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-