Tìm thấy 3 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Khoáng Sản"

Kế Hoạch Gia Công, Kế Hoạch Sản Xuất (Hà Nội)

Công Ty CP CASABLANCA VIỆT NAM - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

- Kiểm tra kế hoạch sản xuất và các hoạt động theo lịch hàng ngày. - Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. - Sắp xếp đặt hàng các nguyên vật liệu sản xuất để đạt được các chỉ tiêu được và đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy. - Thường xuyên liên hệ và theo dõi sát sao chất lượng sản phẩm của nhà cu...

Quản lý điều hành, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Dệt may/ Da giày

Tiếng AnhNhân Viên Kế HoạchSản XuấtQuận Cầu GiấyKhoáng Sản

25-06-2015

Phó Phòng KHVT ( Độ tuổi từ 28 - 37)

Công Ty CP CASABLANCA VIỆT NAM - Hà Nội

12,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Chịu sự điều hành của Trưởng phòng về việc thực hiện kiểm soát hoạt động của Bộ phận Kế hoạch vật tư; - Cùng Trưởng phòng tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác kế hoạch vật tư, các quy trình liên quan đến KHSX và Quản lý SX. - Tổ chức quản lý hoạt động Bộ phận KHVT, đảm bảo công tác cung ứng vật tư đầy đủ, kịp ...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vật tư/ Mua hàng, Dệt may/ Da giày

Tiếng AnhNhân Viên Kế HoạchSản XuấtQuận Cầu GiấyPhó phòngQuản lýKhoáng Sản

25-06-2015

Nhân Viên Phòng Đầu Tư Kỹ Thuật

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI VQB - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Lập kế hoạch, phân công theo dõi kiểm tra công việc thực hiện công việc theo nhóm làm việc.
- Lập phương án và thực hiện công tác thăm dò, khảo sát, khai thác chế biến quặng Sn và Sb, báo cáo thường xuyên và định kỳ công việc thực hiện thuộc trách nhiệm được phân công
- Các công việc khác theo phân công của công ty...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản

Nhân Viên Kỹ ThuậtĐịa ChấtKhoáng Sản

27-05-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng