Tìm thấy 26 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Thủy Nguyên"

3 Nhân Viên Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Tổng hợp đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh trong kì.
- Kiểm tra số dư cuối kì có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Đối chiếu, theo dõi thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghĩa vụ thuế và các nghiệp vụ kh...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Kế Toán Huyện Thủy Nguyên Tài chính Ngân hàng VSIP Hải Phòng Nhân viên kế toán

21/07/2017

1 Nhân Viên Phòng Quản Lý Định Mức Nguyên Vật Liệu (Bộ Phận Quản Lý Sản Xuất)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Thiết lập, điều chỉnh quy trình làm việc và lên kế hoạch để đáp ứng kế hoạch sản xuất.
- Quản lý kế hoạch sản xuất trên hệ thống ERP dựa trên kế hoạch giao hàng.
- Giải quyết vấn đề sản xuất và vấn đề của đội.
- Liên hệ với các bộ phận khác để đảm bảo đáp ứng thời hạn của khách hàng.
- Theo dõi và báo cáo kế hoạc...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Tiếng Anh Kế Toán Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Quản lý VSIP Hải Phòng định mức

21/07/2017

1 Trưởng Nhóm Sản Xuất

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Lập kế hoạch, xác định, phối hợp và kiểm soát các quá trình sản xuất để có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt. - Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cải tiến cho quy trình sản xuất, an toàn và môi trường. - Giám sát, quản lý Nhân viên, tổ trưởng, công nhân.

Quản lý điều hành, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Trưởng nhóm VSIP Hải Phòng

19/07/2017

1 Trưởng Nhóm Hoặc Giám Sát Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tổng hợp đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp; - Kiểm tra các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ; - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết; - Đối chiếu, theo dõi thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghĩa vụ thuế và các nghiệp vụ kh...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Kế Toán Huyện Thủy Nguyên Tài chính Trưởng nhóm Ngân hàng VSIP Hải Phòng

17/07/2017

1 Nhân Viên Phòng An Toàn Sản Phẩm (Bộ Phận QC)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Làm báo cáo, đối ứng với khách hàng.
- Làm các công việc cấp trên giao cho.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu
- Tuyển dụng: Tạo cơ hội công bằng cho tất cả ứng viên
* Môi trường làm việc:
- Chuyên nghiệp, trẻ trung , năng động, có c...

Khác, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

QC Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng Quản lý chất lượng

17/07/2017

1 Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Phẩm

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Thiết kế, quản lý quy trình lắp ráp và kiểm tra máy in ( tạo OIC, IIC)
- Điều tra, xử lý máy lỗi.
- Chuẩn bị cho sản xuất dòng máy mới ( chuẩn bị về quy trình, thiết kế…).
- Quản lý về thay đổi thiết kế.
* Thông điệp tuyển dụng của Fuji Xerox Hải Phòng
* Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
-...

Nghệ thuật/ Thiết kế/ Giải trí, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Thiết Kế Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng

17/07/2017

1 Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Linh Kiện Điện (Phòng Kỹ Thuật Quản Lý Nhà Cung Ứng)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Chuẩn bị về mặt kỹ thuật để có thể sản xuất ra linh kiện OK tại nhà cung cấp.
- Theo dõi chất lượng linh kiện trong quá trình lắp ráp hàng loạt tại FXHP.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu
- Tuyển dụng: Tạo cơ hội công bằng cho tất cả ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Vật tư/ Mua hàng, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Điện tử VSIP Hải Phòng Điện

17/07/2017

1 Nhân Viên Phòng Tuyển Dụng Và Đào Tạo

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Lập kế hoạch và đào tạo Nhân viên mới, kĩ năng Giải quyết vấn đề, Tổ trưởng, lập kế hoạch, quy trình công việc,….
- Thiết kế tài liệu giảng dạy.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu
- Tuyển dụng: Tạo cơ hội công bằng cho tất cả ứn...

Thư ký/ Hành chánh, Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Nhân sự

Tiếng Nhật Giáo viên Tuyển dụng Huyện Thủy Nguyên Đào tạo VSIP Hải Phòng Nhân sự Hải phòng

17/07/2017

1 Nhân Viên Phòng Logistic/ Quản Lý Linh Kiện

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận linh kiện từ nhà cung cấp, quản lý trạng thái vị trí linh kiện
- Cung cấp linh kiện cho kho bộ phận sản xuất.
- Chịu trách nhiệm quản lý linh kiện, hàng tồn kho,…
* Quyền lợi:
- Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu
- ...

