Tìm thấy 53 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Đức Hòa"

NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG KCS

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/09/2018

Kế Toán Thanh Toán

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/09/2018

Tổ Trưởng Cơ Điện

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

20/09/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Cơ Điện)

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/09/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/09/2018

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

20/09/2018

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

Thương lượng | Nhân viên

19/09/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/09/2018

Thợ Dệt Bao PP (Có Tay Nghề)

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

17/09/2018

Thợ May (Có Tay Nghề)

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/09/2018

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/09/2018

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/09/2018

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/09/2018

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/09/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/09/2018

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/09/2018

Nhân Viên Kinh Doanh (SP Áo Mưa)

Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông - Hồ Chí Minh, Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

31/08/2018

Senior Shipping Manager

Công Ty TNHH Think Outside - Long An

Thương lượng | Nhân viên

28/08/2018

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

27/08/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ HỒNG KÝ - Long An

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

19/09/2018

Nhân Viên In Flexo Bao Bì Giấy

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

12/09/2018

Nhân Viên Bế Bao Bì Giấy

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

5,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

12/09/2018

Quản Lý Sản Xuất (Tổ Dợn Sóng)

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/09/2018

Quản Lý Sản Xuất (Tổ In Flexo)

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/09/2018

Nhân Viên IT Helpdesk

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

12/09/2018

Kế Toán Công Nợ

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

12/09/2018

Nhân Viên KCS / QC

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An - Long An

Thương lượng | Mới đi làm

12/09/2018

Nhân Viên Điều Phối

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phú Tường - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

08/09/2018

Chuyên Viên Giám Sát Xây Dựng

THẮNG LỢI GROUP - Hồ Chí Minh, Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/08/2018

NHÂN VIÊN THỦ KHO

Công ty Cổ Phần Inox Diệu Thịnh - Long An

Thương lượng | Nhân viên

16/08/2018

Nhân Viên QC

Công ty Cổ Phần Inox Diệu Thịnh - Long An

Thương lượng | Nhân viên

16/08/2018

KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ HỒNG KÝ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

15/08/2018

KỸ SƯ R&D CƠ KHÍ

CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ HỒNG KÝ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

15/08/2018

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH JaVi - Hồ Chí Minh, Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

14/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-