Tìm thấy 17 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Thủy Nguyên"

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ (TIẾNG TRUNG)

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự: tuyển dụng, hoàn thành các thủ tục đánh giá thử việc cho công nhân viên
- Quản lý hồ sơ công nhân viên
- Phụ trách đào tạo nhân viên mới nhậm chức, chấm công
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Thủy Nguyên Hành chánh

05-11-2015

Y TÁ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Tổ chức huấn luyện cho người lao động về cách sơ cứu, cấp cứu; mua sắm, bảo quản trang thiết bị, thuốc men phục vụ sơ cứu, cấp cứu và tổ chức tốt việc thường trực theo ca sản xuất để cấp cứu kịp thời các trường hợp tai nạn lao động; - Theo dõi tình hình sức khoẻ, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức khám bệnh nghề...

Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Thủy Nguyên Y tá

03-11-2015

KỸ SƯ IE

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến xưởng sản xuất IE - 工作职责Job Responsibilities: Trách nhiệm công việc - 标准工时制定,推行及改善; - Giờ làm việc tiêu chuẩn để thực hiện, phát triển và cải thiện - 负责产线人员需求计划与分析; - Cán bộ dây chuyền sản xuất có trách nhiệm yêu cầu lập kế hoạch và phân tích - 推进OEE实施,进行产线产能分析和提升; ...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Thủy Nguyên

02-11-2015

CHỦ QUẢN EHS

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Kịp thời hoàn thành thủ tục kiểm tra phê duyệt các đánh giá mới, sửa đổi, mở rộng đánh giá về môi trường, an toàn, nghề nghiệp. - 及时完成公司新、改、扩建项目的环评、安评及职评申报审批手续; - Hỗ trợ / kết hợp giám sát các bộ phận triển khai công tác quản lý an toàn bao gồm: xây dựng hệ thống quản lý an toàn bộ phận, kiểm tra xác nhận về an toà...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Thủy Nguyên

02-11-2015

KỸ SƯ / TRỢ LÝ KỸ SƯ IT

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Phụ trách quản lý và duy trì bảo trì thiết bị IT của bộ phận - 负责组件事业部IT设备的管理和维护工作。 * Mô tả công việc工作职责Job Responsibilities: - Phụ trách lắp ráp, duy trì thiết bị đầu cuối IT - 处理IT终端设备的安装和维护服务; - Quản lý tài sản thiết bị đầu cuối IT - IT终端设备资产管理; * Đào tạo 培训终端用户; - 维护常熟工厂网络、电话、一卡通、打印机等IT设备; - 负责与本地最终用户的沟...

CNTT - Phần mềm, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Thủy Nguyên IT

02-11-2015

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ MỚI

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mục tiêu工作目标Job Objectives: - Dựa theo tình hình công nghệ hiện có, đưa ra phương án mới / công nghệ mới, lập phương án cải tiến và thực hiện, nghiên cứu công nghệ mới, khai phá và đưa vào công việc, và đưa ra tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.根据现有工艺情况,提出新方法/新工艺,制定改进方法并实施;新工艺的研究、开发和导入工作,及相应的技术标准制定。 * Mô tả công việc工作职...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên

02-11-2015

CHỦ QUẢN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Mục tiêu công việc: duy trì biện pháp cải thiện năng suất cho mô-đun, chịu trách nhiệm quy phạm hóa và tiêu chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật công nghệ sản xuất dây chuyền - 工作目标Job Objectives: 持续对组件良率改善,负责产线工艺技术文件标准化和规范化 * Trách nhiệm công việc: - 工作职责Job Responsibilities: - Sắp xếp, quản lý nội dung công việc hàng ng...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên

02-11-2015

CHỦ QUẢN LOGICTIS

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mục tiêu công việc工作目标Job Objectives: - Đảm bảo triển khai kịp thời có hiệu quả nghiệp vụ liên quan đến xuất nhập khẩu, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. - 确保进出口相关的业务及时有效的开展,满足客户需求。 * Mô tả công việc工作职责Job Responsibilities: - Dựa theo kế hoạch chiến lược hàng năm của bộ phận, phối hợp đưa ra kế hoạch công việ...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên

02-11-2015

LÁI XE NÂNG

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

* Phụ trách tháo dỡ hàng hàng ngày, cung ứng vật liệu sản xuất负责日常货物的装卸,生产物料的供应 - Phụ trách đối chiếu và nhận hàng hàng ngày负责每天到货的核对,接收 - Phụ trách đối chiếu và phát hàng hàng ngày负责每天发货的核对及装运 - Hỗ trợ nhân viên kho hoàn thành công việc chỉnh lý kho và để nguyên vật liệu vào vị trí. - 协同仓管员完成仓库整理及送料至工位 - Hiểu về ...