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Nhật Tiếng Anh Huyện Thủy Nguyên Giao nhận Kho bãi Vật tư VSIP Hải Phòng Xuất nhập khẩu Hải phòng

17/07/2017

1 Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Làm thủ tục hải quan nhập khẩu.
- Liên lạc với nhà cung cấp, người giao nhận, bộ phận khác và giải quyết các vấn đề liên quan.
- Báo cáo và trình bày với cấp trên.
- Làm các công việc khác theo chỉ định của cấp trên.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức ca...

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi, Khác

Tiếng Nhật Tiếng Anh Huyện Thủy Nguyên Hải quan Ngoại thương Đối Ngoại VSIP Hải Phòng Xuất nhập khẩu

17/07/2017

1 Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Thiết Bị (Chuyên Ngành Điện)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Lắp đặt chuyền sản xuất.
- Thiết kế đồ gá.
- Lắp đặt, vận hành các loại thiết bị: máy đổ mực, thiết bị kiểm tra…..
- Bảo trì, bảo dưỡng chuyền và các loại thiết bị.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu
- Tuyển dụng: Tạo cơ hội c...

Khác, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Kỹ thuật điện VSIP Hải Phòng Điện

12/07/2017

Supply Demand Management Section Leader (Production Management Department) - JLPT N3

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Make the one year plan (1YP) and manage the Quarter plan (Kamae) everymonth - Make the documents for internal factory meeting and hold the meeting - Make and control the factory business targets (OL) - Make documents and report in the meeting with Suppliers - Make the weekly & monthly report - Take part in impor...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Quản lý VSIP Hải Phòng Xuất nhập khẩu Hải phòng

12/07/2017

1 Nhân Viên Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý giá thành, chi phí, hàng tồn kho.
- Thực hiện các nhiệm vụ do quản lý giao.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu
- Tuyển dụng: Tạo cơ hội công bằng cho tất cả ứng viên
* Môi trường làm việc:
- Chuyên nghiệp, trẻ trung , năng độ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Anh Nhân Viên Kế Hoạch Kế Toán Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Tài chính VSIP Hải Phòng

12/07/2017

1 Nhân Viên Phòng Kiểm Tra Sản Phẩm (Bộ Phận QC)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Đảm bảo chất lượng của sản phẩm đầu ra theo tiêu chuẩn của nhà máy.
- Báo cáo tình trạng lỗi xảy ra trên chuyền, cung cấp thông tin cho việc điều tra và xử lý lỗi .
- Đảm bảo việc đánh giá sản phẩm đúng tiến độ.
- Chuẩn bị vật tư, tài liệu liên quan phục vụ cho quá trình kiểm tra máy.
- Thảo luận, hợp tác với các...

Khác, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

QC Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng Quản lý chất lượng

12/07/2017

15 Nhân Viên Sản Xuất

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Lập kế hoạch, xác định, phối hợp và kiểm soát các quá trình sản xuất để có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt.
- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cải tiến cho quy trình sản xuất, an toàn và môi trường.
- Giám sát, quản lý tổ trưởng, công nhân.
- Thực hiện bảo trì máy móc, thiết bị trong chuyền sản xuất.
*...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Khác

Tiếng Anh Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng Hải phòng

12/07/2017

Nhân Viên Kế Toán

Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vina - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào và xuất hóa đơn;
- Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định;
- Lập và gửi báo cáo theo quy trình của hệ thống kế toán công ty;
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Kế Toán Huyện Thủy Nguyên Nhân viên kế toán

20/07/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vina - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Theo dõi và quản lý nhóm khách hàng
- Chăm sóc, mở rộng giới thiệu sản phẩm đến khách hàng
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Huyện Thủy Nguyên

20/07/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật 2D/3D

Công ty TNHH Đầu Tư Và Sản xuất Vina - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Vẽ 2D, 3D sản phẩm chào khách hàng
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, CNTT - Phần mềm, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Phần mềm

