Tìm thấy 27 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kỹ Sư Cấp Thoát Nước"

Kỹ Sư Triển Khai Hệ Thống Cấp Thoát Nước

Công Ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội

Công Ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thiết kế hệ thống cấp – thoát nước cho các dự án chung cư, cao ốc văn phòng...
- Chỉ đạo bóc tách khối lượng để dự trù vật tư.
- Lập hồ sơ thi công (Biện pháp thi công, tiến độ thi công, nghiệm thu,…)
- Chỉ đạo các đội thi công và các nhà thầu phụ để đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng.
- Bàn g...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Thanh Xuân Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

24/10/2016

TRƯỞNG/ PHÓ PHÒNG THỊ TRƯỜNG ( 02 NGƯỜI )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

20,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Nghiên cứu Hồ Sơ mời thầu, phối hợp với các phòng ban liên quan lập hồ sơ đấu thầu.
- Chịu trách nhiệm phân công và kiểm tra nhân sự trong nhóm bóc tách khối lượng đấu thầu
- Liên hệ trực tiếp với tư vấn, nhà thầu làm rõ các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai đấu thầu.
- Kiểm soát việc lập danh mục thi...

Xây dựng, Quản lý điều hành

Dự án Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Phát triển thị trường Lương Cao Điện Cơ Điện Cơ khí Nhiệt lạnh Trưởng phòng phát triển thị trường Hồ Chí Minh

21/10/2016

CHỈ HUY PHÓ ( Dự Án Mới - 08 Người )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Độc lập giải quyết tất cả các công việc liên quan đến Dự án được phân công;
- Tham gia cùng Chỉ huy trưởng giải quyết tất cả các công việc liên quan đến Dự án được phân công giao việc nhiều phần như nêu trên của CHT;
- Phụ trách công tác thi công, bộ phận Giám sát an toàn và giám sát công trường;
- Thực hiện các c...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Điện Cơ Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chỉ huy trưởng công trình Hồ Chí Minh

10/10/2016

KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN/ NƯỚC/ HVAC/ PCCC ( Dự Án Mới - 20 Người)

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công:
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo t...

Xây dựng, Kiến trúc, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Phòng cháy chữa cháy(PCCC) Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng Điện Cơ Điện Cơ khí Hồ Chí Minh

10/10/2016

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH HỆ CƠ/ ĐIỆN ( Dự Án Mới - 05 Người )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Nắm thông tin về công trình và chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình.
- Đề xuất và phối hợp với các bộ phận lập phương án tổ chức triển khai thi công.
- Lập và đề xuất kế hoạch triển khai tổng thể công trình
- Quản lý, tổ chức triển khai thi công các công trì...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Điện Cơ Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chỉ huy trưởng công trình Hồ Chí Minh

10/10/2016

Kỹ Sư Môi Trường

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Cầu Đường Đại Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Số lượng: 01 người
- Tiến hành khảo sát công trình, thu thập dữ liệu thiết kế,
- Đề xuất công nghệ theo đúng với từng loại hồ sơ mời thầu,
- Tham gia vận hành thử, đào tạo chuyển giao công nghệ, vận hành các nhà máy xử lý nước thải, chất thải rắn,…
- Sử dụng Thành thạo Auto Cad có thể vẽ thiết kế thi công ...

Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường/ Xử lý chất thải

Dự án Huyện Thống Nhất Kỹ Sư An Toàn Lao Động Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Kỹ sư môi trường Kỹ sư xây dựng dân dụng

07/10/2016

KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN/ NƯỚC/ HVAC/ PCCC ( 30 KỸ SƯ - Làm việc tại HÀ NỘI)

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hà Nội

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công:
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo t...

