Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kiểm Kê Hàng Hóa"

Nhân Viên Kiểm Kê Hàng Hóa

Công ty TNHH Gianni Việt Nam - Hà Nội

Công ty TNHH Gianni Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm đếm số lượng hàng hóa thực tế tại các Showroom, cửa hàng của Công ty.
- Đối chiếu số lượng thực tế với số liệu trên phần mềm xuất - nhập - tồn hàng hóa
- Làm việc theo sự phân công của Giám đốc Công ty.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Kế toán / Kiểm toán

Quận Cầu Giấy Vật tư Thời trang Kiểm Kê Hàng Hóa

01/02/2018

Chuyên Viên Kiểm Kê Hàng Hóa

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ODESSA - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm kê hàng hóa định kỳ (1 tháng/ 1 lần) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm kê số lượng hàng thực tế tại kho/ showroom/ đối tác đại lý với số liệu tồn hàng trên sổ sách kế toán.
- Phân tích kế quả kiểm kê, thừa - thiếu - đủ và phân tích nguyên nhân.
- Đề xuất giải pháp xử lý chênh lệch số li...

Kế toán / Kiểm toán

Huyện Thanh Trì Kế toán kho Kiểm Kê Hàng Hóa

26/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-