Tìm thấy 21 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "KCN Bá Thiện II"

Nhân Viên IT MES (Tuyển Gấp)

Công Ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
26/11/2020

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
26/11/2020

Nhân Viên MES

Công Ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
26/11/2020

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
26/11/2020

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/11/2020

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
19/11/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

CÔNG TY TNHH SOLUM VINA - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
01/12/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Phần Mềm

CÔNG TY TNHH SOLUM VINA - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
01/12/2020

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH SEGI VIỆT NAM - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
12/11/2020

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH SOLUM VINA - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
03/11/2020

Trưởng Ca Sản Xuất

CÔNG TY TNHH SOLUM VINA - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
03/11/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH SOLUM VINA - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
19/10/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io