Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Gia Lâm"

Biên Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

11/12/2018

Kỹ Sư Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

30/11/2018

Nhân Viên KCS

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

27/11/2018

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Phó Phòng Kế Hoạch

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

13/11/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

13/11/2018

Phó Quản Đốc Phân Xưởng Sơn

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

13/11/2018

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

13/11/2018

QUẢN ĐỐC CƠ/ ĐIỆN

ELECOM Company Limited - Hà Nội

8,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

08/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-