Tìm thấy 51 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Nhà Bè"

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Internet Fpt (Khu Vực Q.4, Q.7, Nhà Bè)

FPT Telecom - Hồ Chí Minh

FPT Telecom

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng
- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet và dịch vụ Truyền Hình FPT do FPT Telecom đang cung cấp
- Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Làm việc tại: 1240C Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Khác, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Quận 4 Quận 7 Huyện Nhà Bè Phát triển kinh doanh

29/04/2016

Chuyên viên đấu thầu (Nam)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

Công tác mời thầu: - Đánh giá được các yêu cầu của công việc/dự án để lập hồ sơ mời thầu đảm bảo tìm được nhà thầu phụ đáp ứng được yêu cầu. - Phối hợp với các bộ phận để hoàn thiện các tài liệu trong hồ sơ mời thầu. - Soạn thảo các tài liệu (Công văn, tờ trình, quyết định,…) theo quy định của pháp luật. - T...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Mua hàng Vật tư

25/04/2016

Phó Ban Phụ Trách Công Tác ISO, ATLĐ, KHCN

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính
- Đầu mối chủ trì xây dựng hệ thống ATLĐ của Tổng công ty theo chuẩn ISO 14001, OHSAS 18001 hoàn thành theo kế hoạch. Đưa vào vận hành phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Chủ trì kiểm soát hệ thống ISO 9001:2008 của Tổng công ty...

Xây dựng

Huyện Nhà Bè Xây dựng

25/04/2016

HVAC Engineer

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính: - Thiết kế hệ thống điều hòa không khí -Thông gió - Lập bảng tính, Datasheet, Specification cho hệ thống HVAC... - Triển khai bản vẽ thi công cho hệ thống HVAC. - Giám sát thi công hệ thống HVAC (khi có yêu cầu) - Các công việc khác liên quan đến chuyên ngành Nhiệt lạnh/Cơ đ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Điện/ Điện tử

Huyện Nhà Bè Xây dựng

25/04/2016

Phụ Trách Lắp Dựng Kết Cấu Thép (làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập biện pháp thi công, kiểm tra tính toán, phân tích kết cấu, tổ chức triển khai thi công, quản lý thi công và giám sát thi công hạng mục lắp dựng kết cấu thép.

Xây dựng

Huyện Nhà Bè Xây dựng

25/04/2016

Phụ Trách Piping (Piping Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập kế hoạch, tổ chức triển khai, quản lý và giám sát công tác thi công các hạng mục cơ khí - đường ống.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý điều hành, Khác

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Quản lý Cơ khí

25/04/2016

Giám Sát Thi Công (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục: + Sơn (Số lượng: 2) + Bọc chống cháy (Số lượng: 2) + Điện (Số lượng: 2) + Điều khiển (Số lượng: 2) +Lắp đặt kết cấu thép (Số lượng: 2) + Lắp đặt thiết bị (Số lượng: 2) + Gia công chế tạo (Số lượng: 2) + Thi công đường ống (Số lượn...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giám Sát Thi Công

25/04/2016

Giám Sát Chất Lượng (QA/QC Supervisor) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc chính
- Trực tiếp tham gia vào công tác thi công các hạng mục sơn, bọc chống cháy, điện - điều khiển, kết cấu thép, lắp đặt thiết bị, piping,... để giám sát và đảm bảo chất lượng thi công.
- Tham gia lập quy trình quản lý chất lượng, tiến hành kiểm tra chất lượng thi công, lập hồ sơ nghiệm thu chất ...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Giam Sát

25/04/2016

Phụ Trách Workshop (Workshop Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập kế hoạch, tổ chức triển khai, quản lý và giám sát công tác thi công các hạng mục cơ khí - đường ống.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý điều hành, Dầu khí/ Khoáng sản

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè Quản lý Cơ khí

25/04/2016

Phụ Trách An Toàn (HSSE Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và quản lý chung công tác HSSE tại công trường thi công/ lắp đặt thiết bị.
- Chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát và quản lý toàn bộ công tác an toàn, an ninh và vệ sinh công trường theo quy trình an toàn/ quy định có liên quan.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng ...

