Tìm thấy 306 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Từ Liêm"

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Tại Vietinbank Bắc Từ Liêm

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam - Hà Nội

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinaviva làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank.

* Mô tả công việc:
- Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các chương trình bảo hiểm
- Xây dựng, duy t...

Tư vấn, Bảo hiểm, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Huyện Từ Liêm Tài chính Ngân hàng Chăm sóc khách hàng Tư vấn Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

23/11/2017

Trưởng Nhóm Trắc Địa

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc
- Tổ chức thi công đo đạc, nghiệm thu các hạng mục công trình
- Giám sát, kiểm tra công tác trắc địa, lưu trữ và phân tích số liệu trắc địa của dự án
- Quản lý, phân công công việc cho nhân viên bộ phận trắc địa
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp với Ban QLDA và thiết kế xử lý các vấn đ...

Xây dựng

Huyện Từ Liêm Trưởng nhóm Địa Chất Xây dựng Hà Nội

23/11/2017

Trưởng Nhóm Quản Lý Thiết Kế

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc:
- Quản lý thiết kế toàn bộ các hạng mục của dự án
- Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ và các hồ sơ thiết kế khác từ phòng Kiểm soát thiết kế, kiểm tra và ban hành tới các cán bộ quản lý thiết kế, bộ phận thi công, các nhà thầu phụ thực hiện
- Tiếp nhận các kiến nghị, những bất cập giữa thiết kế với thực tế thi...

Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí, Kiến trúc

Thiết Kế Dự án Huyện Từ Liêm Trưởng nhóm Xây dựng Kiến Trúc Hà Nội

23/11/2017

Trưởng Nhóm Quản lý Máy Móc Thiết Bị

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc
- Điều phối và thực hiện công tác quản lý máy móc tại hiện trường dự án.
- Chủ trì phối hợp điều chuyển, xem xét đề xuất mua sắm máy móc thiết bị.
- Quản lý, đề xuất giải pháp khắc phục hỏng hóc máy móc thiết bị trong quá trình thi công.
- Thực hiện các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu ...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Dự án Huyện Từ Liêm Trưởng nhóm Xây dựng Hà Nội

23/11/2017

Trưởng Nhóm Quản Lý Khối Lượng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc
- Kiểm soát khối lượng thực hiện của Nhà thầu, thực hiện công tác kiểm tra thanh quyết toán.
- Phối hợp với phòng thầu và các phòng ban chức năng xác nhận công tác phát sinh trong các giai đoạn của dự án.
- Cung cấp đầu mục công việc, khối lượng tương ứng và chủng loại vật tư (BOQ) để phòng thầu thực ...

Xây dựng

Dự án Huyện Từ Liêm Trưởng nhóm Xây dựng Hà Nội

23/11/2017

Trưởng Nhóm Hồ Sơ Chất Lượng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc
- Lập và cung cấp kế hoạch quản lý chất lượng dự án cho các bộ phận có liên quan
- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến chất lượng để trình duyệt: Tài liệu về hệ thống QLCL dự án, hồ sơ trình duyệt về vật tư, vật liệu sử dụng ở dự án.
- Kiểm tra, kiểm soát chất lượng công việc trên toàn công trường.
- Tổ ...

Xây dựng

Dự án Huyện Từ Liêm Trưởng nhóm Xây dựng

23/11/2017

Trưởng Nhóm Quản Lý Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc
- Triển khai bản vẽ shop drawing phát hành ra công trường
- Lên kế hoạch triển khai thi công, phân công công việc cho các cán bộ ME, điều hành các nhà thầu phụ, tổ đội thi công các hạng mục cơ điện cho toàn dự án.
- Lập kế hoạch vật tư, đề xuất vật tư cơ điện và kiểm soát vật tư cơ điện.
- Lập và quản...

Điện / Điện tử

Dự án Huyện Từ Liêm Trưởng nhóm Xây dựng Cơ Điện

23/11/2017

Trưởng Nhóm ATLĐ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc
- Quản lý, giám sát và lập hồ sơ pháp lý về ATVSLĐ - PCCN trên toàn công trường, tham gia hội đồng duyệt biện pháp thi công đảm bảo ATLĐ
- Soạn thảo, xây dựng, quy trình, quy chế, nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên công trường. Thường xu...

An Toàn Lao Động

Dự án Huyện Từ Liêm Trưởng nhóm Xây dựng

23/11/2017

Thợ Hàn Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc
- Phụ trách các phần việc thuộc chuyên môn gia công cơ khí phục vụ công tác thi công tại dự án.
- Hỗ trợ bộ phận an toàn lao động xử lý các công việc lắp đặt an toàn tại dự án.
* Quyền lợi chế độ
- Mức lương: thỏa thuận (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn)
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, ...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Huyện Từ Liêm Xây dựng Hà Nội

23/11/2017

Phó Giám Đốc Quản Lý Thi Công Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Giám đốc

* Mô tả công việc
- Trực tiếp chỉ đạo các bộ phận tại dự án triển khai công việc theo kế hoạch chung của Công ty.
- Chịu trách nhiệm báo cáo mọi tình hình tại dự án như tiến độ, chất lượng, ATLĐ, trước Giám đốc Ban.
- Chủ trì tổ chức các cuộc họp với các nhà thầu giải quyết tiến độ, chất lượng, ATLĐ, kiểm soát vật tư, ...

Xây dựng

Huyện Từ Liêm Phó Giám Đốc Xây dựng Hà Nội

23/11/2017

Phó Giám Đốc – Quản Lý Dự Án

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Giám đốc

* Mô tả công việc
- Trực tiếp chỉ đạo các bộ phận tại dự án triển khai công việc theo kế hoạch chung của Công ty.
- Chịu trách nhiệm báo cáo mọi tình hình tại dự án như tiến độ, chất lượng, ATLĐ, thanh quyết toán… trước Giám đốc Ban. Tham gia các cuộc họp với các phòng, ban liên quan để giải quyết công việc
- Trực tiếp...

Xây dựng

Huyện Từ Liêm Phó Giám Đốc Xây dựng Hà Nội

23/11/2017

Kỹ Sư Trắc Địa

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc
* Định vị chính xác vị trí thi công trên công trường, hạn chế sai số khi thi công
- Định vị tìm trục, vị trí cột, vách, tường xây… các cấu kiện trên công trường
- Triển khai gửi hệ thống mốc cao độ tại công trình
- Sắp xếp, bố trí công việc cho nhân viên cấp dưới
* Thực hiện công tác nghiệm thu
- Triể...

Xây dựng

Huyện Từ Liêm Địa Chất Xây dựng Hà Nội

23/11/2017

Kỹ Sư Quản Lý Khối Lượng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc
- Tính toán, so sánh, đối chiếu khối lượng giữa khối lượng thực hiện tại hiện trường với khối lượng theo thiết kế và khối lượng theo báo cáo kết quả thí nghiệm.
- Phản ánh kịp thời kết quả tính toán cho lãnh đạo khi thấy có sự chênh lệch, khác biệt lớn về khối lượng thực tế và thiết kế (đối chiếu với ...

Xây dựng

Dự án Huyện Từ Liêm Xây dựng Hà Nội

23/11/2017

Nhân Viên Sơ Chế (Siêu Thị K-Market)

Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu - Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu

4,500,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh

- Phân loại và sơ chế thực phẩm tươi sống theo thực đơn hàng ngày của siêu thị hoặc theo yêu cầu của khách.
- Sơ chế một số món ăn sẵn, để tươi đóng khay.
- Hỗ trợ bán hàng giờ cao điểm hoặc theo yêu cầu.
- Làm việc theo ca (ca sáng từ 7h-16h, ca chiều từ 16h00-24h)
- Làm việc tại Siêu thị K-market Golden Palace (...

Lao động phổ thông, Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống, Bán hàng

Nhà hàng Quận Cầu Giấy Huyện Từ Liêm Siêu Thị Bếp Trưởng Thực Phẩm Lao động Hà Nội

23/11/2017

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc
- Kiểm tra, kiểm soát, thí nghiệm vật liệu đầu vào toàn dự án.
- Quản lý chất lượng công việc xây dựng trên công trường
- Kiểm tra biện pháp thi công của các nhà thầu xây dựng đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ
- Nghiệm thu công việc của các nhà thầu, tổ đội thi công
- Các công việc khác trong p...

Xây dựng, Quản lý chất lượng (QA / QC)

Dự án QC Huyện Từ Liêm Xây dựng Hà Nội

23/11/2017

KỸ SƯ GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Quản lý thi công trên công trường phần thô và phần hoàn thiên, đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, đúng tiến độ...
- Quản lý, giám sát
toàn bộ hoạt động trên công trường.
- Hướng dẫn các đội thợ thi công công trình đảm bảo đúng kỹ thuật, tiến độ, an toàn vệ sinh lao động.
- Lập tiến độ chi ti...

Xây dựng

Dự án Huyện Từ Liêm Xây dựng Hà Nội

23/11/2017

Distribution Compliance Specialist

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd - Hà Nội

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd

Cạnh tranh | Nhân viên

* Accountability
- Effectively handle all violation cases of SF in assigned regions.
- Monitor the SF to comply with the codes of conduct, rules, regulations and Company guidelines.
- Educate and keep SF informed in compliance with the codes of conduct, rules, regulations and Company guidelines.
- Work with local Polic...

Pháp lý / Luật

Huyện Từ Liêm Tài chính Chuyên viên kinh doanh Bảo hiểm

23/11/2017

KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc
- Lập tiến độ, triển khai thi công các hạng mục cơ điện theo tiến độ đã được phê duyệt
- Hướng dẫn các nhà thẩu phụ, tổ đội thi công
- Giám sát các tổ đội, nhà thầu phụ thi công đảm bảo đúng thiết kế, tiến độ, chất lượng.
- Bóc tách khối lượng, kết hợp với bộ phận thanh toán làm hồ sơ thanh toán với c...

Điện / Điện tử

Huyện Từ Liêm Điện Cơ Điện Hà Nội

23/11/2017

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC  Faros

Thương lượng | Giám đốc

* Mô tả công việc
- Định hướng, chỉ đạo các P.GĐ DA, các bộ phận tại dự án triển khai công việc theo kế hoạch chung của Công ty. Chịu trách nhiệm báo cáo mọi tình hình tại dự án như tiến độ, chất lượng, ATLĐ, thanh quyết toán… trước ban TGĐ Công ty. Tham gia các cuộc họp với ban Lãnh đạo công ty để nắm bắt định hướng, ...

Xây dựng

Dự án Huyện Từ Liêm Giám Đốc Quản lý

23/11/2017

CHỈ HUY TRƯỞNG/PHÓ CÔNG TRƯỜNG

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Quản lý điều hành thi công các công trình cao tầng, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.
- Phân công công việc cụ thể, hợp lý cho nhân viên cấp dưới, các tổ đội công nhân thực hiện đúng các mục tiêu được giao.
- Lập kế hoạch, mục tiêu công việc cụ thể hàng tuần , tháng. Quyết định và điều hành sử dụng các nguồn lực ...

Xây dựng

Dự án Huyện Từ Liêm Trưởng nhóm Hà Nội

23/11/2017

Cán Bộ Quản Lý Thiết Kế

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc
- Kiểm tra sự chính xác của bản vẽ thiết kế với hệ thống quy chuẩn, quy phạm pháp luật hiện hành.
- Làm việc cùng Tư vấn thiết kế để kịp thời có các điều chỉnh, bổ sung thiết kế trong quá trình thi công xây lắp.
- Làm việc cùng các Phòng Ban có liên quan như: Phòng Kiểm soát thiết kế, Ban Đầu tư, Phòn...

Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí, Kiến trúc

Thiết Kế Huyện Từ Liêm Kiến Trúc Hà Nội

23/11/2017

CÁN BỘ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Thương lượng | Nhân viên

- Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến công tác ATLĐ - VSMT trong quá trình thi công tại các Công trường.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác ATLĐ - VSMT tại các bộ phận theo biện pháp ATLĐ đã được triển khai và phổ biến.
- Tham gia xây dựng, cải tiến các ...

An Toàn Lao Động

Dự án Huyện Từ Liêm Xây dựng

23/11/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Chế Tạo

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại LeGroup - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại LeGroup

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận lắp khuôn (khuôn đột dập), chỉnh khuôn, sửa chữa thay thế phụ tùng .
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
- Trực tiếp đứng vận hành các máy gia công cơ

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Điện lạnh Huyện Từ Liêm Máy móc Điện tử Kỹ sư cơ khí Cơ khí Cơ khí chế tạo Hà Nội

23/11/2017

Nhân Viên Lễ Tân Làm Việc Tại Phòng Tiêm Chủng Safpo Khu Vực Miền Bắc

Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP - Hà Nội

Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP

Thương lượng | Nhân viên

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư tiêm chủng trước ca làm việc.
- Thực hiện tiêm chủng các loại vắc xin đúng kỹ thuật và đảm bảo vô trùng.
- Thông báo phản ứng có thể xảy ra sau tiêm chủng và cách xử trí .
- Nhận và quản lý tủ đựng vắc xin, sinh phẩm y tế tiêm lẻ trong ngày.
- Kiểm kê vật tư tiêm chủng cuối ca trực.
- Thực hiện...

Dịch vụ khách hàng, Chăm sóc sức khỏe / Y tế

Huyện Từ Liêm Y tế Lễ Tân

22/11/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện/Điện Tử Vi Sinh Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP

Cạnh tranh | Nhân viên

- Chuyển giao công nghệ,bảo dưỡng,cài đặt các assay trên dàn Etimax-3000. Làm vệ sinh máy theo định kỳ.
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy thử nước tiểu, máy Etimax, LiaiSon, Lipidocare, SD Check, Triage, EPOC theo yêu cầu của quản lý và theo đơn đặt hàng của khách hàng.
- Định kỳ bảo hành các máy Etimax 3000,Lipidocare,...

Dược / Sinh học, Điện / Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Tân Bình Huyện Từ Liêm

22/11/2017

Nhân Viên Nam Thủ Kho - Làm Việc Tại Nhà Máy Nam Thăng Long

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH - Hà Nội

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

6,500,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện nhập / xuất Nguyên vật liệu, hàng hóa
- Quản lý dữ liệu nhập / xuất nguyên vật liệu, hàng hóa trên file mềm
- Quản lý số liệu thực tế xuất / nhập hàng hóa
- Thực hiện các báo cáo chuyên môn.
- Làm việc theo ca (7h30 - 19h30, 19h30 - 7h30, 1 tuần làm ngày, 1 tuần làm đêm)
- Chi tiết công việc trao đổi khi ph...

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Huyện Từ Liêm Kho bãi

21/11/2017

Chuyên Viên Nhân Sự- Làm Việc Tại Nhà Máy Nam Thăng Long

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH - Hà Nội

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giám sát việc thực hiện nội quy, quy định công ty đã ban hành.
- Xây dựng kế hoạch Tuyển dụng, triển khai tuyển dụng và đào tạo theo nhu cầu thực tế của công ty.
* Tuyển dụng nhân sự phù hợp với tổ chức.
* Đào tạo, hướng dẫn CBNV chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy của công ty đề ra.
* Tổ chức đào tạo chuyên m...

Nhân sự

Huyện Từ Liêm Nhân sự

21/11/2017

Nhân Viên QC - Kiểm Soát Chất Lượng Sản Phẩm (Làm Việc Tại Nhà Máy Nam Thăng Long - Bắc Từ Liêm)

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH - Hà Nội

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

6,500,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

- Nghiên Cứu Các Tài Liệu Liên Quan Đến Quy Trình Sản Xuất, Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Sản Phẩm Từng Công Đoạn.
- Kiểm Soát Chất Lượng Theo Tài Liệu Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Sản Phẩm.
- Ghi Chép Đầy Đủ, Tỉ Mỉ Kết Quả Kiểm Tra Vào Các Sổ Và Biểu Mẫu Liên Quan. Báo Cáo Số Liệu Theo Yêu Cầu Của Tổ Trưởng Sản Xuất Và Trưởng Nhóm QC.
-...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA / QC)

QC Huyện Từ Liêm

21/11/2017

TRƯỞNG NHÓM QC

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH - Hà Nội

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến Quy trình sản xuất từng công đoạn để nắm rõ được quy trình sản xuất các công đoạn.
- Soạn thảo các tài liệu liên quan đến Quản lý chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm và quản lý quy trình sản xuất.
- Làm việc với khách hàng về các thủ tục, tài liệu liên quan đến quản...

Quản lý chất lượng (QA / QC)

QC Huyện Từ Liêm Trưởng nhóm

21/11/2017

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha - Hà Nội

Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha

Cạnh tranh | Nhân viên

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công n...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Huyện Từ Liêm Kế toán tổng hợp

21/11/2017

Nhân Viên Điều Hành Tour (Nam)

Công Ty CP Du Lịch Thương Mại Và Dịch Vụ Vietstar - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Điều hành, đặt xe, tàu, khách sạn, hướng dẫn viên, dv ăn uống, đặt vé máy bay… để phục vụ cho các đoàn khách đi du lịch Hạ Long, Ninh Bình và các điểm du lịch khác.
- Nghe, trực điện thoại nhận thông tin tour và booking dịch vụ
- Điều hành, giám sát tour hàng ngày
- Một số công việc văn phòng khác
* Quyền lợi:
- Lươn...

Khách sạn / Du lịch

Huyện Từ Liêm Du Lịch Điều Hành Tour Hà Nội

21/11/2017

Nhân Viên Lái Xe (Nam)

Công Ty CP Du Lịch Thương Mại Và Dịch Vụ Vietstar - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý, chăm sóc xe cẩn thận, sạch sẽ hàng ngày.
- Chở giám đốc, quản lí , nhân viên văn khi có nhu cầu đi lại
- Chở khách hàng đi tour : Hạ Long, Ninh Bình....
- Báo cáo kế toán & bộ phận tour về hóa đơn xăng xe, chi phí , hóa đơn đỏ...
- Hỗ trợ văn phòng những công việc khác
* Quyền lợi:
- Lương thoả thuận
- Các c...

Lao động phổ thông, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Lái Xe Huyện Từ Liêm Lao động Hà Nội

21/11/2017

Hà Nội - Business Activation Officer

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd - Hà Nội

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd

Thương lượng | Nhân viên

* Working with Prudential as a Business Activation Officer means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be is responsible for the whole Operation process in order to maintain talent ...

Bảo hiểm, Bán hàng

Huyện Từ Liêm Chuyên viên kinh doanh

21/11/2017

Direct Marketing Supervisor (Ha Noi)

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd - Hà Nội

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Build and implement sales strategy
- Supporting: support the sale force, review the process including any feedback provided by the sale force to assess the effectiveness of the current process, and make recommendations for the improvement of the process. Assist sale force by answering queries and addressing issues.
-...

Bảo hiểm, Bán hàng, Tiếp thị

Marketing Huyện Từ Liêm Giam Sát Bảo hiểm Hà Nội

21/11/2017

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha - Hà Nội

Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Kết hợp cùng đội trưởng thi công lên kế hoạch thi công.
- Cùng cán bộ thiết kế thực hiện thiết kế, xử lý thiết kế bản vẽ công trình
- Theo dõi tình hình thi công cùng đội giám sát.
- Thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ công trình.
- Phối hợp cùng ban chỉ huy công trình làm hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán.
- Mọi c...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Từ Liêm Giam Sát

20/11/2017

Trưởng Bộ Phận Thanh Quyết Toán

Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha - Hà Nội

Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha

Thương lượng | Nhân viên

- Nắm vững hồ sơ các gói thầu công ty đang thi công, hướng dẫn triển khai cho các kỹ sư thanh quyết toán.
- Phối hợp chặt chẽ và làm việc với chỉ huy trưởng công trường theo dõi tiến độ thi công, quản lý và hướng dẫn nhân viên làm hồ sơ thanh toán;
- Quản lý và hỗ trợ công trường làm hồ sơ nghiệm thu;
- Bao quát và giả...

Xây dựng

Huyện Từ Liêm Trưởng Phòng Phó phòng Kế toán xây dựng

20/11/2017

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Làm Việc Tại Nhà Máy Nam Thăng Long - HN

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH - Hà Nội

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin Phiếu yêu cầu sản xuất, đơn hàng
- Lập file theo dõi yêu cầu sản xuất, đơn hàng để lên kế hoạch và theo dõi tiến độ sản xuất
- Căn cứ Phiếu yêu cầu sản xuất và tiếp nhận thông tin kỹ thuật sản phẩm, số lượng, quy cách sản phẩm từ Quản đốc để lập Lệnh sản xuất.
- Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu c...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Huyện Từ Liêm Kế Hoạch Sản xuất

20/11/2017

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (INTRACOM) - Hà Nội, Thanh Hóa, Lào Cai

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Xây dựng kế hoạch, quy trình sản xuất, trực tiếp tham gia, giám sát quy trình trồng trọt.
- Lên kế hoạch gieo trồng đối với từng loại rau, củ, quả mà mình phụ trách theo yêu cầu của công ty;
- Kiểm tra chất lượng cây trồng, nghiên cứu vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sản xuất của công ty;
- Cập nhật, giám...

Nông nghiệp / Lâm nghiệp

Huyện Từ Liêm Nông nghiệp

20/11/2017

Trưởng Quản Lý Văn Phòng Tổng Đại Lý - Hà Nội

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd - Hà Nội

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd

Cạnh tranh | Nhân viên

- Monitor GAs operations and administrative procedures (opening, day to day activities, transferring, closing, suspending, upgrading, relocation, contract review, work with vendors, other administrative tasks such contract maintenance, sign off & archiving, memos etc.).
- Perform relevant administrative tasks in GAs an...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Khách sạn Huyện Từ Liêm Hành chính Quản lý Ngân hàng Du Lịch Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

20/11/2017

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MAY

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nội

Công ty Gianni Việt Nam

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

- Địa điểm làm việc: Xưởng Sản Xuất Tây Mỗ, Đường 70, Thôn Miêu Nha, Xã Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật máy cho mỗi mã hàng
- Đào tạo/hướng dẫn công nhân may thành thạo 1 sản phẩm.
- Làm báo cáo tay nghề công nhân
- Nắm kỹ thuật chắc, phản hồi nhanh chóng và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời để giải quy...

Dệt may / Da giày

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Từ Liêm May Mặc

15/11/2017

KỸ SƯ CƠ KHÍ mảng thủy điện

Công ty CP đầu tư Xây dựng Hạ tầng và giao thông - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Số lượng 1
* Mô tả chi tiết công việc
- Phụ trách phần cơ khí – thủy lực,
- Giám sát công tác lắp đặt, hiệu chỉnh, nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác và theo dõi lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng kiểm tra định kỳ, thường xuyên, tham gia công tác đào tạo và tham gia xử lý sự cố Hệ thống công nghệ Nhà máy (nếu xảy ra...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Huyện Từ Liêm Kỹ sư cơ khí Cơ khí

15/11/2017

Kỹ Sư Xây Dựng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (INTRACOM) - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Kiểm tra giám sát định kỳ công việc thi công của các nhà thầu xây dựng.
- Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc của nhà thầu phù hợp với thực tế thi công tại công trình;
- Phối hợp các Ban quản lý dự án để thực hiện công tác giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi...

Xây dựng

Huyện Từ Liêm Xây dựng

15/11/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (INTRACOM) - Hà Nội

3,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- SL: 10
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tìm kiếm, lựa chọn, tư vấn khách hàng và bán, cho thuê căn hộ do Công ty, khai thác, đầu tư.
- Chốt hợp đồng và chăm sóc khách hàng.
- Giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ nếu có.
* QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại.
- Mức lương cứ...

