Tìm thấy 61 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Nhà Bè"

Giám Sát Chất Lượng Đường Ống (Piping QC Supervisor) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục piping để giám sát và đảm bảo chất lượng thi công.
- Tham gia lập quy trình quản lý chất lượng, tiến hành kiểm tra chất lượng thi công, lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng,...
- Tham gia công tác đánh giá chất lượng nội bộ.
* Mức lương đề ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giam Sát

19/05/2016

Giám Sát Chất Lượng lắp đặt thiết bị (Equipement QC Supervisor) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục lắp đặt thiết bị để giám sát và đảm bảo chất lượng thi công.
- Tham gia lập quy trình quản lý chất lượng, tiến hành kiểm tra chất lượng thi công, lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng,...
- Tham gia công tác đánh giá chất lượng nội bộ.
* Mức...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giam Sát

19/05/2016

Giám Sát Chất Lượng Kết Cấu Thép (Steel structure QC supervisor) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng kết cấu thép để giám sát và đảm bảo chất lượng thi công.
- Tham gia lập quy trình quản lý chất lượng, tiến hành kiểm tra chất lượng thi công, lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng,...
- Tham gia công tác đánh giá chất lượng nội bộ.
* Mức lương đ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giam Sát

19/05/2016

Giám Sát Chất Lượng Bọc Chống Cháy (Fireproofing QC) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục bọc chống cháy để giám sát và đảm bảo chất lượng thi công.
- Tham gia lập quy trình quản lý chất lượng, tiến hành kiểm tra chất lượng thi công, lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng,...
- Tham gia công tác đánh giá chất lượng nội bộ.
* Mức l...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giam Sát

19/05/2016

Giám Sát Chất Lượng Sơn (Painting QC) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục sơn để giám sát và đảm bảo chất lượng thi công.
- Tham gia lập quy trình quản lý chất lượng, tiến hành kiểm tra chất lượng thi công, lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng,...
- Tham gia công tác đánh giá chất lượng nội bộ.
* Mức lương đề xuấ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giam Sát

19/05/2016

Nhân Viên Hành Chính (Nam) (Làm Việc Tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính: - Thực hiện công tác hành chính văn phòng. - Tổ chức photo, in ấn, công chứng các loại hồ sơ, tài liệu. - Thực hiện theo dõi tài sản, sửa chữa nhỏ các trang thiết bị. - Theo dõi các loại hợp đồng dịch vụ. - Thực hiện công tác điều phối phương tiện đi lại. - Hỗ trợ hội họp, ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự

Huyện Nhà Bè Xây dựng

19/05/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Truyền Hình Fpt (Khu Vực Sg4)

FPT Telecom - Hồ Chí Minh

FPT Telecom

Thương lượng | Nhân viên

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm truyền hình FPT đến khách hàng tiềm năng và khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet của FPT Telecom.
- Quảng bá sản phẩm truyền hình FPT ra ngoài thị trường.
- Báo cáo công việc, kết quả thực hiện cho quản lý cấp trên.
- Làm việc tại: 1240C Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Nhân Viên Kinh Doanh Quận 4 Quận 7 Huyện Nhà Bè

16/05/2016

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Internet Fpt (Khu Vực Q.4, Q.7, Nhà Bè)

FPT Telecom - Hồ Chí Minh

FPT Telecom

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng
- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet và dịch vụ Truyền Hình FPT do FPT Telecom đang cung cấp
- Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Làm việc tại: 1240C Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Khác, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Quận 4 Quận 7 Huyện Nhà Bè Phát triển kinh doanh

16/05/2016

Giám Sát Chất Lượng hạng mục điện điều khiển (E & I QA/QC Supervisor) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục điện - điều khiển để giám sát và đảm bảo chất lượng thi công.
- Tham gia lập quy trình quản lý chất lượng, tiến hành kiểm tra chất lượng thi công, lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng,...
- Tham gia công tác đánh giá chất lượng nội bộ.
* Mứ...

