Tìm thấy 28 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Thủy Nguyên"

KỸ THUẬT VIÊN THIẾT BỊ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

* Mục tiêu công việc工作目标Job Objectives: Phụ trách thiết bị sản xuất của công ty负责公司生产现场设备
* Mô tả công việc工作职责Job Responsibilities:
- Phụ trách chỉ đạo và quản lý công tác bảo dưỡng sử dụng thiết bị trong xưởng.
- 负责车间设备的使用维护保养得指导与管理;
- Phụ trách kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành thiết bị trong xưởng.
- 负责车间设备运行状...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên

22/11/2017

1 Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Linh Kiện Cơ Khí (Bộ Phận Kỹ Thuật Quản Lý Nhà Cung Ứng)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Chuẩn bị về mặt kỹ thuật để có thể sản xuất ra linh kiện OK tại nhà cung cấp.
- Theo dõi chất lượng linh kiện trong quá trình lắp ráp hàng loạt tại FXHP.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu
- Tuyển dụng: Tạo cơ hội công bằng cho tất cả ứng v...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Điện tử VSIP Hải Phòng Điện Cơ khí Cung ứng

20/11/2017

1 Nhân Viên Phòng Sản Xuất Linh Kiện Cơ Khí

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý công nhân set up máy ép nhựa.
- Quản lý công nhân đứng chuyền kiểm tra sản phẩm.
- Tổng hợp , theo dõi ,xử lý lỗi trong quá trình sản xuất linh kiện nhựa.
* Quyền lợi:
* Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu
- Tuyển dụng: Tạo cơ hội công bằng cho tất...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Tiếng Nhật Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng Cơ khí

20/11/2017

1 Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Linh Kiện Điện (Phòng Kỹ Thuật Quản Lý Nhà Cung Ứng)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Chuẩn bị về mặt kỹ thuật để có thể sản xuất ra linh kiện OK tại nhà cung cấp.
- Theo dõi chất lượng linh kiện trong quá trình lắp ráp hàng loạt tại FXHP.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu
- Tuyển dụng: Tạo cơ hội công bằng cho tất cả ứng v...

Điện / Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Điện tử VSIP Hải Phòng Điện

20/11/2017

1 Nhân Viên Phòng Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý hoạt động, vận hành, bảo trì, xử lý máy móc liên quan đến việc gắn linh kiện, kiểm tra chất lượng gắn linh kiện vào bản mạch điện tử.
- Quản lý, xử lý máy móc liên quan đến chất lượng gắn linh kiện.
- Quản lý tiến độ sản xuất, chất lượng của chuyền SMT.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Điện tử VSIP Hải Phòng Điện

20/11/2017

2 Nhân Viên Phòng Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

* Nhân viên Kỹ thuật:
- Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị tự động (phần cơ khí) trên line sản xuất.
- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tự động trên line sản xuất.
- Đối ứng lỗi thiết bị tự động.
- Quản lý tiến độ công việc.
- Đào tạo kỹ thuật cơ bản (về cơ khí) cho công nhân.
* Nhân viên lập trình:
- Bảo trì, bảo dưỡng th...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Tự động hóa Điện tử VSIP Hải Phòng Điện Cơ khí

20/11/2017

1 Nhân Viên Pháp Chế (Chuyên Ngành Luật, Kinh Tế Luật)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm soát việc tuân thủ luật pháp.
- Soản thảo quản lý về hợp đồng.
- Đưa ra kiến nghị, đề xuất để phòng ngừa rủi ro vi phạm pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ do quản lý phòng giao
* Quyền lợi:
* Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu
- Tuyển dụng: Tạo cơ h...

Pháp lý / Luật

Huyện Thủy Nguyên Pháp chế VSIP Hải Phòng Pháp luật Luật

20/11/2017

1 Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Phẩm

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm từ chuyền sản xuất.
- Đảm bảo lịch xuất hàng đúng hạn.
- Đảm bảo giữ nguyên trạng thái sản phẩm sau khi xuất hàng.
- Quản lý công nhân.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 6.9 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu
- Tuyển dụng: Tạo cơ hội công bằn...

Vật tư / Mua hàng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Giao nhận Kho bãi Vật tư VSIP Hải Phòng Xuất nhập khẩu

20/11/2017

CHỦ QUẢN CÔNG NGHỆ (TIẾNG TRUNG)

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Mục tiêu công việc: duy trì biện pháp cải thiện năng suất cho mô-đun, chịu trách nhiệm quy phạm hóa và tiêu chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật công nghệ sản xuất dây chuyền
- 工作目标Job Objectives: 持续对组件良率改善,负责产线工艺技术文件标准化和规范化
* Trách nhiệm công việc:/ 工作职责Job Responsibilities:
- Sắp xếp, quản lý nội dung công việc hàng ngày củ...