Dịch vụ khách hàng, Bất động sản, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Huyện Từ Liêm Bất động sản

15/11/2017

KẾ TOÁN TỔNG HỢP - HÀ NỘI

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.
- Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
- Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.
...

Kế toán / Kiểm toán

Huyện Từ Liêm Tài chính Hành chính Ngân hàng Kế toán tổng hợp

14/11/2017

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam

Thương lượng | Giám đốc

- Nghiên cứu, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống quy chế, quy định, các chính sách, các đãi ngộ, chế độ bảo hiểm, phúc lợi, và tiền lương đối với người lao động và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá năng lực – hiệu quả theo các chức danh.
- Kiểm soát, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác nhân...

Nhân sự, Quản lý điều hành

Huyện Từ Liêm Quản lý Nhân sự Giám đốc nhân sự Luật

14/11/2017

Kỹ Sư M&E

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (INTRACOM) - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ thi công đối với toàn bộ hệ thống Cơ điện (M&E) trong công trình xây dựng (gồm điện, điện nhẹ, hệ thống cấp thoát nước, PCCC…) dựa trên tài liệu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế thi công M&E được duyệt;
- Lập, đệ trình biện pháp thi công; triển khai chi tiết bản vẽ Shopdrawing;
- L...

Xây dựng, Điện / Điện tử

Huyện Từ Liêm Xây dựng Cơ Điện Hà Nội

14/11/2017

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Thi Công

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (INTRACOM) - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

* Mô tả công việc:
- Phụ trách toàn bộ công tác kỹ thuật, chất lượng hồ sơ, chất lượng công trình từ khâu nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, thi công đến đến thực hiện đầu tư, thi công và kết thúc đầu tư, bàn giao công trình, vận hành dự án.
- Chủ trì tổ chức triển khai và quản lý dự án/công trình từ giai đoạn thực hiện đầu t...

Xây dựng, Quản lý điều hành

Huyện Từ Liêm Phó Giám Đốc Xây dựng Kiến Trúc

14/11/2017

Kỹ Sư Hệ Thống Điện - Phòng Cơ Điện

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (INTRACOM) - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Các phần công việc liên quan đến quản lý vận hành các nhà máy điện
- Kiểm tra và quản lý hồ sơ kỹ thuật công trình, kiểm soát bản vẽ thiết kế để đề nghị điều chỉnh bổ sung đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phù hợp với quy mô dự án; kiểm tra và quản lý tiến độ thực hiện.
- Kiểm tra, đôn đốc đơn vị tư vấn lập...

Điện / Điện tử

Huyện Từ Liêm Xây dựng Cơ Điện Hà Nội

14/11/2017

Nhân Viên Phòng Dự Án

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án
- Lên phương án kiến trúc phù hợp với các tiêu chuẩn, chỉ tiêu về quy hoạch, phục vụ phân tích, tính toán hiệu quả đầu tư.
- Lập bản vẽ quy hoạch 1/500 các dự án mà công ty đầu tư
- Lập hồ sơ thiết kế xin phép xây dựng các dự án.
- Lập dự án đầu tư, k...

Xây dựng, Kiến trúc

Dự án Huyện Từ Liêm Xây dựng Kiến Trúc

13/11/2017

Fpt_Quản Lý Cửa Hàng Tại Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

Mục tiêu chiến lược mở rộng độ phủ bằng 550 shop trên toàn quốc trong năm 2018, chúng tôi cần tuyển thêm chỉ tiêu cho vị trí Quản Lý Cửa Hàng (SM) cho các shop đang hoạt động và những shop sắp mở mới thuộc địa bàn Hà Nội.
* NHIỆM VỤ:
- Quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh bán lẻ tại cửa hàng
- Nhận và thực hiện ...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Huyện Từ Liêm Cửa Hàng Trưởng Quản lý cửa hàng Hà Nội

13/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-