Tìm thấy 39 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "KCN Amata"

Phó Phòng Kỹ Thuật - KCN Amata (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
02/12/2020

(Đồng Nai) Kỹ Sư Sản Xuất

Công ty TNHH EPE Packaging (Việt Nam) - Đồng Nai

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
26/11/2020

Import Export Leader (KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

CareerLink's Client - Đồng Nai

17,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên
26/11/2020

Sales Manager (tiếng Nhật N1) - Bao bì - Biên Hòa

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
26/11/2020

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng - KCN Amata (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
26/11/2020

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Công Ty TNHH FC Việt Nam - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
23/11/2020

[ ĐỒNG NAI] TỔ TRƯỞNG KHO

Công ty TNHH EPE Packaging (Việt Nam) - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
17/11/2020

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Điện (Tiếng Nhật)

Công Ty TNHH FC Việt Nam - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
16/11/2020

Nhân Viên Bảo Trì Khuôn

Công Ty TNHH FC Việt Nam - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
12/11/2020

Nhân Viên Đứng Máy

Công Ty TNHH FC Việt Nam - Đồng Nai

Thương lượng | Mới đi làm
10/11/2020

Nhân Viên Xuất Nhập Kho

Công Ty TNHH FC Việt Nam - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
06/11/2020

Office Staff

CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
06/11/2020

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH FC Việt Nam - Đồng Nai

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
03/11/2020

Head Of Quality

Công Ty TNHH FRIWO Việt Nam - Đồng Nai

Thương lượng | Giám đốc
27/11/2020

Planning Manager

Công Ty TNHH FRIWO Việt Nam - Đồng Nai

Thương lượng | Giám đốc
27/11/2020

Shift leader (SMT Production)

Công Ty TNHH FRIWO Việt Nam - Đồng Nai

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
23/11/2020

IQA Engineer

Công Ty TNHH FRIWO Việt Nam - Đồng Nai

400USD - 700USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
28/10/2020

Production Planner

Công Ty TNHH FRIWO Việt Nam - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
23/10/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io