Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kiểm Kê Hàng Hóa"

Nhân Viên Kiểm Kê Hàng Hóa

Công ty TNHH Gianni Việt Nam - Hà Nội

Công ty TNHH Gianni Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm đếm số lượng hàng hóa thực tế tại các Showroom, cửa hàng của Công ty.
- Đối chiếu số lượng thực tế với số liệu trên phần mềm xuất - nhập - tồn hàng hóa
- Làm việc theo sự phân công của Giám đốc Công ty.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Kế toán / Kiểm toán

Quận Cầu Giấy Vật tư Thời trang Kiểm Kê Hàng Hóa

14/11/2017

Nhân Viên Kiểm Kê Chuỗi Cửa Hàng

Công Ty Cổ phần Con Cưng - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ phần Con Cưng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm kê số lượng hàng hóa thực tế tồn tại các cửa hàng, kho theo định kỳ và theo kế hoạch.
- Kiểm kê tài sản, hàng hóa, công cụ dụng cụ thực tế tồn tại các địa điểm theo quyết định.
- Các công việc khác khi có yêu cầu.
* Thời gian làm việc: 08:30 - 17:30 Thứ 2 - thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật & lễ tết)
* Địa điểm làm vi...

Kế toán / Kiểm toán

Quận 7 Thủ Kho Nhân viên kho Hồ Chí Minh Kiểm kê Kiểm kê tài sản Kiểm Kê Hàng Hóa

30/10/2017

Nhân Viên Kiểm Kê Hàng Hóa

Công ty TNHH Gianni Việt Nam - Hà Nội

Công ty TNHH Gianni Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm đếm số lượng hàng hóa thực tế tại các Showroom, cửa hàng của Công ty.
- Đối chiếu số lượng thực tế với số liệu trên phần mềm xuất - nhập - tồn hàng hóa
- Làm việc theo sự phân công của Giám đốc Công ty.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Kế toán / Kiểm toán

Quận Cầu Giấy Vật tư Thời trang Kiểm Kê Hàng Hóa

24/10/2017

Chuyên Viên Kiểm Kê Hàng Hóa

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ODESSA - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm kê hàng hóa định kỳ (1 tháng/ 1 lần) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm kê số lượng hàng thực tế tại kho/ showroom/ đối tác đại lý với số liệu tồn hàng trên sổ sách kế toán.
- Phân tích kế quả kiểm kê, thừa - thiếu - đủ và phân tích nguyên nhân.
- Đề xuất giải pháp xử lý chênh lệch số li...

Kế toán / Kiểm toán

Huyện Thanh Trì Kế toán kho Kiểm Kê Hàng Hóa

20/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-