Dầu khí/ Khoáng sản, Quản lý chất lượng (QA/ QC), Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giam Sát

13/05/2016

Giám Sát gia công chế tạo (Workshop supervisor - Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát gia công chế tạo thiết bị tại xưởng (lập kế hoạch, triển khai chế tạo trên cơ sở bản vẽ gia công chế tạo và giám sát kỹ thuật chế tạo, xác nhận khối lượng,…).
- SL: 03 Người (Nam)

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giám Sát Thi Công

10/05/2016

Giám Sát Lắp đặt kết cấu thép (Steel structure supervisor - làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát thi công lắp đặt kết cấu/ kết cấu thép (lập kế hoạch, đọc hiểu bản vẽ, thực hiện và kiểm tra tính toán, phân tích kết cấu, triển khai và giám sát thi công/ lắp đặt kết cấu, xác nhận khối lượng,…).
- SL:02 (Nam)

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giám Sát Thi Công

10/05/2016

Giám Sát Thi Công Điều Khiển (Instrument supervisor - làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát thi công hệ thống điều khiển, đo lường, tự động, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cáp quang... (lập kế hoạch, đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng, triển khai thi công, xác nhận khối lượng,…).
- SL: 02 Người (Nam)

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giám Sát Thi Công

10/05/2016

Giám Sát Thi Công Điện (Electrical supervisor - làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát thi công các hạng mục điện, đường dây, trạm biến áp, chiếu sáng... (lập kế hoạch, đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng, triển khai thi công, xác nhận khối lượng,…).
- SL: 03 Người (Nam)

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giám Sát Thi Công

10/05/2016

Giám Sát Thi Công Sơn (Painting supervisor - Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát thi công bọc chống cháy cho các hạng mục tại công trình theo phân công phụ trách.
- Số Lượng: 02 Người (Nam)

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giám Sát Thi Công

10/05/2016

Giám Sát Bọc Chống Cháy (Fireproofing supervisor - Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát thi công bọc chống cháy cho các hạng mục tại công trình theo phân công phụ trách.

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giám Sát Thi Công

10/05/2016

Giám Sát Thi Công Đường Ống (Piping supervisor - Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giám sát thi công đường ống (lập kế hoạch, biện pháp thi công, triển khai công tác thi công và giám sát thi công đường ống, xác nhận khối lượng,…).
- (04 Người) Nam

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giám Sát Thi Công

10/05/2016

Chuyên Viên Mua Sắm (Nam)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

- Phụ trách công tác mua sắm/ chào thầu EPC - Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Mua hàng Vật tư

06/05/2016

Chuyên Viên Nhân Sự (Phụ Trách Tuyển Dụng/ Đào Tạo) (Nam-Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Triển khai thực hiện các công việc bao gồm:
- Tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng, đăng tuyển, thu thập - sàng lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, hoàn thiện đề xuất tuyển dụng, đánh giá kết quả công tác tuyển dụng...
- Đào tạo: Lập kế hoạch đào tạo, liên hệ với các đơn vị đào tạo đ...

Nhân sự

Huyện Nhà Bè Tuyển dụng Hành chính

06/05/2016

Chuyên Viên Tài Chính (Nam)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách. - Tham gia xây dựng và hướng dẫn áp dụng các định mức về tài chính. - Tính toán, phân phối các quỹ từ lợi nhuận theo đúng quy định của tổng công ty và chuẩn mực tài chính kế toán. - Chịu trách nhiệm công tác tài chính thuộc Tổng Công ty với các định chế tài chính ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Dầu khí/ Khoáng sản, Khác

Kế Toán Huyện Nhà Bè Tài chính

06/05/2016

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp (Nam)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các phần hành kế toán chi tiết,tổng hợp theo phân công công việc. - Thực hiện công việc Kế toán TSCĐ – XDCB - Thực hiện công việc Kế toán thuế - Thực hiện công việc Kế toán công nợ - Thực hiện công việc Kế toán ngân hàng - Thực hiện công việc Kế toán thanh toán - Thực hiện chức năng của kiểm soá...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Dầu khí/ Khoáng sản, Khác

Kế Toán Huyện Nhà Bè Tài chính

06/05/2016

Senior HVAC Engineer

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính
- Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ, nguồn lực thực hiện công tác thiết kế. - Đưa ra các giải pháp thiết kế tối ưu. - Làm việc với nhà cung cấp thiết bị, vật tư để cập nhật thông tin công nghệ mới. - Thiết kế hệ thống điều hòa không khí -Thông gió - Lập bảng tính, Datasheet, Speci...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Điện/ Điện tử

Huyện Nhà Bè Xây dựng

06/05/2016

Chuyên Viên kế toán TSCĐ - CCDC - Công nợ - Thanh toán công nợ (Nam - Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

* Tài sản cố định, công cụ dụng cụ:
- Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.
- Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.
- Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định của luật pháp Malaysia), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Dầu khí/ Khoáng sản, Khác

Kế Toán Huyện Nhà Bè Tài chính

06/05/2016

Giám sát An toàn (HSE Supervisor) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc chính
- Thực hiện đầy đủ những biện pháp an toàn theo quy định, đáp ứng tiến độ dự án.
- Kiểm soát đầu vào về những hồ sơ, thiết bị đảm bảo ATLĐ, VSLĐ cho dự án.
- Giám sát, đào tạo, hướng dẫn thực hiện biện pháp HSE tại công trường,...
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Môi trường/ Xử lý chất thải

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

06/05/2016

Kiểm soát Chi phí (Cost Control) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc chính
- Thực hiện việc lập dự trù chi phí, quản lý, kiểm soát chi phí dự án, báo cáo tình hình chi phí dự án cho - Phụ trách Kiểm soát Dự án nhằm đảm bảo sử dụng chi phí dự án một cách hiệu quả.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Quản lý điều hành, Dầu khí/ Khoáng sản

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

06/05/2016

Hoạch định Dự án (Project Planner) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc chính
- Thực hiện việc lập tiến độ, theo dõi tiến độ, báo cáo Phụ trách Kiểm soát Dự án về tiến độ dự án và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ thi công tại công trường.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý điều hành, Dầu khí/ Khoáng sản

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

06/05/2016

Điều phối Dự án (Project Coordinator) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc chính
- Hỗ trợ Phụ trách kiểm soát dự án/ Phụ trách thi công trong công tác điều phối/ quản lý toàn bộ công việc tại công trường.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý điều hành, Dầu khí/ Khoáng sản

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

06/05/2016

Phụ trách lắp đặt thiết bị (Equipment Manager) (làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập biện pháp thi công, kiểm tra tính toán, tổ chức triển khai thi công, quản lý thi công và giám sát thi công lắp đặt thiết bị.

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Điện/ Điện tử

Huyện Nhà Bè Xây dựng

06/05/2016

Phụ trách thi công Sơn và Bọc chống cháy (Painting & Fire Proofing Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính:
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập biện pháp thi công, tổ chức triển khai thi công, quản lý thi công và giám sát thi công sơn và bọc chống cháy cho dự án.
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

06/05/2016

Chuyên Viên Chính Quản Lý Dự Án

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

* Số lượng: 6
* Mô tả công việc chính
- Phụ trách nhóm chuyên môn trong bộ phận quản lý dự án của Ban, kiểm soát hoạt động của các thành viên trong nhóm;
- Phụ trách công tác lập hồ sơ chào thầu, chào giá, hồ sơ yêu cầu thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ phận (bao gồm các kế hoạch thực hiện, chi phí thực hiện, công t...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản

Dự án Huyện Nhà Bè Xây dựng

06/05/2016

Phụ trách Điện - Điều khiển (Electrical & Instrument Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập biện pháp thi công, tổ chức triển khai thi công, quản lý thi công và giám sát thi công hạng mục điện - điều khiển.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

06/05/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-