Tìm thấy 34 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kỹ Sư Cấp Thoát Nước"

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Việt Toàn Cầu - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Việt Toàn Cầu

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc
- Thiết kế các công trình xử lý nước cấp, công trình thu, trạm bơm xử lý nước, mạng lưới phân phối...
- Quản lý thi công các công trình xử lý nước cấp, dự án nước cấp của công ty.
- Lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình.
- Và các công việc khác do phân công của cấp trên
* Địa điểm làm...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Tân Phú Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Tuyển Gấp Xây dựng

05/12/2016

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NƯỚC

CÔNG TY CP DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Xây dựng và thi công hệ thống nước thải, nước sinh hoạt trong công ty
- Sửa chữa các thiết bị liên quan đến hệ thống dẫn nước ...
- Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Nhân Viên Kỹ Thuật Quận 9 Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Hồ Chí Minh

05/12/2016

KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN/ CƠ/CẤP THOÁT NƯỚC/ PCCC/ ĐHKK ( Công Trình tại Mai Chí Thọ, Quận 2 - 40 Người)

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công:
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo t...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Phòng cháy chữa cháy(PCCC) Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng Điện Cơ Điện Cơ khí Hồ Chí Minh

02/12/2016

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH HỆ CƠ/ ĐIỆN (Công Trình tại Mai Chí Thọ, Quận 2 - 20 Người )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Nắm thông tin về công trình và chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình.
- Đề xuất và phối hợp với các bộ phận lập phương án tổ chức triển khai thi công.
- Lập và đề xuất kế hoạch triển khai tổng thể công trình
- Quản lý, tổ chức triển khai thi công các công trì...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Điện Cơ Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chỉ huy trưởng công trình Hồ Chí Minh

02/12/2016

CHỈ HUY PHÓ HỆ CƠ / ĐIỆN (Công Trình tại Mai Chí Thọ, Quận 2 - 25 Người )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Độc lập giải quyết tất cả các công việc liên quan đến Dự án được phân công;
- Tham gia cùng Chỉ huy trưởng giải quyết tất cả các công việc liên quan đến Dự án được phân công giao việc nhiều phần như nêu trên của CHT;
- Phụ trách công tác thi công, bộ phận Giám sát an toàn và giám sát công trường;
- Thực hiện các c...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Điện Cơ Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chỉ huy trưởng công trình Hồ Chí Minh

02/12/2016

PHÓ PHÒNG THỊ TRƯỜNG HỆ CƠ / ĐIỆN (Công Trình tại Mai Chí Thọ, Quận 2 - 02Người )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

20,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Nghiên cứu Hồ Sơ mời thầu, phối hợp với các phòng ban liên quan lập hồ sơ đấu thầu.
- Chịu trách nhiệm phân công và kiểm tra nhân sự trong nhóm bóc tách khối lượng đấu thầu
- Liên hệ trực tiếp với tư vấn, nhà thầu làm rõ các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai đấu thầu.
- Kiểm soát việc lập danh mục thi...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Phát triển thị trường Nhân viên nghiên cứu thị trường Điện Cơ Điện Cơ khí Nhiệt lạnh Hồ Chí Minh

02/12/2016

KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN/ NƯỚC/ HVAC/ PCCC ( 30 KỸ SƯ - Làm việc tại HÀ NỘI)

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hà Nội

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công:
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo t...

Kiến trúc, Môi trường/ Xử lý chất thải, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Phòng cháy chữa cháy(PCCC) Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng Điện Cơ Điện Cơ khí Hà Nội

02/12/2016

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH HỆ CƠ/ ĐIỆN ( 10 NGƯỜI )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Nắm thông tin về công trình và chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình.
- Đề xuất và phối hợp với các bộ phận lập phương án tổ chức triển khai thi công.
- Lập và đề xuất kế hoạch triển khai tổng thể công trình
- Quản lý, tổ chức triển khai thi công các công trì...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Điện Cơ Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chỉ huy trưởng công trình Hà Nội Hồ Chí Minh

02/12/2016

KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN/ NƯỚC/ HVAC/ PCCC ( 40 KỸ SƯ )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công:
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo t...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Phòng cháy chữa cháy(PCCC) Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng Điện Cơ Điện Cơ khí Hồ Chí Minh

02/12/2016

Kỹ Sư Điện Nước

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD & TM NHẬT HẰNG - Vĩnh Phúc

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD & TM NHẬT HẰNG

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Lên phương án, đề xuất, thiết kế và giám sát thi công hạng mục điện/ nước tại các công trình.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
* Địa điểm: Đại Lải, xã Ngọc Thanh, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Điện Kỹ sư điện nước

28/11/2016

Kỹ Sư Triển Khai Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Tòa Nhà

Công Ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội

Công Ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Bóc tách khối lượng để dự trù vật tư.
- Lập hồ sơ thi công (Biện pháp thi công, tiến độ thi công, nghiệm thu,…)
- Chỉ đạo các đội thi công và các nhà thầu phụ để đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng.
- Bàn giao, thanh quyết toán với bên A khi kết thúc dự án.
- Báo cáo định kỳ cho cấp trên tình hình th...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Thanh Xuân Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

26/11/2016

Kỹ Sư Triển Khai Hệ Thống Cấp Thoát Nước

Công Ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội

Công Ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Bóc tách khối lượng để dự trù vật tư.
- Lập hồ sơ thi công (Biện pháp thi công, tiến độ thi công, nghiệm thu,…)
- Chỉ đạo các đội thi công và các nhà thầu phụ để đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng.
- Bàn giao, thanh quyết toán với bên A khi kết thúc dự án.
- Báo cáo định kỳ cho cấp trên tình hình th...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Thanh Xuân Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

24/11/2016

TRƯỞNG/ PHÓ PHÒNG THỊ TRƯỜNG ( 02 NGƯỜI )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

20,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Nghiên cứu Hồ Sơ mời thầu, phối hợp với các phòng ban liên quan lập hồ sơ đấu thầu.
- Chịu trách nhiệm phân công và kiểm tra nhân sự trong nhóm bóc tách khối lượng đấu thầu
- Liên hệ trực tiếp với tư vấn, nhà thầu làm rõ các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai đấu thầu.
- Kiểm soát việc lập danh mục thi...

Xây dựng, Quản lý điều hành

Dự án Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Phát triển thị trường Lương Cao Điện Cơ Điện Cơ khí Nhiệt lạnh Hồ Chí Minh

22/11/2016

CHỈ HUY PHÓ ( Dự Án Mới - 08 Người )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Độc lập giải quyết tất cả các công việc liên quan đến Dự án được phân công;
- Tham gia cùng Chỉ huy trưởng giải quyết tất cả các công việc liên quan đến Dự án được phân công giao việc nhiều phần như nêu trên của CHT;
- Phụ trách công tác thi công, bộ phận Giám sát an toàn và giám sát công trường;
- Thực hiện các c...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Điện Cơ Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chỉ huy trưởng công trình Hồ Chí Minh

10/11/2016

KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN/ NƯỚC/ HVAC/ PCCC ( Dự Án Mới - 20 Người)

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công:
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo t...

Xây dựng, Kiến trúc, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Phòng cháy chữa cháy(PCCC) Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng Điện Cơ Điện Cơ khí Hồ Chí Minh

10/11/2016

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH HỆ CƠ/ ĐIỆN ( Dự Án Mới - 05 Người )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Nắm thông tin về công trình và chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình.
- Đề xuất và phối hợp với các bộ phận lập phương án tổ chức triển khai thi công.
- Lập và đề xuất kế hoạch triển khai tổng thể công trình
- Quản lý, tổ chức triển khai thi công các công trì...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Điện Cơ Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chỉ huy trưởng công trình Hồ Chí Minh

10/11/2016

KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN/ CƠ ( Dự Án Mới Tại Hải Phòng - 20 Người)

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hải Phòng

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công: - Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày - Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thi...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Phòng cháy chữa cháy(PCCC) Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng Điện Cơ Điện Cơ khí Hải phòng

09/11/2016

CHỈ HUY PHÓ HỆ CƠ / ĐIỆN ( Dự Án Mới Tại Hải Phòng - 08 Người )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hải Phòng

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Độc lập giải quyết tất cả các công việc liên quan đến Dự án được phân công; - Tham gia cùng Chỉ huy trưởng giải quyết tất cả các công việc liên quan đến Dự án được phân công giao việc nhiều phần như nêu trên của CHT; - Phụ trách công tác thi công, bộ phận Giám sát an toàn và giám sát công trường; - Thực hiện các c...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Điện Cơ Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chỉ huy trưởng công trình chỉ huy phó công trường Hải phòng

09/11/2016

Giám Sát Thi Công Hạ Tầng Cấp Điện, Cấp Nước Khu Dân Cư Thuộc Quận Bình Tân

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Giám sát thi công các hạng mục cấp điện, cấp nước mảng hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án khu dân cư của công ty tại quận Bình Tân.
- Thiết kế, bóc tách khối lượng, dự toán, giám sát tiến độ, kiểm soát khối lượng, chất lượng các hạng mục ngoài công trường đảm bảo đúng thiêt kế và đúng hồ sơ mời thầu.
- Làm nhật ký c...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Môi trường/ Xử lý chất thải

Dự án Quận Bình Tân Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Kỹ sư điện Giám Sát Thi Công Hồ Chí Minh

09/11/2016

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH HỆ CƠ/ ĐIỆN ( Dự Án Mới Tại Hải Phòng - 04 Người )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hải Phòng