Biên phiên dịch / Thông dịch viên, Điện / Điện tử

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Trưởng nhóm Điện Hải phòng

17/11/2017

1 Công Nhân Điện (chỉ nhận bằng Trung cấp, Cao đẳng)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Mới đi làm

- Thực hiện bảo dưỡng, vận hành và sửa chữa toàn bộ hệ thống điện.
- Thực hiện vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống phụ trợ khác: điều hòa, máy nén khí,…
- Tham gia giám sát công trình, xây dựng.
- Thực hiện các công việc khác do quản lý giao.
- Thời gian làm việc : làm việc theo ca (3 ca).

Điện / Điện tử

Huyện Thủy Nguyên Điện tử VSIP Hải Phòng Điện Công nhân

15/11/2017

Chủ Quản Trực Ban Sản Xuất ( Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc 工作职责Job Responsibilities:
- Dựa theo tình hình thực tế của bộ phận sản xuất và nhiệm vụ sản xuất tiến hành sắp xếp bố trí nhân viên hợp lý.
根据生产部的实际情况和生产任务,编制定员,合理配备人员;
- Tiến hành quản lý tổ sản xuất nhỏ và công việc dưới xưởng, chấm công cho nhân viên và quản lý đào tạo.
对生产小组和工作场地进行管理,对员工进行考勤和培训管理;...

Biên phiên dịch / Thông dịch viên, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Cơ khí Hải phòng

07/11/2017

Nhân Viên Bán Hàng (KV Hải Phòng)

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm điện gia dụng của thương hiệu KORIHOME đến người tiêu dùng, CHỐT đơn hàng.
- Quản lí và giữ gìn vệ sinh hình ảnh trưng bày
- Báo cáo công việc theo ngày, tuần theo qui định của công ty
* Làm việc tại một trong các địa điểm sau:
- Nguyễn Kim - Hải Phòng
- Samnec - An Lão, Khu Hoàng Xá, Cầ...

Bán hàng, Hàng gia dụng

Nhân Viên Bán Hàng Huyện An Lão Huyện Thủy Nguyên Nhân Viên PG Hải phòng

26/10/2017

BẾP CHÍNH BẾP ÂU

CÔNG TY TNHH HYUNDAI E&C VINA SÔNG GIÁ - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Số lượng: 02
* Mô tả công việc:
- Chịu trách nhiệm lên thực đơn món Âu, đáp ứng yêu cầu của khách;
- Đào tạo, đánh giá và quản lý nhân viên;
- Phối hợp chặt chẽ với các giám sát của bếp và các trưởng nhà hàng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất;
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa và trình lên bếp trưởng;
- Chi tiết t...

Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Tiếng Anh Nhà hàng Huyện Thủy Nguyên Bếp Trưởng Hải phòng

24/11/2017

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG

CÔNG TY TNHH HYUNDAI E&C VINA SÔNG GIÁ - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Số lượng: 01 Nam
* Mô tả công việc:
- Giám sát toàn bộ hoạt động của Nhà hàng, tổ chức, quản lý và chịu trách nhiệm về các hoạt động tại khu vực nhà hàng;
- Hướng dẫn đào tạo về nghiệp vụ cho nhân viên;
- Kiểm soát, quản lý làm việc của nhân viên;
- Báo cáo hoạt động của nhà hàng với trưởng bộ phận nhà hàng;
- Các cô...

Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Tiếng Anh Nhà hàng Huyện Thủy Nguyên Giam Sát Hải phòng

24/11/2017

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY TNHH HYUNDAI E&C VINA SÔNG GIÁ - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Số lượng: 02
* Mô tả công việc:
- Trực vận hành trạm điện và các thiết bị điện, điện tử, âm thanh, ánh sáng, TV, camera, điện thoại, chống sét, đồ gia dụng, phòng nghỉ…vv 24/24h;
- Đi kiểm tra các khu vực trạm điện trong ngày;
- Xử lý, sửa chữa các sự cố về điện khi xảy ra;
- Công việc khác theo sự phân công của trưở...

Điện / Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Điện Hải phòng

24/11/2017

Nhân Viên Kiểm Nghiệm Hóa Lý

Công ty TNHH NIPRO Pharma Việt Nam - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý liên quan đến dược phẩm
- Kiểm soát thiết bị kiểm nghiệm
- Lấy mẫu kiểm nghiệm
- Lập các quy trình liên quan đến công việc
- Kiểm soát môi trường kiểm nghiệm.

Dược / Sinh học, Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm

Huyện Thủy Nguyên Hóa học Sinh học Nhân viên QC Hải phòng

22/11/2017

Sale Out Staff (English)

CÔNG TY TNHH THÉP JFE SHOJI HẢI PHÒNG - Hải Phòng

Cạnh tranh | Mới đi làm

* Job description:
- Take care the current customers
- Directly work with customer about price negotiation, get Purchase Order from Customer
- Cooperate with Sale inner : Provide information for making Sale contracts for Customers
- Make forecast quantity as customers need to work with Production to make the production...

Bán hàng, Tiếp thị

Tiếng Anh Nhân Viên Kinh Doanh Huyện Thủy Nguyên Mới tốt nghiệp Cơ khí Hải phòng

15/11/2017

QC Staff - Nhân Viên Kiểm Nghiệm Vi Sinh

Công Ty TNHH NIPRO Pharma Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Mới đi làm

- Thực hiện các kiểm nghiệm vi sinh: thử số lượng vi khuẩn sống lại được, thử độ vô khuẩn, thử nội độc tố…cho các sản phẩm , bán thành phẩm, nguyên liệu và nước
- Kiểm soát môi trường sản xuất
- Lấy mẫu cho thử nghiệm vi sinh
- Lưu trữ, bảo quản và sử dụng chủng vi sinh vật.

Quản lý chất lượng (QA / QC)

Huyện Thủy Nguyên Nhân viên QC Sinh hóa Hải phòng

14/11/2017

Facility Engineering Staff ( Japanese )

Công Ty TNHH NIPRO Pharma Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Daily check and operate pharmaceutical water supply system, HVAC system, boiler, air compressor and other utilities system. Repair them if there is trouble.
- Periodically maintenance for the above systems. 
- Strictly follow GMP policy to create and maintain the best conditions for pharmaceutical production.

Điện / Điện tử, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Điện Cơ Điện Dược phẩm Hải phòng

14/11/2017

Nhân Viên Sản Xuất

Công Ty TNHH NIPRO Pharma Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Mới đi làm

- Tham gia quá trình sản xuất, theo dõi quá trình sản xuất, 
- Báo cáo tình hình tiến độ công việc và các bất thường ( nếu có ) với cấp trên.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Sản xuất / Vận hành sản xuất

Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Hải phòng

14/11/2017

Chuyên Viên Hành Chính

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Phụ trách công việc hành chính
- Am hiểu về luật môi trường, phòng cháy chữa cháy
- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Huyện Thủy Nguyên Hành chính Hải phòng

31/10/2017

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH NIPRO Pharma Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Materials receiving
- Quantity inventory management
- Warehouse management
- Materials loading and unloading
- To conduct the physical inventory
- Control in the warehouse area

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Huyện Thủy Nguyên Nhân viên kho

25/10/2017

Nhân Viên Kế Toán

Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vina - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào và xuất hóa đơn;
- Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định;
- Lập và gửi báo cáo theo quy trình của hệ thống kế toán công ty;
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Huyện Thủy Nguyên Nhân viên kế toán

21/10/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vina - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Theo dõi và quản lý nhóm khách hàng
- Chăm sóc, mở rộng giới thiệu sản phẩm đến khách hàng
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Huyện Thủy Nguyên

21/10/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật 2D/3D

Công ty TNHH Đầu Tư Và Sản xuất Vina - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Vẽ 2D, 3D sản phẩm chào khách hàng
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí, CNTT - Phần mềm

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Phần mềm

21/10/2017

Nhân Viên Thiết Kế Sản Phẩm

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Vina - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lên thiết kế theo nhu cầu của khách hàng
- Thiết kế các sản phẩm của công ty
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí

Thiết Kế Huyện Thủy Nguyên Nhân viên thiết kế

21/10/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật SOP

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Phụ trách thao tác hệ thống SOP.
- Làm các công việc do cấp trên phân công.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên

19/10/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Máy Tính- An Ninh

Trung Tâm Thiết Bị Robinson - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm hiểu sản phẩm, nghiên cứu thị trường và xây dựng các chính sách bán hàng, các kế hoạch phát triển đại lý, phát triển các đối tác lâu dài.
- Tìm kiếm và phát triển các đại lý trên thành phố Hải Phòng
- Xây dựng các chương trình bán hàng, chương trình phát triển thị trường, chương trình quảng bá sản phẩm nhằm tăng ...

Tư vấn, Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Huyện Thủy Nguyên Hải phòng

18/10/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-