Tìm thấy 27 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kỹ Sư Cấp Thoát Nước"

KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN/ NƯỚC/ HVAC/ PCCC ( 20 KỸ SƯ )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Khánh Hòa

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công:
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo t...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Phòng cháy chữa cháy(PCCC) Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Nha Trang Xây dựng Điện Cơ Điện Cơ khí

04/08/2016

KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN/ NƯỚC/ HVAC/ PCCC ( 40 KỸ SƯ )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công:
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo t...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Phòng cháy chữa cháy(PCCC) Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng Điện Cơ Điện Cơ khí Hồ Chí Minh

04/08/2016

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH HỆ CƠ/ ĐIỆN ( 10 NGƯỜI )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh, Hà Nội

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Nắm thông tin về công trình và chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình.
- Đề xuất và phối hợp với các bộ phận lập phương án tổ chức triển khai thi công.
- Lập và đề xuất kế hoạch triển khai tổng thể công trình
- Quản lý, tổ chức triển khai thi công các công trì...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Điện Cơ Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chỉ huy trưởng công trình

04/08/2016

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH HỆ CƠ/ ĐIỆN ( 10 NGƯỜI )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Khánh Hòa

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Nắm thông tin về công trình và chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình.
- Đề xuất và phối hợp với các bộ phận lập phương án tổ chức triển khai thi công.
- Lập và đề xuất kế hoạch triển khai tổng thể công trình
- Quản lý, tổ chức triển khai thi công các công trì...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Nha Trang Xây dựng Điện Cơ Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chỉ huy trưởng công trình

04/08/2016

TRƯỞNG/ PHÓ PHÒNG THỊ TRƯỜNG ( 02 NGƯỜI )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Nghiên cứu Hồ Sơ mời thầu, phối hợp với các phòng ban liên quan lập hồ sơ đấu thầu.
- Chịu trách nhiệm phân công và kiểm tra nhân sự trong nhóm bóc tách khối lượng đấu thầu
- Liên hệ trực tiếp với tư vấn, nhà thầu làm rõ các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai đấu thầu.
- Kiểm soát việc lập danh mục thi...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Phát triển thị trường Lương Cao Điện Cơ Điện Cơ khí Nhiệt lạnh Trưởng phòng phát triển thị trường Hồ Chí Minh

04/08/2016

KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN/ NƯỚC/ ĐHKK/ PCCC ( 30 NGƯỜI - làm việc tại Nha Trang )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Khánh Hòa

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Phối hợp với những kỹ sư khác để đưa ra những thiết kế khả dụng nhất.
- Đưa ra các phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp và tối ưu nhất.
- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bao gồm thực hiện các bảng tính tính toán, các bản vẽ thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và nước ngoài.
- Thể hiện các bản v...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Thiết Kế Dự án Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Nha Trang Điện Cơ Điện Cơ khí Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống

04/08/2016

KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN/ NƯỚC/ ĐHKK/ PCCC ( 20 NGƯỜI )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hồ Chí Minh, Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Phối hợp với những kỹ sư khác để đưa ra những thiết kế khả dụng nhất.
- Đưa ra các phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp và tối ưu nhất.
- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bao gồm thực hiện các bảng tính tính toán, các bản vẽ thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và nước ngoài.
- Thể hiện các bản v...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Thiết Kế Dự án Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Lương Cao Điện Cơ Điện Cơ khí Hà Nội Hồ Chí Minh

04/08/2016

KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN/ NƯỚC/ ĐHKK/ PCCC ( 30 NGƯỜI - làm việc tại HÀ NỘI )

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Phối hợp với những kỹ sư khác để đưa ra những thiết kế khả dụng nhất.
- Đưa ra các phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp và tối ưu nhất.
- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bao gồm thực hiện các bảng tính tính toán, các bản vẽ thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và nước ngoài.
- Thể hiện các bản v...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Thiết Kế Dự án Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Điện Cơ Điện Cơ khí Kỹ sư điện Hà Nội Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống

04/08/2016

KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN/ NƯỚC/ HVAC/ PCCC ( 30 KỸ SƯ - Làm việc tại HÀ NỘI)

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Hà Nội

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công:
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo t...

