Tìm thấy 11 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kế toán xây dựng"

Thư Ký Thanh Quyết Toán

Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha miền Bắc - Hà Nội

Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha miền Bắc

Thương lượng | Nhân viên

- Soạn thảo công văn, hợp đồng, phụ lục hợp đồng với Chủ đầu tư và hợp đồng nhân công; - Tập hợp theo dõi, quản lý hơp đồng với Chủ đầu tư, hợp đồng vật liệu, hợp đồng nhân công; - Tập hợp theo dõi thanh toán vật liệu, thanh toán nhân công; - Làm việc với đội khoán về hợp đồng, hồ sơ thanh toán. - Kiểm tra hồ sơ th...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Xây dựng

Huyện Từ Liêm Kế toán xây dựng

26/04/2016

Kế Toán Dự Án

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tiếp nhận, kiểm tra số lượng, khối lượng, giá cả mua vào, đối tác… - Theo dõi quá trình triển khai Dự án bao gồm: các hợp đồng cung cấp về tiến độ, số lượng, chất lượng, chứng từ hàng hóa dịch vụ. - Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện thanh quyết toán công nợ khách hàng thuộc công trình,...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng, Bất động sản

Tiếng Anh Kế Toán Dự án Quận Tân Bình Tài chính Kế toán xây dựng

04/04/2016

KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH

Tổng Công Ty 319 - Chi Nhánh Miền Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Tập hợp toàn bộ chứng từ và tổ chức hạch toán kế toán cho các công trình theo quy định; - Quản lý, đối chiếu kiểm soát vật tư, tài sản và chi phí tại công trình; - Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ nội bộ (tạm ứng) và công nợ khách hàng thuộc các công trình, dự á...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Xây dựng

Quận Tân Bình Tài chính Kế toán xây dựng Kế toán công trình

25/04/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Vicico - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Tổng hợp và kiểm tra số liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp biến động các khoản chi phí để đề xuất hướng xử lý về mặt quản lý.
- Kiểm tra và đóng kỳ các phân hệ kế toán: công nợ, phải thu, thanh toán.
- Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu bao gồm cả báo cáo tài chính hợp nhất và thực hiện quyế...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế toán xây dựng Kế toán tổng hợp

20/04/2016

CHIEF ACCOUNTANT

TTG HOLDING CORPORATE HQ (TRUNG THỦY GROUP) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* SUMMARY
The chief Accountant is in-charge of all accounting activities of both financial and management accounting. They are responsible for preparing financial and performance reports, assisting departments with annual budgets and reviews, internal control and tax studies.
* BASIC TASKS:
- Handle full spectrum o...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Quản lý điều hành, Khác

Quận 1 Kế Toán Trưởng Kế toán xây dựng Bất động sản Account Executive Account Manager

20/04/2016

Nhân Viên Kế Toán Dự Án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Vicico - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Quản lý chi phí công trường, kiểm soát việc thu chi tiền mặt trên công trường đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Kiểm soát và lưu trữ các tài liệu, hồ sơ trên công trường; báo cáo cho Quản lý theo quy định.
- Thực hiện các công tác hành chính - tổng hợp theo quy định Công ty và sự...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế toán xây dựng Huyện Nam Từ Liêm

20/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp- Công ty Đầu Tư BĐS

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Lũng Lô 5 - Hà Nội

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mục tiêu công việc: - Nhằm đảm bảo thực hiện đúng qui định tài chính của Nhà nước và công ty trong việc hạch toán ghi sổ kế toán. - Cung cấp số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời về tình hình tài sản, kết quả hoạt động kinh tế, tài chính định kỳ và khi có yêu cầu. * Chức năng nhiệm vụ: - Kiểm tra nội dung, số liệu,...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng, Bất động sản

Kế Toán Tài chính Kế toán xây dựng Kế toán tổng hợp

07/04/2016

Kế Toán Công Trường

Tập Đoàn Thiên Ân - Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi và báo xuất - nhập - tồn hàng ngày cho kế toán vật tư
- Theo dõi và báo cáo nhân công, tài sản, lập dự trù, thu chi tiền mặt
- Theo dõi công nợ tại công trình, đối chiếu hàng ngày, hàng tuần với kế toán công nợ
- Đối chiếu thẻ kho, vật tư và thẻ kho thành phầm với bộ phận Kho
- Kiểm soát sắp xếp chứng từ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế toán xây dựng

05/04/2016

Kế Toán Xây Dựng (Construction Accountant)

Dynasty Investments Corp - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Include the following, other duties may be assigned.
- Vetting all accounting documents (invoices, contracts, working minutes, liquidations, etc.) monthly provided by the contractors, double check with project team, ensuring the filling and compliance with tax and accounting regulations.
- Developing and maintaini...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng, Bất động sản

Quận 1 Kế toán xây dựng

05/04/2016

Kế Toán Xây Dựng

Công ty CP Đại Nam Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, cô...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận 1 Kế toán xây dựng

04/04/2016

Nhân Viên Kế Toán Xây Dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Nộp thuế môn bài, thực hiện bút toán đầu năm như kết chuyển lãi lỗ - Xử lý , thu thập thông tin khi phát sinh số liệu kế toán. Bóc tách được hợp đồng công trình - Xử lý hóa đơn và các nghiệp vụ đi kèm. - Tính và trích khấu hao tài sản cố định - Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định, báo cáo nội bộ và ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng

Quận Đống Đa Kế toán xây dựng

25/03/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-