Tìm thấy 1 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Khoáng Sản"

Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất Và Chế Tác Đá Tự Nhiên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Khoáng sản AMD Group - Thanh Hóa

Thương lượng | Giám đốc

- Xây dựng, hoạch định kế hoạch chiến lược sản xuất các sản phẩm đá tự nhiên trên cơ sở nguồn cung cấp từ mỏ đá và nhu cầu thị trường. - Điều hành hoạt động và giám sát kết quả hoạt động của các bộ phận của Nhà máy: Kỹ thuật, Kế hoạch, Cơ điện, Chất lượng, Tổ sản xuất, nghiền sàng và các bộ phận hỗ trợ… Chịu tr...

Quản lý điều hành, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Dầu khí/ Khoáng sản

Giám Đốc Khoáng Sản huyện vĩnh lộc

11/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-