Bất động sản, Kiến trúc, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Phòng cháy chữa cháy(PCCC) Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng Điện Cơ Điện Cơ khí Hà Nội

05/10/2016

KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN/ NƯỚC/ ĐHKK/ PCCC ( 20 NGƯỜI )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Phối hợp với những kỹ sư khác để đưa ra những thiết kế khả dụng nhất.
- Đưa ra các phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp và tối ưu nhất.
- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bao gồm thực hiện các bảng tính tính toán, các bản vẽ thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và nước ngoài.
- Thể hiện các bản v...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Thiết Kế Dự án Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Điện Cơ Điện Cơ khí Nhiệt lạnh Hà Nội Hồ Chí Minh

05/10/2016

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH HỆ CƠ/ ĐIỆN ( 10 NGƯỜI )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Nắm thông tin về công trình và chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình.
- Đề xuất và phối hợp với các bộ phận lập phương án tổ chức triển khai thi công.
- Lập và đề xuất kế hoạch triển khai tổng thể công trình
- Quản lý, tổ chức triển khai thi công các công trì...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Điện Cơ Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chỉ huy trưởng công trình Hà Nội Hồ Chí Minh

05/10/2016

KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN/ NƯỚC/ HVAC/ PCCC ( 40 KỸ SƯ )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công:
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo t...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Phòng cháy chữa cháy(PCCC) Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng Điện Cơ Điện Cơ khí Hồ Chí Minh

05/10/2016

Kỹ Sư Điện Nước

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD & TM NHẬT HẰNG - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Lên phương án, đề xuất, thiết kế và giám sát thi công hạng mục điện/ nước tại các công trình.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
* Địa điểm: Đại Lải, xã Ngọc Thanh, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Điện Kỹ sư điện nước

30/09/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Việt Toàn Cầu - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Việt Toàn Cầu

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc
- Thiết kế các công trình xử lý nước cấp, công trình thu, trạm bơm xử lý nước, mạng lưới phân phối...
- Quản lý thi công các công trình xử lý nước cấp, dự án nước cấp của công ty.
- Lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình.
- Và các công việc khác do phân công của cấp trên
* Địa điểm làm...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Tân Phú Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Tuyển Gấp Xây dựng

29/09/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÁI BÌNH DƯƠNG XANH - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

-Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình Xử lý nước Cấp, nước Thải, Xử lý môi trường cho các đơn vị sản xuất, Nhà máy, Khu Công nghiệp, Khu dân cư, Đô thị mới, Trung tâm thương mại...
- Các khả năng thực hiện các công việc kỹ thuật khác liên quan: Giám sát, Quản lý thi công, Thi công lắp đặt ...
- Chi tiết công việ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí

Quận Thanh Xuân Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

24/10/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty TNHH Minh Giang - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc
* Công tác chuẩn bị thi công
- Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình
- Lập các hồ sơ liên quan trong công tác đấu thầu XDCT
- Lập biện pháp tổ chức thi công
* Công tác quản lý thi công
- Trực tiếp kiểm tra hồ sơ, trình duyệt vật tư, thiết bị, biện pháp, tiến độ cho các bên liên qua...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Nam Từ Liêm

22/10/2016

Kỹ Sư Điện Nước

Công Ty CP Xây Dựng Dân Dụng và Hạ Tầng Delta - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Tổ chức triển khai, quản lý, giám sát các hoạt động xây dựng của Công ty có liên quan đến lắp đặt điện, nước.
- Tính toán thiết kế phần điện, hệ thống cấp thoát nước trong các công trình của Công ty.
- Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục điện, nước đảm bảo đúng thiết kế...

Xây dựng, Kiến trúc, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Hà Đông Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Kỹ sư điện Hà Nội

22/10/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Nước Lành - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thiết kế, kiểm soát thiết kế hệ thống cấp, thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp.
- Bóc tách khối lượng, lập dự toán thi công hạng mục cấp thoát nước
- Phân tích, góp ý hồ sơ thiết kế hạng mục cấp thoát nước
- Giám sát thi công trên công trường; tổ chức và trực tiếp thi công trên công trường
- Thực hiện ...

Xây dựng, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Tân Phú Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

11/10/2016

Kỹ Sư Tư Vấn Cấp Thoát Nước, Môi Trường

Công ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn (SCDI) - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thiết kế các công trình cấp thoát nước và xử lý nước
- Quy hoạch cấp, thoát nước, xử lý nước và san nền cho các đô thị, KCN
- Giám sát thi công xây dựng
- Tham gia các dự án vốn ODA (man-month)
- Sẽ trao đổi chi tiết cụ thể công việc khi phỏng vấn

Tư vấn, Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Dự án Quận Tân Bình Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xử lý nước thải

10/10/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THÁI HƯNG - Hà Nội

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Lập tiến độ và triển khɑi bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước.
- Giám sát thi công trên công trường;
- Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công
- Chi tiết công việc khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải, Điện/ Điện tử

Quận Thanh Xuân Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường

08/10/2016

Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Cấp Thoát Nước Công Trình

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng SÔNG THU - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình
- Các công việc khác liên quan
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Xây dựng

Huyện Hóc Môn Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng

05/10/2016

Kỹ Sư Chuyên Ngành Cấp Thoát Nước

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế hệ thống Điện/Điện nhẹ/Cấp thoát nước/HVAC
- Giám sát công tác thi công kỹ thuật tại công trường;
- Hỗ trợ cho công trường về các vấn đề kỹ thuật;
- Xử lý các vấn đề xảy ra trong quá trình thi công với Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư và hãng thiết bị;
- Tư vấn, thiết kế hệ thống kỹ thuật &...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Tân Bình Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường

05/10/2016

Kỹ Sư Thiết Kế Cấp Thoát Nước

VHT Engineering - Hồ Chí Minh

Hơn 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho công trình công nghiệp và dân dụng.
- Bao gồm các công việc tính toán, hoạch định hệ thống; triển khai thiết kế theo nhóm; bóc tách khối lượng; tham gia họp phối hợp giải quyết các vấn đề kỹ thuật của dự án.

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Môi trường/ Xử lý chất thải

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Hồ Chí Minh

05/10/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô - Hải Dương, Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Số lượng: 03
- Thiết kế, bóc tách khối lượng, lập dự toán hạng mục cấp thoát nước công trình công nghiệp, dân dụng.
- Tổ chức giám sát thi công hạng mục cấp thoát nước công trình công nghiệp, dân dụng.
- Làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Tây Hồ Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng

01/10/2016

Giám Sát Viên Điều Hoà

Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Giám sát công nhân thi công lắp đặt cơ điện trên công trường xây dựng;
- Làm dự toán, bóc tách thầu;
- Làm việc tại công trường xây dựng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
* Quyền lợi
- Lương thoả thuận theo năng lực;
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phúc lợi theo quy định của Công ty phù hợp với pháp luật...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Quận Cầu Giấy Giam Sát Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng

30/09/2016

Kỹ Sư Thiết Kế Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ & Xây Dựng Tratechcom - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tham gia thiêt kế hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy cho các dự án quy hoạch tòa nhà, văn phòng trung tâm thương mại, chu cư, trường học, công trình công nghiệp, và bệnh viện.
- Phối hợp với các bộ phận khác có liên quan để đảm bảo tiến độ dự án

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Thiết Kế Huyện Từ Liêm Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng

30/09/2016

Kỹ Sư Điện Nước

Công Ty TNHH TM&XD Delux Hà Nội - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Phụ trách kỹ thuật phần điện, nước tòa nhà chung cư đang xây dựng - Tổ chức triển khai bản vẽ; theo dõi, giám sát thi công phần hệ thống điện, nước trên công trường; tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục điện, nước nhằm đảm bảo đúng thiết kế - Lập hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, làm hồ sơ ...

Xây dựng, Điện/ Điện tử

Quận Long Biên Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Kỹ sư điện Hà Nội

21/09/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hòa Phát - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thi công đường ống cấp thoát nước
- Thiết kế trạm bơm. lắp đặt bơm
- Xử lý khắc phục sự cố kỹ thuật
- Chi tiết trao đổi qua buổi phỏng vấn.
* Quyền lợi:
- Được là thành viên của một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam;
- Chế độ đãi ngộ tốt, xét tăng lương hàng năm;
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực;
- C...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Hai Bà Trưng Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

20/09/2016

Kỹ Sư Cấp - Thoát Nước

Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang - Khánh Hòa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Áp dụng và thực hiện đúng quy trình pháp lý cho các dự án.
- Kiểm soát và xem xét sự phù hợp hồ sơ Pháp lý dự án.
- Soạn thảo các văn bản va phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc liên quan đến pháp lý các dự án. Tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến cấp thoát nước.
- Tham gia giám sát tại công trường ở...

Xây dựng, Kiến trúc

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Thành Phố Nha Trang

13/09/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-