Tìm thấy 34 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Nhà Bè"

Phụ Trách Chất Lượng (QA/QC Manager)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách, quản lý chung và chịu trách nhiệm quản lý chất lượng cho toàn dự án để đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng của Dự án và các quy định có liên quan.
- Phụ trách công tác lập quy trình quản lý chất lượng, lập kế hoạch, quản lý thực hiện công tác quản lý chất lượng (tổ chức kiểm tra gi...

Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

25-11-2015

Phó Chủ Nhiệm Dự Án (Project Manager)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính
- Phụ trách, chỉ đạo, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ, chất lượng, chi phí,…; đảm bảo việc thực hiện dự án một cách hiệu quả.
- Đầu mối làm việc với Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính và các bên liên quan để xử lý công việc của toàn dự án.
* Mức lương...

Xây dựng, Quản lý điều hành, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Dự án Huyện Nhà Bè Quản lý Project Manager

25-11-2015

Phụ Trách An Toàn (HSSE Manager)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và quản lý chung công tác HSSE tại công trường thi công/ lắp đặt thiết bị.
- Chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát và quản lý toàn bộ công tác an toàn, an ninh và vệ sinh công trường theo quy trình an toàn/ quy định có liên quan.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng ...

Xây dựng

Tiếng Anh Dự án Huyện Nhà Bè Quản lý

25-11-2015

Phụ Trách Workshop (Workshop Manager)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập kế hoạch, tổ chức triển khai, quản lý và giám sát công tác thi công các hạng mục cơ khí - đường ống.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý điều hành

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Quản lý Cơ khí

25-11-2015

Phụ Trách Piping (Piping Manager)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập kế hoạch, tổ chức triển khai, quản lý và giám sát công tác thi công các hạng mục cơ khí - đường ống.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý điều hành

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Quản lý Cơ khí

25-11-2015

Chuyên Viên Nhân Sự (Phụ Trách Tuyển Dụng/ Đào Tạo)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Triển khai thực hiện các công việc bao gồm:
- Tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng, đăng tuyển, thu thập - sàng lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, hoàn thiện đề xuất tuyển dụng, đánh giá kết quả công tác tuyển dụng...
- Đào tạo: Lập kế hoạch đào tạo, liên hệ với các đơn vị đào tạo đ...

Nhân sự

Huyện Nhà Bè Tuyển dụng Hành chính

16-11-2015

Chuyên Viên Tài Chính - Kế Toán

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách. - Tham gia xây dựng và hướng dẫn áp dụng các định mức về tài chính. - Chịu trách nhiệm công tác tài chính thuộc Tổng Công ty với các định chế tài chính nước ngoài, các đối tác nước ngoài và mảng kinh doanh thuộc Tổng Công ty ở nước ngoài.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Huyện Nhà Bè Tài chính

16-11-2015

Chuyên Viên Hợp Đồng

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Tham gia đàm phán, thương thảo các điều kiện/ điều khoản Hợp đồng, soạn thảo Hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện Hợp đồng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Tư vấn

16-11-2015

Chuyên Viên Mua Sắm

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách công tác mua sắm/ chào thầu EPC

Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Mua hàng Vật tư

16-11-2015

Giám Sát Chất Lượng (QA/QC Supervisor)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục sơn, bọc chống cháy, điện - điều khiển, kết cấu thép, lắp đặt thiết bị, piping,... để giám sát và đảm bảo chất lượng thi công.
- Tham gia lập quy trình quản lý chất lượng, tiến hành kiểm tra chất lượng thi công, lập hồ sơ nghiệm thu chất ...

Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giam Sát

16-11-2015

Giám Sát Thi Công

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục sơn, bọc chống cháy, điện - điều khiển, kết cấu thép, lắp đặt thiết bị, piping,... để giám sát và đảm bảo chất lượng thi công.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giám Sát Thi Công

16-11-2015

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm soát hóa đơn, chứng từ, bút toán định khoản kế toán
- Tổng hợp các bút toán kế toán vào Phần mềm
- Lưu trữ chứng từ, sổ sách phát sinh, kiểm tra việc thực hiện lưu chứng từ Kế toán Cửa hàng
- Các công việc liên quan về thuế
- Theo dõi các công việc của kế toán kho
- Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ th...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Huyện Nhà Bè Kế toán tổng hợp

