Tìm thấy 59 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "KCN Tân Tạo"

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/11/2019

THƯ KÝ KHO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
13/11/2019

TRƯỞNG NHÓM R&D

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
13/11/2019

NHÂN VIÊN R&D

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
11/11/2019

Thực Tập Sinh Kế Toán

Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long - Hồ Chí Minh

1,500,000VNĐ - 2,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh
07/11/2019

THỢ HÀN - CƠ KHÍ

Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
06/11/2019

Giám Sát Sản Xuất

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ KIM LOẠI VÀ IN TRÊN KIM LOẠI - Hồ Chí Minh

11,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
30/10/2019

Trưởng Phòng Sản Xuất Bao Bì

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ KIM LOẠI VÀ IN TRÊN KIM LOẠI - Hồ Chí Minh

25,000,000VNĐ - 45,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
30/10/2019

Giám Sát Mua Hàng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ KIM LOẠI VÀ IN TRÊN KIM LOẠI - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
30/10/2019

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

Công Ty Cổ Phần QH Plus - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
25/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-