Xây dựng, Dầu khí/ Khoáng sản, Khác

Tiếng Anh Dự án Huyện Nhà Bè Quản lý

25/04/2016

Phụ Trách Chất Lượng (QA/QC Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách, quản lý chung và chịu trách nhiệm quản lý chất lượng cho toàn dự án để đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng của Dự án và các quy định có liên quan.
- Phụ trách công tác lập quy trình quản lý chất lượng, lập kế hoạch, quản lý thực hiện công tác quản lý chất lượng (tổ chức kiểm tra gi...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

25/04/2016

Phó Chủ Nhiệm Dự Án (Project Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính
- Phụ trách, chỉ đạo, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ, chất lượng, chi phí,…; đảm bảo việc thực hiện dự án một cách hiệu quả.
- Đầu mối làm việc với Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính và các bên liên quan để xử lý công việc của toàn dự án.
* Mức lương...

Xây dựng, Quản lý điều hành, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Dự án Huyện Nhà Bè Quản lý Project Manager

25/04/2016

Phụ trách thi công (Construction Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính
- Phụ trách, chỉ đạo, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ, chất lượng, chi phí,…; đảm bảo việc thực hiện dự án một cách hiệu quả.
- Đầu mối làm việc với Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính và các bên liên quan để xử lý công việc của toàn dự án.
* Mức lương...

Xây dựng, Quản lý điều hành

Tiếng Anh Dự án Huyện Nhà Bè Quản lý Project Manager

25/04/2016

Phụ trách Kiểm soát Dự án (Project Control Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Số lượng: 1 người
* Mô tả công việc chính
- Phụ trách chung về các quy trình, biểu mẫu để kiểm soát tiến độ, khối lượng và chi phí thực hiện dự án.
- Phụ trách công tác lập/ theo dõi tiến độ chung/ tiến độ chi tiết, kiểm soát tiến độ thi công và đề xuất biện pháp khắc phục.
- Đầu mối làm việc với Chủ đầu tư/ Nhà ...

Xây dựng, Quản lý điều hành, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Dự án Huyện Nhà Bè Quản lý Project Manager

25/04/2016

Phụ trách Hậu cần (Service Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách, quản lý chung và chịu trách nhiệm quản lý công tác hậu cần, bảo trì/ bảo dưỡng thiết bị/ công cụ dụng cụ cho dự án thi công.
- Phụ trách công tác lập quy trình quản lý hậu cần, lập kế hoạch, quản lý việc thực hiện/ giám sát công tác quản lý hậu cần cho dự án.
* Mức lương đề xuất ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý điều hành, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

25/04/2016

Phụ trách Quản lý Vật tư (Warehouse/ Material Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách, quản lý chung và chịu trách nhiệm quản lý vật tư thiết bị cho toàn dự án (giao - nhận, lưu kho, bảo quản, kiểm soát, thống kê,…) để đảm bảo đáp ứng yêu cầu vật tư thiết bị phục vụ thi công.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

25/04/2016

Phụ trách Điện - Điều khiển (Electrical & Instrument Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập biện pháp thi công, tổ chức triển khai thi công, quản lý thi công và giám sát thi công hạng mục điện - điều khiển.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

25/04/2016

Chuyên Viên Chính Quản Lý Dự Án

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

* Số lượng: 6
* Mô tả công việc chính
- Phụ trách nhóm chuyên môn trong bộ phận quản lý dự án của Ban, kiểm soát hoạt động của các thành viên trong nhóm;
- Phụ trách công tác lập hồ sơ chào thầu, chào giá, hồ sơ yêu cầu thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ phận (bao gồm các kế hoạch thực hiện, chi phí thực hiện, công t...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Dự án Huyện Nhà Bè Xây dựng

25/04/2016

Phụ trách thi công Sơn và Bọc chống cháy (Painting & Fire Proofing Manager) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc chính:
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập biện pháp thi công, tổ chức triển khai thi công, quản lý thi công và giám sát thi công sơn và bọc chống cháy cho dự án.
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

25/04/2016

Phụ trách lắp đặt thiết bị (Equipment Manager) (làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính
- Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập biện pháp thi công, kiểm tra tính toán, tổ chức triển khai thi công, quản lý thi công và giám sát thi công lắp đặt thiết bị.

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Huyện Nhà Bè Xây dựng

25/04/2016

Điều phối Dự án (Project Coordinator) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc chính
- Hỗ trợ Phụ trách kiểm soát dự án/ Phụ trách thi công trong công tác điều phối/ quản lý toàn bộ công việc tại công trường.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

25/04/2016

Hoạch định Dự án (Project Planner) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc chính
- Thực hiện việc lập tiến độ, theo dõi tiến độ, báo cáo Phụ trách Kiểm soát Dự án về tiến độ dự án và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ thi công tại công trường.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Quản lý điều hành, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

25/04/2016

Kiểm soát Chi phí (Cost Control) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc chính
- Thực hiện việc lập dự trù chi phí, quản lý, kiểm soát chi phí dự án, báo cáo tình hình chi phí dự án cho - Phụ trách Kiểm soát Dự án nhằm đảm bảo sử dụng chi phí dự án một cách hiệu quả.
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế độ đãi ngộ của Tcty

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Quản lý điều hành, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

25/04/2016

Giám sát An toàn (HSE Supervisor) (Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc chính
- Thực hiện đầy đủ những biện pháp an toàn theo quy định, đáp ứng tiến độ dự án.
- Kiểm soát đầu vào về những hồ sơ, thiết bị đảm bảo ATLĐ, VSLĐ cho dự án.
- Giám sát, đào tạo, hướng dẫn thực hiện biện pháp HSE tại công trường,...
* Mức lương đề xuất (tr.đ)
- Tương xứng với khả năng + chế ...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

25/04/2016

Chuyên Viên kế toán TSCĐ - CCDC - Công nợ - Thanh toán công nợ (Nam - Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

* Tài sản cố định, công cụ dụng cụ:
- Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.
- Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.
- Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định của luật pháp Malaysia), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Huyện Nhà Bè Tài chính

25/04/2016

Nhân Viên Trắc Địa

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc chính
- Khảo sát, khôi phục và định vị tim trục tọa độ chung của công trình để đảm bảo cho việc chia lưới trục của hạng mục mình phụ trách.
- Lập đầy đủ các bản vẽ định vị của hạng mục mình phụ trách để cho bộ phận thiết kế thi công, giám sát, đôi trưởng, tổ trưởng thi công có đầy đủ các thông số để...

Xây dựng, Dầu khí/ Khoáng sản, Khác

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

25/04/2016

Senior HVAC Engineer

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc chính
- Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ, nguồn lực thực hiện công tác thiết kế. - Đưa ra các giải pháp thiết kế tối ưu. - Làm việc với nhà cung cấp thiết bị, vật tư để cập nhật thông tin công nghệ mới. - Thiết kế hệ thống điều hòa không khí -Thông gió - Lập bảng tính, Datasheet, Speci...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Dầu khí/ Khoáng sản, Điện/ Điện tử

Huyện Nhà Bè Xây dựng

25/04/2016

Chuyên viên Hành Chính (Nam - Làm việc tại Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc chính - Quản lý và lưu công văn - Soạn thảo văn bản - Cấp phát văn phòng phẩm, trang thiết bị & đồng phục - Theo dõi công việc bảo trì và quản lý tài sản cố định của công ty - Thanh toán và quản lý chi phí hành chính - Quản lý việc ăn ở và đi lại cho toàn công ty (Malaysia) - Đảm bảo an ninh, a...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Khác

Tiếng Anh Huyện Nhà Bè

22/04/2016

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp (Nam)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các phần hành kế toán chi tiết,tổng hợp theo phân công công việc. - Thực hiện công việc Kế toán TSCĐ – XDCB - Thực hiện công việc Kế toán thuế - Thực hiện công việc Kế toán công nợ - Thực hiện công việc Kế toán ngân hàng - Thực hiện công việc Kế toán thanh toán - Thực hiện chức năng của kiểm soá...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Khác

Kế Toán Huyện Nhà Bè Tài chính

22/04/2016

Chuyên Viên Tài Chính (Nam)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) - Hồ Chí Minh, Nước Ngoài

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Thương lượng | Nhân viên

- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách. - Tham gia xây dựng và hướng dẫn áp dụng các định mức về tài chính. - Tính toán, phân phối các quỹ từ lợi nhuận theo đúng quy định của tổng công ty và chuẩn mực tài chính kế toán. - Chịu trách nhiệm công tác tài chính thuộc Tổng Công ty với các định chế tài chính ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Khác

Kế Toán Huyện Nhà Bè Tài chính

22/04/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-