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Nắm thông tin về công trình và chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình. - Đề xuất và phối hợp với các bộ phận lập phương án tổ chức triển khai thi công. - Lập và đề xuất kế hoạch triển khai tổng thể công trình - Quản lý, tổ chức triển khai thi công các công trì...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Điện Cơ Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chỉ huy trưởng công trình Hải phòng

09/11/2016

Nhân Viên Vận Hành ( Hệ Thống Xử Lý Nước Thải)

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật - Bình Dương, Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm vận hành các hệ thống xử lý nước thải tại công trường
- Thực hiện các công việc liên quan khác
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
- Ứng viên sẽ làm việc theo công trình tại các tỉnh Hồ Chí Mình, Bình Dương...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Môi trường/ Xử lý chất thải

Dự án Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Tuyển Gấp Xây dựng

29/11/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty TNHH Cơ Điện Điện Tử và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Phụ trách công tác thi công hệ thống cấp thoát nước các Dự án thi công của Công ty.
- Tham gia thiết kế hệ thống cấp thoát nước khi có Dự án thiết kế
- Lập dự toán các phần việc liên quan đến hệ thống cấp thoát nước
- Thảo luận kĩ thuật và chuẩn bị các hồ sơ kỹ thuật cho các dự án đấu thầu.
- Chi tiết công việc c...

Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường/ Xử lý chất thải

Dự án Quận Thanh Xuân Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng

25/11/2016

KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KỸ THUẬT SÀI GÒN - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Đọc hiểu bản vẽ, thi công, thiết kế hệ thống Cấp thoát nước
- Bóc tách khối lượng, lập hồ sơ thầu;
- Hỗ trợ cho công trường về các vấn đề kỹ thuật;
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Quận Bình Thạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

24/11/2016

Kỹ sư giám sát Điều Hoà, Cấp thoát nước

Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Giám sát công nhân thi công lắp đặt cơ điện trên công trường xây dựng;
- Làm dự toán, bóc tách thầu;
- Làm việc tại công trường xây dựng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
* Quyền lợi
- Lương thoả thuận theo năng lực;
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phúc lợi theo quy định của Công ty phù hợp với pháp luật...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Quận Cầu Giấy Giam Sát Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng

23/11/2016

Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Cấp Thoát Nước Công Trình

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng SÔNG THU - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình
- Các công việc khác liên quan
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Xây dựng

Huyện Hóc Môn Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng

23/11/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THÁI HƯNG - Hà Nội

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống cấp thoát nước, PCCC…. cho nhà xưởng và nhà cao tầng.
- Lập bản vẽ shop drawing, bóc tách khối lượng trên bản vẽ, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh, quyết toán công trình.
- Lập tiến độ, biện pháp thi công cho các phần - việc.
- Theo dõi, giám sát thi công các hạng mục trên công...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải, Điện/ Điện tử

Quận Thanh Xuân Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường

23/11/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô - Hải Dương, Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Số lượng: 03
- Thiết kế, bóc tách khối lượng, lập dự toán hạng mục cấp thoát nước công trình công nghiệp, dân dụng.
- Tổ chức giám sát thi công hạng mục cấp thoát nước công trình công nghiệp, dân dụng.
- Làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
* Địa điểm là...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Tây Hồ Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Huyện Cẩm Giàng

22/11/2016

KỸ SƯ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

Tập Đoàn Đầu Tư Dịch Vụ Tài Chính Hoàng Huy - Hải Phòng

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho các dự án xây dựng của Công ty - Chỉ đạo bóc tách khối lượng để dự trù vật tư - Lập hồ sơ thi công; - Chỉ đạo các đội thi công của các nhà thầu, nhà thầu phụ để đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng; - Giám sát thi công các hạng mục, đảm bảo thi công đúng kỹ thuật - Báo c...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Lê Chân Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

21/11/2016

Kỹ Sư Chuyên Ngành Cấp Thoát Nước

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế hệ thống Điện/Điện nhẹ/Cấp thoát nước/HVAC
- Giám sát công tác thi công kỹ thuật tại công trường;
- Hỗ trợ cho công trường về các vấn đề kỹ thuật;
- Xử lý các vấn đề xảy ra trong quá trình thi công với Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư và hãng thiết bị;
- Tư vấn, thiết kế hệ thống kỹ thuật &...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Tân Bình Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường

21/11/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Môi Trường

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ ETS - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

* Nhiệm vụ sẽ đảm trách bao gồm các giải pháp cho ngành thương mại & công nghiệp:
- Xử lý nước và xử lý ô nhiễm, Xử lý nước thải
- Cung cấp, thiết kế và lắp đặt bảo trì trọn gói các hệ thống xử lý nước thải và Nước cấp siêu tinh lọc (thương mại dân dụng, công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm, hóa dầu, nhiệt điện,...

Bán hàng, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Thanh Xuân Quận Bình Thạnh Hóa học Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Sinh học

17/11/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-