Tìm thấy 31 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Nhà Bè"

Điều Phối Viên TBTC

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính
- Điều phối, kiểm soát thời gian TBTC làm việc;
- Cấp phát và quản lý xăng/dầu cung cấp cho TBTC;
- Đánh giá hiệu quả sử dụng TBTC và trực tiếp báo cáo ngày/tuần tình trạng sử dụng TBTC;
- Thực hiện công tác bảo dưỡng TBTC theo đúng qui định của Tổng Công ty và nhà nước.;

Xây dựng

Huyện Nhà Bè Xây dựng

04/02/2016

Trưởng Ban QLĐP TBTC

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Số lượng:1
* Mô tả công việc chính
* Tổ chức quản lý, điều phối TBTC, cụ thể:
- Lập kế hoạch điều phối thiết bị thi công trên cơ sở kế hoạch/phương án thi công và nhu cầu thiết bị thi công (TBTC) của Ban DA/Bộ phận thi công;
- Phân công các thành viên thực hiện theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng, điều phối lin...

Xây dựng

Huyện Nhà Bè Xây dựng

04/02/2016

Phụ Trách Chất Lượng (QA/QC Manager)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách, quản lý chung và chịu trách nhiệm quản lý chất lượng cho toàn dự án để đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng của Dự án và các quy định có liên quan.
- Phụ trách công tác lập quy trình quản lý chất lượng, lập kế hoạch, quản lý thực hiện công tác quản lý chất lượng (tổ chức kiểm tra gi...

Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

04/02/2016

Phó Chủ Nhiệm Dự Án (Project Manager)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính
- Phụ trách, chỉ đạo, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ, chất lượng, chi phí,…; đảm bảo việc thực hiện dự án một cách hiệu quả.
- Đầu mối làm việc với Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính và các bên liên quan để xử lý công việc của toàn dự án.
* Mức lương...

Xây dựng, Quản lý điều hành, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Dự án Huyện Nhà Bè Quản lý Project Manager

04/02/2016

Phụ Trách An Toàn (HSSE Manager)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và quản lý chung công tác HSSE tại công trường thi công/ lắp đặt thiết bị.
- Chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát và quản lý toàn bộ công tác an toàn, an ninh và vệ sinh công trường theo quy trình an toàn/ quy định có liên quan.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng ...

Xây dựng

Tiếng Anh Dự án Huyện Nhà Bè Quản lý

04/02/2016

Phụ Trách Workshop (Workshop Manager)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập kế hoạch, tổ chức triển khai, quản lý và giám sát công tác thi công các hạng mục cơ khí - đường ống.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý điều hành

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Quản lý Cơ khí

04/02/2016

Phụ Trách Piping (Piping Manager)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập kế hoạch, tổ chức triển khai, quản lý và giám sát công tác thi công các hạng mục cơ khí - đường ống.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý điều hành

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Quản lý Cơ khí

04/02/2016

Chuyên Viên Nhân Sự (Phụ Trách Tuyển Dụng/ Đào Tạo)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Triển khai thực hiện các công việc bao gồm:
- Tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng, đăng tuyển, thu thập - sàng lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, hoàn thiện đề xuất tuyển dụng, đánh giá kết quả công tác tuyển dụng...
- Đào tạo: Lập kế hoạch đào tạo, liên hệ với các đơn vị đào tạo đ...

Nhân sự

Huyện Nhà Bè Tuyển dụng Hành chính

04/02/2016

Chuyên Viên Tài Chính - Kế Toán

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách. - Tham gia xây dựng và hướng dẫn áp dụng các định mức về tài chính. - Chịu trách nhiệm công tác tài chính thuộc Tổng Công ty với các định chế tài chính nước ngoài, các đối tác nước ngoài và mảng kinh doanh thuộc Tổng Công ty ở nước ngoài.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Huyện Nhà Bè Tài chính

04/02/2016

Chuyên Viên Hợp Đồng

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Tham gia đàm phán, thương thảo các điều kiện/ điều khoản Hợp đồng, soạn thảo Hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện Hợp đồng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Tư vấn

04/02/2016

Chuyên Viên Mua Sắm

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách công tác mua sắm/ chào thầu EPC

Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Mua hàng Vật tư

04/02/2016

Giám Sát Chất Lượng (QA/QC Supervisor)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục sơn, bọc chống cháy, điện - điều khiển, kết cấu thép, lắp đặt thiết bị, piping,... để giám sát và đảm bảo chất lượng thi công.
- Tham gia lập quy trình quản lý chất lượng, tiến hành kiểm tra chất lượng thi công, lập hồ sơ nghiệm thu chất ...

Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giam Sát

04/02/2016

Giám Sát Thi Công

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục sơn, bọc chống cháy, điện - điều khiển, kết cấu thép, lắp đặt thiết bị, piping,... để giám sát và đảm bảo chất lượng thi công.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giám Sát Thi Công

04/02/2016

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ [NHÀ BÈ - TP HCM]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Hồ Chí Minh, Long An

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Quản lý, điều hành hoạt động bán hàng, phục vụ và chăm sóc khách hàng tại Siêu thị;
- Quản lý hàng hóa, tài sản;
- Kiểm soát và thúc đẩy tình hình kinh doanh;
- Quản lý, phát triển và đào tạo đội ngũ nhân viên tại cửa hàng;
- Xây dựng các chính sách ưu đãi và chương trình khuyến mại phù hợp với định hướng kinh do...

Quản lý điều hành, Bán hàng

Huyện Nhà Bè Siêu Thị Quản lý

26/01/2016

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Internet Fpt (Khu Vực Q.4, Q.7, Nhà Bè)

FPT Telecom - Hồ Chí Minh

FPT Telecom

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng
- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet và dịch vụ Truyền Hình FPT do FPT Telecom đang cung cấp
- Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Làm việc tại: 1240C Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, Viễn Thông

Quận 4 Quận 7 Huyện Nhà Bè Viễn thông Phát triển kinh doanh

15/01/2016

Thực Tập Sinh Marketing PR

Viện Auto Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

- Cập nhật thông tin của chi nhanh (nếu có)
- Mỗi ngày share hết các sản phẩm được up lên của các trung tâm có lien quan.
- Mỗi ngày up ít nhất một bài viết nguồn Vienauto.com.
+ Quản lí câu hỏi và comment trả lời tất cả
+ Đặt code G+ trên page
+ Đăng bài viết từ trang của hãng hoặc ttbh chính hang lên mỗi page
+...

Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Ô tô

Huyện Nhà Bè Mới tốt nghiệp Thực tập Đối Ngoại

28/01/2016

Application Developer

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Participates in the development, implementation, installation, and testing of applications software.
- Contributes, through code development and other means, to the development of tools and interfaces between application programs, as well as to the development of debugging programs.
- Analyzes performance of progra...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Application developer

26/01/2016

Network Engineer

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Under limited supervision, integrates computer and network systems into the school network, which encompasses all campuses and INTERNET access. Provides complex, high-level technical support for computer and network systems, and carries out novel and/or complex assignments requiring the development of new and/or impr...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Nhà Bè CNTT Kỹ sư mạng

26/01/2016

Y Tá

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe trực tiếp và gián tiếp tới học sinh và nhân viên trong điều kiện phù hợp với chính sách của Nhà trường.
- Cố vấn về thông tin liên quan đến chính sách, mục đích và mục tiêu sức khỏe cho Nhà trường.
- Đề xuất biện pháp và hỗ trợ việc kiểm soát các bệnh có thể lây lan.
- Tổ chức kh...

Dịch vụ khách hàng, Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, Dược/ Sinh học

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Y tế Y tá Điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe

26/01/2016

HR Assistant

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Assumes responsibility for effectively recording, maintaining, and reporting human resource information.
- Assumes responsibility for the accurate and timely performance of payroll functions.
- Assumes responsibility for establishing and maintaining professional working relations with applicants, visitors, callers,...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Nhân sự, Khác

Huyện Nhà Bè Nhân sự

21/01/2016

NV Kinh Doanh Bất Động Sản Dự Án Q7, Nhà Bè

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Địa Ốc Khang An - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

- Quảng bá và kinh doanh các sản phẩm bất động sản do công ty phân phối.
- Chăm sóc khách hàng do công ty đưa xuống. Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng.
- Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết.
- Lập kế hoạch tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng.
- Giải đáp ...

Bất động sản, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Quận 7 Huyện Nhà Bè Bất động sản

18/01/2016

Academic Assistant

American International School (ΛIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Assist and support Associate Principal and faculty with daily academic department requirements.
- Assist with student absence, withdrawal, and detention procedures.
- Assist teachers with Purchase Request, Advance Payment, and Payment Requests.
- Greet and assist students as needed.
- Arrange and keep records of ...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Khác

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

14/01/2016

Graphic Designer

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Conceptualizes, designs, and produces curriculum, training, and/or promotional materials such as flyers, ads, brochures, logos, office signage, exhibits, and/or displays - Works with project managers and team members to provide professional recommendations for concept, design, art direction, production, print buying...

Nghệ thuật/ Thiết kế/ Giải trí, Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Báo chí/ Biên tập viên/ Xuất bản

Thiết Kế Huyện Nhà Bè

14/01/2016

Library Assistant

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

* Circulation Related Duties
- Assist library users in becoming familiar with locating books, materials and media and other resources in the library
- Check books and materials in and out to students and teachers in using the computerized circulation system
- Maintain records of overdues, lost books and fines
- Pro...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện

Tiếng Anh Giáo viên Huyện Nhà Bè Trợ lý

14/01/2016

Purchasing Officer

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Reviews, oversees, and coordinates the processing of incoming purchasing requests and documents to ensure compliance with the school's purchasing procedures, and user requirements.
- Prepares and/or oversees the preparation of standard procurement bids and proposals, together with all supporting documents, for evalu...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Vật tư/ Mua hàng

Huyện Nhà Bè Mua hàng Đào tạo

14/01/2016

Teaching Assistant

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Carry out age-appropriate lessons and activities alongside the homeroom teacher.
- Implement classroom regulations and procedures to maintain an orderly study environment.
- Encourage and cheer on the students, provide extra support to the students with slower pace.
- Participate in and assist managing the student...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện

Tiếng Anh Giáo viên Huyện Nhà Bè Đào tạo

14/01/2016

Marketing Coordinator

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- The primary responsibilities of Marketing Coordinator position involve coordinating the marketing activities of the marketing team, as well as developing materials and interacting with internal and external clients to deliver the School’s messages to the public and the media. Additionally, this position will pr...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Báo chí/ Biên tập viên/ Xuất bản

Tiếng Anh Marketing Huyện Nhà Bè

14/01/2016

Purchasing Coordinator

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- The primary responsibilities of Purchasing Coordinator position involve directing and managing the purchasing activities of the School, as well as assisting in development and implementation of purchasing procedures to process bids and purchase orders and ensure compliance with applicable laws and regulations.
- Per...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Vật tư

14/01/2016

Facilities & Logistics Officer

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Perform day-to-day operations which include receiving, storing and distributing documents and materials from internal and external sources, and handling the accompanying paper work.
- Prepare procurement plans for goods to be purchased locally and anticipate lead times needed for transport and distribution.
- Ensur...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giao nhận

14/01/2016

IT Support Specialist

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Maintain computers, servers and networking (local and intenet)
- Provide IT technical support (hardware/ software) to end-users such as staff, teachers and students.
- Perform weekly/ monthly reports to IT Manager.
- Perform other work and duties as assigned by IT Manager.

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Anh Phần cứng Huyện Nhà Bè Phần mềm Nhân viên IT IT

14/01/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-