Bất động sản, Kiến trúc, Điện/ Điện tử

Dự án Điện lạnh Phòng cháy chữa cháy(PCCC) Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng Điện Cơ Điện Cơ khí Hà Nội

04/08/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện - Cấp Thoát Nước

Công Ty TNHH Bokwang Vina - Thái Nguyên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống cơ điện, hệ thống cấp thoát nước , bao gồm: Hệ thống điện và hệ thống điện dự phòng, cung cấp nước, thoát và xử lý nước thải, điều hoà, các hệ thống an toàn và PCCC
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Cơ Điện Cơ khí

26/08/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Phòng Quản Lý Thiết Kế

Công Ty Cổ Phần Eurowindow Holding - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Eurowindow Holding

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thiết kế, kiểm soát thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình - Bóc tách khối lượng, lập hồ sơ, khối lượng dự toán thi công hạng mục cấp thoát nước - Phân tích, đánh giá hồ sơ thiết kế hạng mục cấp thoát nước - Giám sát tổ chức thi công hạng mục cấp thoát nước chung cư, biệt thự liền kề - Thực hiện công tác ngh...

Xây dựng, Bất động sản

Thiết Kế Quận Hoàn Kiếm Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

25/08/2016

Kỹ Sư Triển Khai Hệ Thống Cấp Thoát Nước

Công Ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thiết kế hệ thống cấp – thoát nước cho các dự án chung cư, cao ốc văn phòng...
- Chỉ đạo bóc tách khối lượng để dự trù vật tư.
- Lập hồ sơ thi công (Biện pháp thi công, tiến độ thi công, nghiệm thu,…)
- Chỉ đạo các đội thi công và các nhà thầu phụ để đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng.
- Bàn g...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Thanh Xuân Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

22/08/2016

Kỹ Sư Thiết Kế Cấp Thoát Nước & PCCC

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Tham gia thiêt kế hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy cho các dự án quy hoạch tòa nhà dân dụng, văn phòng trung tâm thương mại, chu cư, trường học, công trình công nghiệp, và bệnh viện.
- Phối hợp với các bộ phận khác có liên quan đảm bảo tiến độ công trình.
- Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.
- ...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Bất động sản

Thiết Kế Nhân Viên Kỹ Thuật Dự án Quận Tân Bình Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

15/08/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Tập Đoàn Bất Động Sản Kinh Đô TCI - Hà Nội

Tập Đoàn Bất Động Sản Kinh Đô TCI

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, lập kế hoạch, giám sát thi công hiện trường của dự án
- Kiểm soát chất lượng và an toàn lao động theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và tiêu chuẩn xây dựng
- Kiểm tra bản vẽ thi công, biện pháp thi công, hồ sơ thiết kế
- Giám sát nhà thầu, đôn đốc thi công, tổ chức nghiệm thu,.. ...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Bất động sản

Thiết Kế Dự án Quận Hai Bà Trưng Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng

10/08/2016

Nhân Viên Vận Hành ( Hệ Thống Xử Lý Nước Thải)

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật - Bình Dương, Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật

Thương lượng | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm vận hành các hệ thống xử lý nước thải tại công trường
- Thực hiện các công việc liên quan khác
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
- Ứng viên sẽ làm việc theo công trình tại các tỉnh Hồ Chí Mình, Bình Dương...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Môi trường/ Xử lý chất thải

Dự án Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Tuyển Gấp Xây dựng

05/08/2016

Kỹ Sư Thiết Kế - Thi Công Cấp Thoát Nước

Công Ty TNHH KT Cơ Điện Lạnh TM-XD Phố Việt - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của bản vẽ thiết kế, triển khai bản vẽ shop, bốc tách khối lượng vật tư, triển khai thi công, ...xử lý các vấn đề liên quan của hệ thống cấp thoát nước trong công trình
- Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
* QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Lương cao theo năng lực, thưởng theo...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Quận 12 Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng Cơ Điện

04/08/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THÁI HƯNG - Hà Nội

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Lập tiến độ và triển khɑi bản vẽ thi công.
- Giám sát thi công trên công trường;
- Bóc tách khối lượng, lập dự toán thi công hạng mục Điện;
- Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công
- Chi tiết công việc khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Thanh Xuân Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường

23/08/2016

Kỹ Sư Thiết Kế Cấp Thoát Nước và PCCC

Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Thiết kế và triển khai chi tiết hệ thống cấp thoát nước các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
- Làm việc với chủ đầu tư, quản lý dự án và các chủ trì bộ môn khác như kiến trúc, nội thất, kết cấu, cơ điện, dự toán về hồ sơ kỹ thuật của công trình.
* Quyền lợi:
- Lương thỏa thuận theo năng lực.
...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận 1 Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường Xây dựng

23/08/2016

03 Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Số lượng: 03 - Thiết kế, bóc tách khối lượng, lập dự toán hạng mục cấp thoát nước công trình công nghiệp, dân dụng. - Làm hồ sơ thanh quyết toán công trình. - Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Tây Hồ Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng

19/08/2016

Kỹ Sư Chuyên Ngành Cấp Thoát Nước

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế hệ thống Điện/Điện nhẹ/Cấp thoát nước/HVAC
- Giám sát công tác thi công kỹ thuật tại công trường;
- Hỗ trợ cho công trường về các vấn đề kỹ thuật;
- Xử lý các vấn đề xảy ra trong quá trình thi công với Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư và hãng thiết bị;
- Tư vấn, thiết kế hệ thống kỹ thuật &...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Tân Bình Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường

18/08/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Môi Trường

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ ETS - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

* Nhiệm vụ sẽ đảm trách bao gồm các giải pháp cho ngành thương mại & công nghiệp:
- Xử lý nước và xử lý ô nhiễm, Xử lý nước thải
- Cung cấp, thiết kế và lắp đặt bảo trì trọn gói các hệ thống xử lý nước thải và Nước cấp siêu tinh lọc (thương mại dân dụng, công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm, hóa dầu, nhiệt điện,...

Bán hàng, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Thanh Xuân Quận Bình Thạnh Hóa học Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Sinh học

17/08/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty CP Unico Liên hợp - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Bóc tách khối lượng
- Triển khai bản vẽ thi công và lên phương án thi công
- Tổ chức giám sát thi công, quản lý triển khai thi công
- Thực hiện các công việc khác Cấp trên giao

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Môi trường/ Xử lý chất thải

Quận Thanh Xuân Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Thi công công trình

16/08/2016

KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC/ ĐIỆN / ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn – Hà Nội(TECHGEL GROUP) - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Lên kế hoạch làm việc và phương án thi công
- Triển khai bản vẽ thi công
- Phân bổ và giám sát nguồn nhân lực tại công trường và các công việc lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống Điện/ Cơ/ Điều hòa thông gió/ Phòng cháy chữa cháy/ Cấp thoát nước
- Nghiệm thu và bàn giao dự án
- Báo cáo thường xuyên tới Chỉ h...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Quận Đống Đa Kỹ Sư Cấp Thoát Nước kỹ sư điều hòa thông gió

01/08/2016

Kỹ Sư Cấp - Thoát Nước

Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang - Khánh Hòa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Áp dụng và thực hiện đúng quy trình pháp lý cho các dự án.
- Kiểm soát và xem xét sự phù hợp hồ sơ Pháp lý dự án.
- Soạn thảo các văn bản va phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc liên quan đến pháp lý các dự án. Tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến cấp thoát nước.
- Tham gia giám sát tại công trường ở...

Xây dựng, Kiến trúc

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Thành Phố Nha Trang

29/07/2016

KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHẢI THỊNH PHÁT - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công:
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thi...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải, Điện/ Điện tử

Huyện Bình Chánh Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

21/07/2016

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty TNHH Minh Giang - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc
* Công tác chuẩn bị thi công
- Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình
- Lập các hồ sơ liên quan trong công tác đấu thầu XDCT
- Lập biện pháp tổ chức thi công
* Công tác quản lý thi công
- Trực tiếp kiểm tra hồ sơ, trình duyệt vật tư, thiết bị, biện pháp, tiến độ cho các bên liên qua...

Xây dựng, Môi trường/ Xử lý chất thải

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Nam Từ Liêm

18/07/2016

Kỹ Sư Thiết Kế Nước

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Quốc Tế - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Tham gia họp triển khai thiết kế để thống nhất phương án thiết kế, nhận thông tin, phân công công việc từ M hoặc T, phản hồi về các thông tin, tiến độ thiết kế nếu thấy không phù hợp. Trao đổi thông tin với nội bộ, với các phòng ban khác để làm rõ thêm thông tin.
- Triển khai thiết kế theo tiến độ và kế hoạch đã đượ...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Kiến trúc

Tiếng Anh Thiết Kế Dự án Điện lạnh Quận 2 Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Xây dựng

15/07/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-