Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "KCN Long Hậu"

Customer Service Officer

Avery Dennison RIS Vietnam - Long An

Thương lượng | Nhân viên
20/09/2019

Customer Service Intern (3 - 6 months)

Avery Dennison RIS Vietnam - Long An

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh
20/09/2019

Nhân Viên Nhập Liệu Đơn Hàng

Avery Dennison RIS Vietnam - Long An

5,000,000VNĐ - 5,500,000VNĐ | Nhân viên
20/09/2019

Nhân Viên Thủ Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA - Long An

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
16/09/2019

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Vin HR Corporation - Long An

8,000,000VNĐ - 150,000,000VNĐ | Nhân viên
28/08/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-