Tìm thấy 3 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Khoáng Sản"

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Công Ty TNHH HHC Việt Nam - Quảng Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Số lượng: 01 - Giám sát và hỗ trợ phòng kỹ thuật triển khai các dự án theo đúng lộ trình - Phối hợp với các thành viên trong phòng triển khai kế hoạch chung - Cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn - Làm việc tại mỏ Cẩm Phả, QN * Quyền lợi được hưởng - Hưởng đầy đủ quyền lợi của luật lao động Việt Nam - Hỗ trợ đi...

Quản lý điều hành, Dầu khí/ Khoáng sản

Dự án Quận Thanh Xuân Khoáng Sản Trưởng ban quản lý dự án

11/04/2016

Kỹ Sư Kinh Tế Mỏ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÀ AN - Hà Nội, Nghệ An

Thương lượng | Nhân viên

- Lập phương án khả thi của Mỏ.
- Lập phương án kinh tế xây dựng và sản xuất: Dự toán vốn đầu tư xây dựng, tính toán chỉ tiêu, định giá.
- Tính giá thành sản phẩm khai thác: Xây dựng năng xuất lao động, định mức tiêu hao vật tư, phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế.
- Xây dựng phương án sử dụng và sửa chữa thiết bị m...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản

Khoáng Sản Kỹ sư kinh tế mỏ

11/04/2016

Quản Lý Dự Án Khai Thác Khoáng Sản

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Phương - Hà Nội

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo phân công của Giám đốc
- Trực tiếp quản lý và điều hành Dự án khai thác khoáng sản Bauxit của Công ty tại Lào (Lập , thẩm định, triển khai) từ giai đoạn đầu cho đến khi vận hành và phát triển kinh doanh;
- Trực tiếp thiết lập các quy trình, qu...

Quản lý điều hành, Dầu khí/ Khoáng sản, Khác

Dự án Khoáng Sản Quản lý dự án

31/03/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-