Tìm thấy 2 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Khoáng Sản"

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMD Group - Hà Nội, Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến kỹ thuật khai thác mỏ - Lập kế hoạch và giám sát các hoạt động khai thác theo đúng tiến độ - Kiểm tra quá trình khai thác mỏ đảm bảo đúng biện pháp kỹ thuật, an toàn lao động. Phát hiện và ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra trong khai thác - Tham mưu, tư vấn về kỹ thuật địa chất, kế...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm, Kiến trúc

Khoáng Sản Khai thác mỏ Kỹ sư khao thác mỏ

21/01/2016

Kỹ Sư Kinh Tế Mỏ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÀ AN - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Lập phương án khả thi của Mỏ.
- Lập phương án kinh tế xây dựng và sản xuất: Dự toán vốn đầu tư xây dựng, tính toán chỉ tiêu, định giá.
- Tính giá thành sản phẩm khai thác: Xây dựng năng xuất lao động, định mức tiêu hao vật tư, phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế.
- Năm bắt công tác kế toán: Theo dõi tài sản cố ...

Tư vấn, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Nhân Viên Kỹ Thuật Khoáng Sản Xây dựng

18/01/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-