Tìm thấy 9 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kế toán xây dựng"

KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH ( Tuyển Gấp )

Tổng Công Ty 319 - Chi Nhánh Miền Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tiếp nhận, kiểm tra, hợp đồng thi công, dự toán làm căn cứ đối chiếu và quản lý chi phí thi công (số lượng, đơn giá), đảm bảo nguyên tắc chi phí thi công báo cáo lên Chi nhánh phải phù hợp với khối lượng thi công thực tế và phù hợp với dự toán công trình.
- Cuối tháng tập hợp và lập đầy đủ các chứng từ kế toán hàng ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng

Dự án Quận Tân Bình Kế toán xây dựng Dự Toán Vật tư Tuyển Gấp Kế toán công trình

23-11-2015

NV Kế Toán Công Trường

Công Ty CPĐT Hùng Thắng - Phú Thọ

Thương lượng | Nhân viên

* Thống kê khối lượng & lập hồ sơ thanh toán - Quản lý phiếu kho tại công trường - Kiểm soát số liệu kho - Cập nhật số liệu vào nhật ký kho - Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu kho - Thực hiện đối chiếu công nợ và lập hồ sơ thanh toán với nhà thầu phụ, nhà cung cấp * Lập hồ sơ chi phí...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Kế Toán Huyện Từ Liêm Kế toán xây dựng Nhân viên kế toán Kế toán công trình

27-11-2015

Kế Toán Xây Dựng

Công ty CP Tập đoàn Đức Bình - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Phụ trách hoạt động kế toán tài chính tại các dự án hạ tầng của Công ty;
- Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các khoản thiệt h...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng, Bất động sản

Quận 1 Kế toán xây dựng

25-11-2015

KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Công Ty TNHH Intecc - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập báo cáo thuế tháng, quý và BCTC cuối năm cho công ty
- Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành từng công trình xây dựng, hạng mục công trình
- Lập bảng và theo dõi lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế, nhật ký thi công
- Theo dõi chi phí máy, nhân công máy theo từng công trình

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Đống Đa Kế toán xây dựng

19-11-2015

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ATA - Hà Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi, quản lý hợp đồng xây dựng. - Theo dõi nhân công, máy móc trong quá trình xây dựng. - Lập báo cáo chi phí sản xuất. - Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Kế toán xây dựng Nhân viên kế toán Huyện Duy Tiên

13-11-2015

Kế Toán Công Trường

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giao Thông Vận Tải Vietraco - Đà Nẵng, Hà Nội, Nghệ An

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Mở sổ sách theo dõi thu chi tiền mặt và hạch toán mọi chi phí liên quan đến các hoạt động của văn phòng công trường.
- Lập báo cáo, kế hoạch chi tiêu hàng tuần của công trường.
- Nhận, theo dõi, kiểm tra, cập nhập số liệu xuất- nhập- tồn vật tư, Thiết bị hàng ngày được nhập/đưa ra ngoài công trình một cách cụ thể v...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Kế Toán Quận Thanh Xuân Kế toán xây dựng

09-11-2015

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty CP Tập đoàn Đức Bình - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng, Bất động sản

Quận 1 Kế toán xây dựng Kế toán tổng hợp

30-10-2015

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần CONINCO - Thăng Long - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Lập và kiểm tra các báo cáo doanh thu, chi phí; - Thực hiện các giao dịch với các ngân hàng; - Ghi nhận và theo dõi các khoản chi phí theo quy định; - Thực hiện sổ sách theo luật kế toán và quy định của Công ty; - Theo dõi các khoản công nợ khách hàng và nhà cung cấp; - Kê khai, nộp báo cáo, làm việc với cơ qu...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận Đống Đa Kế toán xây dựng

17-10-2015

Trưởng Phòng Kế Hoạch Dự Án

CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CEC - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Điều hành, hoạch định, xây dựng, tổ chức, giám sát, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng kế hoạch dự án - Xây dựng các quy trình, quy chế hoạt động và kiểm soát phòng kế hoạch dự án - Kiểm soát việc lập hồ sơ dự thầu và tham gia dự thầu các công trình trong và ngoài hệ thống - Kiểm soát việc lập hồ sơ mời ...

Xây dựng, Quản lý điều hành

Dự án Trưởng Phòng Quản lý Kế toán xây dựng Dự Toán

16-10-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng