Tìm thấy 28 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Thủy Nguyên"

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy Nguyên

14-08-2015

Thủ Quỹ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Kế ToánSản XuấtHuyện Thủy Nguyên

14-08-2015

Nhân Viên Thu Mua

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy NguyênMua hàng

14-08-2015

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Nhân Viên Kế HoạchSản XuấtHuyện Thủy Nguyên

14-08-2015

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Khu Vực An Lão, Kiến An, An Dương, Thuỷ Nguyên, Đồ Sơn (Hải Phòng)

FPT Telecom - Hải Phòng

FPT Telecom

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng. - Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet ( ADSL, FTTx, IPTV, IVOICE…) do FPT Telecom đang cung cấp. - Đàm phán thương lượng, xúc tiến việc thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng. - Hỗ trợ các bên liên quan trong việc: triển ...

Tư vấn, Bán hàng, Viễn Thông

Nhân Viên Kinh DoanhQuận Kiến AnQuận Ngô QuyềnHuyện An DươngHuyện Thủy NguyênChăm sóc khách hàngIT

14-08-2015

Quản Lý Sản Xuất

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy NguyênQuản lý

14-08-2015

Công Nhân

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Lao động phổ thông, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy Nguyên

14-08-2015

Kỹ Sư Công Nghệ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Nhân Viên Kỹ ThuậtSản XuấtHuyện Thủy Nguyên

14-08-2015

Nhân Viên IT

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

CNTT - Phần mềm, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Huyện Thủy NguyênNhân viên IT

14-08-2015

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy NguyênKho bãi

14-08-2015

Nhân Viên Thống Kê

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Điện/ Điện tử

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy NguyênThống kê

14-08-2015

Nhân Viên Hải Quan

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy NguyênHải quan

14-08-2015

Trợ Lý Các Bộ Phận

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Thư ký/ Hành chánh, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy NguyênTrợ lý

14-08-2015

Nhân Viên Quản Lý Văn Bản

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Thư ký/ Hành chánh, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy Nguyên

14-08-2015

Nhân Viên ESH

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy Nguyên

14-08-2015

Chủ Quản Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy NguyênQuản lý

14-08-2015

Nhân Viên Công Nghệ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Nhân Viên Kỹ ThuậtSản XuấtHuyện Thủy Nguyên

14-08-2015

Nhân Viên Nhân Sự

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy NguyênHành chính

14-08-2015

Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Điện/ Điện tử

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Nhân Viên Kỹ ThuậtHuyện Thủy Nguyên

14-08-2015

Kỹ Sư Kỹ Thuật Thiết Bị Điện

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Điện/ Điện tử

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Nhân Viên Kỹ ThuậtHuyện Thủy Nguyên

14-08-2015

Kế Toán Viên

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Kế ToánSản XuấtHuyện Thủy Nguyên

14-08-2015

Nhân Viên Hành Chánh

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn * Chế độ ưu đãi: - Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn - Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động - Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động - Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần… - Môi trường làm việc...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhTiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)Sản XuấtHuyện Thủy NguyênHành chính

14-08-2015

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Prepare labor contracts, regulations, agreement in copliance with the company's policies and legal requirements; - Be rasponsible for overall administration of the prsonnel function including recruitment, compensation & benefits, perfromance appraisals, employee relation and staff information; - Calculate monthly p...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự

Huyện Thủy NguyênHành chánh

26-08-2015

Nhân Viên An Toàn

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn công nghiệp và hệ thống vệ sinh, xây dựng hệ thống an toàn chung. - Kiểm soát hệ thống đánh giá rủi ro, quản lý sự thay đổi quy trình. - Giám sát công việ an toàn liên quan đến dự án mới. - Làm việc với các tổ chức, cơ sở khác trong và ngoài công ty.

Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm, Môi trường/ Xử lý chất thải

Huyện Thủy NguyênNhân Viên An Toàn Lao Động

11-08-2015

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Instanta Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Major Responsibilities:
- Coach middle Management.
- Strongly focused on continues improvement.
- Participate in the establishment of company’s quality and production objective, target and programs.
- Make plans for growth, quality, and production to middle managers.
- Examine and propose improvements in e...

Quản lý điều hành, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng AnhSản XuấtHuyện Thủy NguyênQuản lýVSIP Hải Phòng

07-08-2015

Nhân Viên Phòng Sản Xuất Số 2 Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Lập kế hoạch, xác định, phối hợp và kiểm soát các quá trình sản xuất (Lắp ráp, gia công trên máy) để có thể đảm bảo chất lượng tốt.
- Lập kế hoạch định rõ cơ cấu sản xuất và thiết bị.
- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cải tiến cho quy trình sản xuất, an toàn và môi trường.

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ ThuậtSản XuấtHuyện Thủy Nguyên

05-08-2015

Kỹ Thuật Viên Ngành Chế Tạo Máy

Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ánh Dương - Hải Phòng

3,500,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thực hiện công việc theo kế hoạch sản xuất - Phay - Tiện - Mài - Vận hành máy CNC

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí

Nhân Viên Kỹ ThuậtHuyện Thủy Nguyên

01-08-2015

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Cơ khí Chính Xác Ánh Dương - Hải Phòng

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nhận đơn đặt hàng của khách hàng
- Lên bảng báo giá cho từng đơn đặt hàng.
- Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng theo luật thuế hiện hành.
- Soạn thảo hợp đồng kinh tế với khách hàng và nhà cung cấp.
- Thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn và thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng.
- Lập phiếu thu –...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Huyện Thủy NguyênKế toán tổng hợp

22-07-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng