Tìm thấy 10 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kế toán xây dựng"

Chuyên Viên Kế Toán ( Nam )

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Công tác Kế toán: - Tổ chức thực hiện, quản lý và hướng dẫn toàn bộ hoạt động công tác tài chính kế toán thống kê thuế của Công ty theo quy định của pháp luật, quy chế, quy định, điều lệ Tập đoàn Hà Đô. - Xây dựng kế hoạch tài chính theo tháng, quý, năm, báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Tập đoàn Hà Đô về tình ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng, Bất động sản

Kế Toán Quận Ba Đình Quận Tân Bình Kiểm toán Kế Toán Trưởng Kế toán xây dựng Kế toán tổng hợp Hà Nội Hồ Chí Minh

14/02/2017

Nhân Viên Hồ Sơ Công Trường

Công ty CP Thương mại Tam Đại Kim (EUROPAWINDOW) - Hồ Chí Minh

Công ty  CP Thương mại Tam Đại Kim (EUROPAWINDOW)

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

* Thực hiện lập hồ sơ khối lượng, hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu đối với công trình Công ty trực tiếp thi công:
- Căn cứ quy định của Điều khoản về chất lượng, nghiệm thu, thanh toán…của Hợp đồng và quy định của pháp luật xây dựng của Nhà nước Việt Nam, phối hợp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tổng thầu và...

Thư ký/ Hành chánh, Xây dựng

Quận 1 Hành chính Kế toán xây dựng Xây dựng

14/02/2017

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH

THẮNG LỢI GROUP - Hồ Chí Minh

THẮNG LỢI GROUP

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Chịu sự phân công, phân nhiệm trực tiếp của Kế toán trưởng về việc quản lý từng công trình cụ thể.
- Kiểm tra, tham gia soạn thảo HĐKT bán ra.
- Tiếp nhận, kiểm tra, lập phương án tối ưu dự toán các Dự án được giao (kiểm tra số lượng, giá cả mua vào, đối tác…).
- Theo dõi quá trình triển khai Dự án bao gồ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng

Kế toán xây dựng Tuyển Gấp Hồ Chí Minh

26/01/2017

Kế Toán Dự Án

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tiếp nhận, kiểm tra số lượng, khối lượng, giá cả mua vào, đối tác…
- Theo dõi quá trình triển khai Dự án bao gồm: các hợp đồng cung cấp về tiến độ, số lượng, chất lượng, chứng từ hàng hóa dịch vụ.
- Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện thanh quyết toán công nợ khách hàng thuộc công trình,...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng, Bất động sản

Tiếng Anh Kế Toán Dự án Quận Tân Bình Tài chính Kế toán xây dựng

08/02/2017

NV Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHHTM Việt Thái - Hà Nội

8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Vào sổ sách thu chi
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng

Kế Toán Kế toán xây dựng Kế toán tổng hợp Huyện Nam Từ Liêm

16/02/2017

KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH

Công ty TNHH MTV 319.3 - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Tập hợp toàn bộ chứng từ và tổ chức hạch toán kế toán cho các công trình theo quy định; - Quản lý, đối chiếu kiểm soát vật tư, tài sản và chi phí tại công trình; - Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ nội bộ (tạm ứng) và công nợ khách hàng thuộc các công trình, dự á...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Quận Tân Bình Tài chính Kế toán xây dựng

13/02/2017

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP MẢNG XÂY DỰNG

Công Ty TNHH MTV TM DV Tấn Nguyễn Gia - Đà Nẵng

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Chịu sự phân công, phân nhiệm trực tiếp của Kế toán trưởng về việc quản lý từng công trình cụ thể.
- Kiểm tra, tham gia soạn thảo HĐKT bán ra.
- Tiếp nhận, kiểm tra, lập phương án tối ưu dự toán các Dự án được giao (kiểm tra số lượng, giá cả mua vào, đối tác…).
- Theo dõi quá trình triển khai Dự án bao gồ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng

Kế Toán Quận Ngũ Hành Sơn Kế toán xây dựng

06/02/2017

Kế Toán Tổng Hợp Lĩnh Vực Xây Dựng

Công Ty TNHH TM&XD Delux Hà Nội - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành từng công trình, hạng mục công trình
- Kiểm tra dữ liệu nhập liệu chứng từ nhập xuất vật liệu
- Kiểm tra lại sao kê hàng tháng công nợ với các nhà thầu
- Lập BCTC nội bộ phục vụ yêu cầu quản lý của cấp trên
- Có khả năng giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng

Quận Hoàn Kiếm Kế toán xây dựng Kế toán tổng hợp

23/01/2017

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Xây Dựng Phong Đức - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Khai báo thuế.
- Lập báo cáo tài chính năm.
- Thực hiện công tác sắp xếp, lưu trữ các dữ liệu kế toán.
- Theo dõi sổ sách giấy tờ, hóa đơn, chứng từ...và các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
- Tập hợp hóa đơn chứng từ hàng ngày
- Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học.
- Thực hiện các h...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận Bình Thạnh Kế toán xây dựng Kế toán tổng hợp Nhân viên kế toán Hồ Chí Minh

11/01/2017

Nhân Viên Kế Toán Thuế Chuyên Mảng Xây Dựng

Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ Xây Dựng - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Lập hóa đơn GTGT, giao dịch với cơ quan thuế;
- Lập báo cáo thuế theo từng quý, quyết toán thuế năm và các báo cáo giải trình chi tiết;
- Lập báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế, ngân hàng;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
- Làm việc với Cơ quan Thuế khi có yêu cầu giải trình số liệu và cung ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Kế toán xây dựng Huyện Nam Từ Liêm Nhân viên kế toán

10/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-