20/07/2017

Nhân Viên Thiết Kế Sản Phẩm

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Vina - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lên thiết kế theo nhu cầu của khách hàng
- Thiết kế các sản phẩm của công ty
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Nghệ thuật/ Thiết kế/ Giải trí, Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Thiết Kế Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên

20/07/2017

Chef De Party Bếp Âu/Bếp Nhật

CÔNG TY TNHH HYUNDAI E&C VINA SÔNG GIÁ - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Chịu trách nhiệm lên thực đơn Nhật/Âu, đáp ứng yêu cầu của khách;
- Đào tạo, đánh giá và quản lý nhân viên;
- Phối hợp chặt chẽ với các giám sát của bếp và các trưởng nhà hàng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất;
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa và trình lên bếp trưởng;
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
* Chế...

Khách sạn/ Du lịch, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng Huyện Thủy Nguyên Bếp Trưởng Dịch vụ ăn uống

12/07/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Máy Tính- An Ninh

Trung Tâm Thiết Bị Robinson - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm hiểu sản phẩm, nghiên cứu thị trường và xây dựng các chính sách bán hàng, các kế hoạch phát triển đại lý, phát triển các đối tác lâu dài.
- Tìm kiếm và phát triển các đại lý trên thành phố Hải Phòng
- Xây dựng các chương trình bán hàng, chương trình phát triển thị trường, chương trình quảng bá sản phẩm nhằm tăn...

Tư vấn, Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Huyện Thủy Nguyên

12/07/2017

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Công Ty CP Bất Động Sản Đô Thị Hải Phòng - Hải Phòng

Cạnh tranh | Mới đi làm

- Nắm bắt thị trường, thông tin về bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, lập chiến lược tiếp cận, chăm sóc và chốt khách
- Phối hợp, tham gia và tích cực xây dựng chiến lược kinh doanh của nhóm, của sàn
- Thường xuyên bổ túc thông tin, trau dồi kiến ...

Tư vấn, Bất động sản, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Huyện Thủy Nguyên Mới tốt nghiệp Bất động sản Hải phòng

29/06/2017

Sale Out Staff (English)

CÔNG TY TNHH THÉP JFE SHOJI HẢI PHÒNG - Hải Phòng

Cạnh tranh | Mới đi làm

* Job description:
- Take care the current customers
- Directly work with customer about price negotiation, get Purchase Order from Customer
- Cooperate with Sale inner : Provide information for making Sale contracts for Customers
- Make forecast quantity as customers need to work with Production to make the produc...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Tiếng Anh Nhân Viên Kinh Doanh Huyện Thủy Nguyên Cơ khí Hải phòng

26/06/2017

Nhân Viên Vận Hành Máy

CÔNG TY TNHH THÉP JFE SHOJI HẢI PHÒNG - Hải Phòng

Cạnh tranh | Mới đi làm

- Vận hành sản phẩm và trang thiết bị trong dây chuyền sản xuất: Cầu trục, xe nâng, máy xả, đóng gói, bảo trì
- Các công việc khác có liên quan
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Mới tốt nghiệp Nhân viên vận hành Cơ khí Vận hành máy Hải phòng

26/06/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy tính - camera

Trung Tâm Thiết Bị Robinson - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xử lý thành thạo các lỗi của máy tính ( mail, outlook,…)
- Đổ mực máy in, máy fax ( máy photo )
- Bắt chuẩn bệnh về mạng Lan, internet
- Sửa chữa và lắp đặt camera giám sát

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Nhân Viên Kỹ Thuật Phần cứng Huyện Thủy Nguyên Điện tử

15/06/2017

Kỹ Sư Trắc Đạc (Làm Việc Tại Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Việt Pháp - Hải Phòng

Hơn 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Lập phương án và kế hoạch trắc đạc, quản lý và thực hiện công tác đo trắc đạc, trắc địa tại công trình theo yêu cầu của ban chỉ huy công trường.
- Xây dựng, đề xuất quy trình khảo sát, đo dạc phù hợp với việc thi công của công trình.
- Làm hồ sơ nghiệm thu với tư vấn giám sát và chủ đầu tư theo đúng kế hoạch
* Làm...

Xây dựng, Dầu khí/ Khoáng sản

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Địa Chất Xây dựng Hải phòng

09/06/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-