Tìm thấy 28 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Vĩnh Cửu"

Quản Lý Sản Xuất (Làm Việc tại Đồng Nai)

CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
09/12/2019

QA/QC Engineer (Đồng Nai)

Công Ty TNHH SCG Việt Nam - Đồng Nai

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên
19/11/2019

Nhân Viên QC (Đồng Nai)

Công Ty Cổ Phần Carbon Việt Nam - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
02/12/2019

Thủ Kho

CÔNG TY TNHH NHÂN LỘC - Đồng Nai

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
28/11/2019

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (KCS)

CÔNG TY TNHH NHÂN LỘC - Đồng Nai

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
28/11/2019

Nhân Viên Hành Chánh

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
14/11/2019

Nhân Viên Kế Hoạch

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
14/11/2019

Nhân Viên Admin Bộ Phận R&D

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
14/11/2019

Nhân Viên Kế Toán (Thời Vụ)

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Mới đi làm
14/11/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Mới đi làm
14/11/2019

Trưởng Phòng Hành Chánh Tổng Vụ

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/11/2019

Tổ Trưởng HSE

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/11/2019

Thư Ký Sản Xuất

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
13/11/2019

Tổ Trưởng - Trưởng Ca Sản Xuất

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
13/11/2019

Thủ Kho Nguyên Vật Liệu (Làm Ca)

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
13/11/2019

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

Thương lượng | Mới đi làm
13/11/2019

Thủ Kho

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
13/11/2019

Nhân Viên IT - IT Support

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
13/11/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-