13-11-2015

Chuyên Viên Marketing

Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Viết bài giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông: tạp chí/ online, FB, FB...- Soạn thảo các thông cáo báo chí,..
- Hỗ trợ trong việc lập, triển khai và giám sát các kế hoạch marketing, thực hiện các kế hoạch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Giám sát các các chương trình kết hợp...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Báo chí/ Biên tập viên/ Xuất bản

Tiếng Anh Marketing Huyện Nhà Bè Truyền thông

13-11-2015

Nhân Viên Markering

Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Viết bài giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông: tạp chí/ Online, Facebook... Soạn thảo các thông cáo báo chí,.. Phụ trách quan hệ với các phóng viên của các cơ quan truyền thông, báo chí.
- Hỗ trợ trong việc lập, triển khai và giám sát các kế hoạch Marketing, thực hiện các kế hoạch truyền thông trên ...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Báo chí/ Biên tập viên/ Xuất bản

Marketing Huyện Nhà Bè

13-11-2015

Giám Đốc Nhà Máy

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TÂN THANH - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TÂN THANH

Thương lượng | Giám đốc

- Trực tiếp hoặc phối hợp sản xuất, phân phối, hoặc tiếp thị hoạt động của công ty. - Xem xét lịch trình gia công hoặc đơn đặt hàng sản xuất để đưa ra các quyết định liên quan đến yêu cầu hàng tồn kho, yêu cầu nhân sự, quy trình công việc, hoặc phân công nhiệm vụ, xem xét hạn chế ngân sách và hạn chế thời gian. - Xem...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý điều hành, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Huyện Nhà Bè Giám Đốc Quản lý Production Engineer Giám đốc nhà máy Giám đốc sản xuất

10-11-2015

Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng

Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nguyên Vạn Lộc

3,000,000VNĐ - 4,000,000VNĐ | Nhân viên

- Liên hệ và xử lý các công việc hành chính liên quan đến Văn phòng.
- Thực hiện Quy trình đón tiếp Khách hàng, đối tác đến Công ty với phong cách chuyên nghiệp nhất,
- Tiếp nhận cuộc gọi đến của Khách, Chuyển cuộc gọi cho các Phòng ban.
- Thực hiện công việc liên quan để tạo và giữ khu vực tiền sảnh đẹp, ấn tượng k...

Thư ký/ Hành chánh, Tư vấn

Huyện Nhà Bè Hành chính Lễ Tân

09-11-2015

IT Support Specialist

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Maintain computers, servers and networking (local and intenet)
- Provide IT technical support (hardware/ software) to end-users such as staff, teachers and students.
- Perform weekly/ monthly reports to IT Manager.
- Perform other work and duties as assigned by IT Manager.

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Anh Phần cứng Huyện Nhà Bè Phần mềm Nhân viên IT IT

27-11-2015

Facilities & Logistics Officer

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Perform day-to-day operations which include receiving, storing and distributing documents and materials from internal and external sources, and handling the accompanying paper work.
- Prepare procurement plans for goods to be purchased locally and anticipate lead times needed for transport and distribution.
- Ensur...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giao nhận

27-11-2015

Purchasing Coordinator

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- The primary responsibilities of Purchasing Coordinator position involve directing and managing the purchasing activities of the School, as well as assisting in development and implementation of purchasing procedures to process bids and purchase orders and ensure compliance with applicable laws and regulations.
- Per...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Vật tư

27-11-2015

Marketing Coordinator

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- The primary responsibilities of Marketing Coordinator position involve coordinating the marketing activities of the marketing team, as well as developing materials and interacting with internal and external clients to deliver the School’s messages to the public and the media. Additionally, this position will pr...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Báo chí/ Biên tập viên/ Xuất bản

Tiếng Anh Marketing Huyện Nhà Bè

27-11-2015

Teaching Assistant

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Carry out age-appropriate lessons and activities alongside the homeroom teacher.
- Implement classroom regulations and procedures to maintain an orderly study environment.
- Encourage and cheer on the students, provide extra support to the students with slower pace.
- Participate in and assist managing the student...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện

Tiếng Anh Giáo viên Huyện Nhà Bè Đào tạo

27-11-2015

Purchasing Officer

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Reviews, oversees, and coordinates the processing of incoming purchasing requests and documents to ensure compliance with the school's purchasing procedures, and user requirements.
- Prepares and/or oversees the preparation of standard procurement bids and proposals, together with all supporting documents, for evalu...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Vật tư/ Mua hàng

Huyện Nhà Bè Mua hàng Đào tạo

27-11-2015

Library Assistant

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

* Circulation Related Duties
- Assist library users in becoming familiar with locating books, materials and media and other resources in the library
- Check books and materials in and out to students and teachers in using the computerized circulation system
- Maintain records of overdues, lost books and fines
- Pro...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện

Tiếng Anh Giáo viên Huyện Nhà Bè Trợ lý

27-11-2015

Graphic Designer

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Conceptualizes, designs, and produces curriculum, training, and/or promotional materials such as flyers, ads, brochures, logos, office signage, exhibits, and/or displays - Works with project managers and team members to provide professional recommendations for concept, design, art direction, production, print buying...

Nghệ thuật/ Thiết kế/ Giải trí, Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Báo chí/ Biên tập viên/ Xuất bản

Thiết Kế Huyện Nhà Bè

27-11-2015

Facilities & Logistics Supervisor

American International School (AIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Supervise Facilities & Logistics staff members, the security guards, the maintenance crew, the janitors and check the property’s cleanliness - Plan work schedule and delegate duties to the staff members. Come up with prompt instructions, reminders and solutions. - Resolve the difficulties and obstacles facing...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

27-11-2015

Thực Tập Sinh Marketing PR

Viện Auto Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

- Cập nhật thông tin của chi nhanh (nếu có)
- Mỗi ngày share hết các sản phẩm được up lên của các trung tâm có lien quan.
- Mỗi ngày up ít nhất một bài viết nguồn Vienauto.com.
+ Quản lí câu hỏi và comment trả lời tất cả
+ Đặt code G+ trên page
+ Đăng bài viết từ trang của hãng hoặc ttbh chính hang lên mỗi page
+...

Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Ô tô

Huyện Nhà Bè Mới tốt nghiệp Thực tập Đối Ngoại

25-11-2015

Nhân Viên QC & ISO 22000

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HOÀNG NAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Phụ trách các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm (đầu vào, đầu ra)
- Quản lý chất lượng sản phẩm trên các công đoạn của quá trình chế biến – Lưu thông. Điều tra, xử lý lỗi trong công đoạn.
- Xử lý các sự cố ảnh hưởng hoặc liên quan đến chất lượng sản phẩm
- Kiểm soát hạn sử dụng của sản phẩm, tem nhãn...

Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

QC Huyện Nhà Bè ISO ISO 9001 ISO 22000 Nhân viên QC

24-11-2015

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH MTV Đại Minh Hàn Quốc - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi, quản lý hàng hóa.
- Thực hiện công việc thu mua, bán hàng, kiểm kê hàng hóa.
- Phụ trách công việc hành chính văn phòng

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Bán hàng

Huyện Nhà Bè Kế toán bán hàng

04-11-2015

Academic Assistant

American International School (ΛIS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Assist and support Associate Principal and faculty with daily academic department requirements.
- Assist with student absence, withdrawal, and detention procedures.
- Assist teachers with Purchase Request, Advance Payment, and Payment Requests.
- Greet and assist students as needed.
- Arrange and keep records of ...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Khác

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

03-11-2015

Nhân Viên Cung Ứng/Thu Mua (Tiếng Trung)

Công Ty Cổ Phần Hiệp Phú - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

* NHIỆM VỤ CHÍNH:
- Tìm kiếm lựa chọn, đề xuất và đánh giá nhà cung cấp.
- Kiểm tra hồ sơ và thanh toán đúng hẹn cho nhà cung cấp.
- Hỗ trợ các phòng ban liên quan về việc mua nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị,….
- Hỗ trợ phiên dịch khi tiếp chuyên gia Trung Quốc.
- Làm những việc khác khi được Trưởng bộ ph...

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Phiên Dịch Huyện Nhà Bè Mua hàng Vật tư Ngoại thương Xuất nhập khẩu Nhân viên thu mua

29-10-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng