Tìm thấy 20 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Thủy Nguyên"

Nhân Viên IT

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

CNTT - Phần mềm, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Thủy Nguyên Nhân viên IT

28/01/2016

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên

28/01/2016

CHỦ QUẢN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Mục tiêu công việc: duy trì biện pháp cải thiện năng suất cho mô-đun, chịu trách nhiệm quy phạm hóa và tiêu chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật công nghệ sản xuất dây chuyền - 工作目标Job Objectives: 持续对组件良率改善,负责产线工艺技术文件标准化和规范化 * Trách nhiệm công việc: - 工作职责Job Responsibilities: - Sắp xếp, quản lý nội dung công việc hàng ng...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên

28/01/2016

CHỦ QUẢN EHS

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Kịp thời hoàn thành thủ tục kiểm tra phê duyệt các đánh giá mới, sửa đổi, mở rộng đánh giá về môi trường, an toàn, nghề nghiệp. - 及时完成公司新、改、扩建项目的环评、安评及职评申报审批手续; - Hỗ trợ / kết hợp giám sát các bộ phận triển khai công tác quản lý an toàn bao gồm: xây dựng hệ thống quản lý an toàn bộ phận, kiểm tra xác nhận về an toà...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Thủy Nguyên

28/01/2016

KỸ THUẬT VIÊN THIẾT BỊ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

* Mục tiêu công việc工作目标Job Objectives: Phụ trách thiết bị sản xuất của công ty负责公司生产现场设备
* Mô tả công việc工作职责Job Responsibilities:
- Phụ trách chỉ đạo và quản lý công tác bảo dưỡng sử dụng thiết bị trong xưởng.
- 负责车间设备的使用维护保养得指导与管理;
- Phụ trách kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành thiết bị trong xưởng.
- 负责车间...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Kỹ thuật viên

28/01/2016

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Kho bãi

28/01/2016

Nhân Viên Nhân Sự

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Hành chính

28/01/2016

Nhân Viên Thu Mua

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Mua hàng

28/01/2016

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên

28/01/2016

Web - Designer

CÔNG TY TNHH HYUNDAI E&C VINA SÔNG GIÁ - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thiết kế logo công ty, profile, các mẫu template cho Website. - Thiết kế banner, flash - Tối ưu hóa hình ảnh với công cụ tìm kiếm. - Phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo

CNTT - Phần mềm

Thiết Kế Flash Huyện Thủy Nguyên

01/02/2016

Bếp Chính Bếp Âu

CÔNG TY TNHH HYUNDAI E&C VINA SÔNG GIÁ - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Bếp chính chuyên nấu món ăn Âu trong nhà hàng, khách san - Chuẩn bị và nấu món ăn phù hợp với các tiêu chuẩn được đặt ra bởi Sông Gía Golf Resort. - Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát nhân viên - Chịu trách nhiệm việc nhập, xuất nguyên vật liệu phục vụ nấu ăn của bếp - Đảm bảo duy trì và thực hiện các nguyên tắ...

Khách sạn/ Du lịch, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Huyện Thủy Nguyên Bếp Trưởng

01/02/2016

Nhân Viên Mở Cửa Sảnh Khách Sạn

CÔNG TY TNHH HYUNDAI E&C VINA SÔNG GIÁ - Hải Phòng

3,000,000VNĐ - 4,000,000VNĐ | Nhân viên

- Mở cửa sảnh khách sạn - Hỗ trợ bộ phận gym & swimming khi được chỉ thị - Mọi công việc được sắp xếp theo chỉ thị của giám đốc khách sạn

Khách sạn/ Du lịch, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Khách sạn Huyện Thủy Nguyên

01/02/2016

Nhân Viên Marketing

CÔNG TY TNHH HYUNDAI E&C VINA SÔNG GIÁ - Hải Phòng

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập kế hoạch ngân sách cho hoạt động Sales & Marketing, hoạt động xúc tiến, quảng bá và tiếp thị trog từng năm. - Thiết lập mối quan hệ mật thiết với khách hàng tiềm năng, các công ty thương mại,khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch lữ hành tiềm năng và các cơ quan thông tin đại chúng. - Hỗ trợ, tham mưu và đưa ra c...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Khách sạn/ Du lịch, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Huyện Thủy Nguyên Tiếp thị

01/02/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Cơ khí Chính Xác Ánh Dương - Hải Phòng

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nhận đơn đặt hàng của khách hàng
- Lên bảng báo giá cho từng đơn đặt hàng.
- Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng theo luật thuế hiện hành.
- Soạn thảo hợp đồng kinh tế với khách hàng và nhà cung cấp.
- Thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn và thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng.
- Lập phiếu thu –...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Huyện Thủy Nguyên Kế toán tổng hợp

06/01/2016

Kỹ Thuật Viên Ngành Chế Tạo Máy

Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ánh Dương - Hải Phòng

3,500,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thực hiện công việc theo kế hoạch sản xuất
- Phay - Tiện - Mài - Vận hành máy CNC
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên

06/01/2016

NV Kỹ Thuật Sản Phẩm (Product Technology)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Thiế kế, quản lý quy trình lắp ráp và kiểm tra máy in
- Điều tra, xử lý lỗi
- Chuẩn bị cho sản xuất dòng máy mới
- Quản lý về thay đổi thiết kế

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Điện/ Điện tử

Tiếng Nhật Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Mới tốt nghiệp

04/01/2016

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ánh Dương - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Làm báo cáo tài chính và báo cáo thuế hàng quý , hàng năm.
- Tính lương và theo dõi công nợ hàng tháng.
- Theo dõi và kiểm soát vật tư tiêu hao công ty hàng tháng.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Huyện Thủy Nguyên

04/01/2016

Nhân Viên Kinh Doanh

Trung Tâm Thiết Bị Robinson - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm hiểu sản phẩm, nghiên cứu thị trường và xây dựng các chính sách bán hàng, các kế hoạch phát triển đại lý, phát triển các đối tác lâu dài - Tìm kiếm và phát triển các đại lý trên thành phố Hải Phòng - Xây dựng các chương trình bán hàng, chương trình phát triển thị trường, chương trình quảng bá sản phẩm nhằm tăng...

Tư vấn, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Huyện Thủy Nguyên Mới tốt nghiệp Quản trị kinh doanh

28/12/2015

Nhân Viên Kỹ Thuật

Trung tâm thiết bị Robinson - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xử lý thành thạo các lỗi của máy tính ( mail, outlook,…)
- Đổ mực máy in, máy fax ( máy photo )
- Bắt chuẩn bệnh về mạng Lan, internet
- Sửa chữa và lắp đặt camera giám sát

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên

28/12/2015

Nhân Viên Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi cấp trên.
- Tổng hợp đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Đối chiếu, theo dõi thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định, ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Nhật Tiếng Anh Kế Toán Huyện Thủy Nguyên Nhân viên kế toán

25/12/2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-