Lao động phổ thông, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Lái Xe Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên

02-11-2015

TRỢ LÝ SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

* Mục tiêu công việc工作目标Job Objectives: - Phụ trách hỗ trợ giám đốc sản xuất hành thành công việc quản lý hàng ngày dưới xưởng负责协助车间经理完成车间日常管理工作 * Mô tả công việc工作职责Job Responsibilities: - Hỗ trợ giải quyết vấn đề dưới chuyền sản xuất và xử lý mail hàng ngày. - 协调解决产线问题及日常邮件的处理; - Phụ trách ghi chép và theo dõi c...

Thư ký/ Hành chánh, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Trợ lý

02-11-2015

NHÂN VIÊN THỐNG KÊ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

* Mục tiêu công việc工作目标:Job Objectives: - Chuẩn bị và kịp thời phát hàng và các báo biểu có liên quan - 待发货及各类报表的准确及时性 - Xác nhận đóng đơn hàng, đạt MO - 确保工单关闭,MO达成 - Đảm bảo cung cấp số liệu của các bộ phận có liên quan kịp thời, chính xác, không có sai sót. - 提供相关部门的数据及时准确无误 - Đảm bảo số liệu nhập kho chính ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên

02-11-2015

KỸ THUẬT VIÊN THIẾT BỊ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

* Mục tiêu công việc工作目标Job Objectives: Phụ trách thiết bị sản xuất của công ty负责公司生产现场设备
* Mô tả công việc工作职责Job Responsibilities:
- Phụ trách chỉ đạo và quản lý công tác bảo dưỡng sử dụng thiết bị trong xưởng.
- 负责车间设备的使用维护保养得指导与管理;
- Phụ trách kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành thiết bị trong xưởng.
- 负责车间...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Kỹ thuật viên

02-11-2015

TRƯỞNG BỘ PHẬN THU MUA

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* 工作目标Job Objectives:完成组件辅料执行采购工作 * Mục tiêu : Hoàn thành tốt việc mua bán nguyên vật liệu,vật tư của dây chuyền sản xuất * 工作职责Job Responsibilities: * Trách nhiệm: - 供应商管理及改进,以优质的质量、服务、价格满足公司生产及成本控制的需求,完善供应链的工作流程和制度; - Quản lý tốt chất lượng, dịch vụ, giá cả của nhà cung cấp và kiểm soát chi phí để đáp ứng nhu cầ...

Quản lý điều hành, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Trưởng Phòng Mua hàng

02-11-2015

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Phụ trách công nghệ xưởng sản xuất của công ty负责公司生产现场工艺
- Chế tạo tấm thử độ bền của kính, độ liên kết交联度,玻璃剥离强度试片制作;
- Phân tích và cải tiến G công đoạn制程不良分析及改善;
- Đóng mẫu sản phẩm mới tại hiện trường (tem nhãn, nhãn mác, mã vạch)新产品现场封样(铭牌,标签,条形码);
- Theo dõi đôn đốc việc đưa vào sản phẩm mới, nguyên liệu mớ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên

02-11-2015

Kỹ Thuật Sản Phẩm (Product Technology)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

-Thiế kế, quản lý quy trình lắp ráp và kiểm tra máy in
- Điều tra, xử lý lỗi
- Chuẩn bị cho sản xuất dòng máy mới
- Quản lý về thay đổi thiết kế

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên

18-11-2015

Nhân Viên Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi cấp trên.
- Tổng hợp đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Đối chiếu, theo dõi thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định, ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Nhật Tiếng Anh Kế Toán Huyện Thủy Nguyên Nhân viên kế toán

09-11-2015

Nhân Viên Phòng Sản Xuất Số 2 Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Lập kế hoạch, xác định, phối hợp và kiểm soát các quá trình sản xuất (Lắp ráp, gia công trên máy) để có thể đảm bảo chất lượng tốt.
- Lập kế hoạch định rõ cơ cấu sản xuất và thiết bị.
- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cải tiến cho quy trình sản xuất, an toàn và môi trường.

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Điện/ Điện tử

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Điện tử Điện

09-11-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng