Tìm thấy 47 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Đức Hòa"

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2018

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2018

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2018

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2018

Thợ Dệt Bao PP (Có Tay Nghề)

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2018

Thợ May (Có Tay Nghề)

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2018

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2018

Nhân Viên Quản Lý ISO

Công Ty TNHH Bao Bì Cường Đại - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/06/2018

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

11/06/2018

NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG KCS

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

11/06/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

11/06/2018

Tổ Trưởng Cơ Điện

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

09/06/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Cơ Điện)

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

04/06/2018

Nhân Viên Kinh Doanh (SP Áo Mưa)

Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông - Hồ Chí Minh, Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

29/05/2018

Kế Toán Làm Việc Tại Long An

Công ty TNHH HUNUFA - Long An

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

21/06/2018

Nhân Viên Quản Lý Kho Hàng Tại Long An

Công ty TNHH HUNUFA - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

21/06/2018

Thủ Kho

Công Ty TNHH JaVi - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

19/06/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Dây Chuyền Máy

Công Ty TNHH JaVi - Long An

6,000,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

19/06/2018

Nhân Viên Maketing

Công Ty TNHH JaVi - Hồ Chí Minh, Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/06/2018

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH JaVi - Hồ Chí Minh, Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

19/06/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH JaVi - Hồ Chí Minh, Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/06/2018

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH JaVi - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

19/06/2018

Quản Đốc Xưởng Nội Thất Sofa

Công Ty Cổ Phần Hà Ân Long An - Hồ Chí Minh, Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

15/06/2018

Trưởng Phòng Dự Toán Ngành Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Hà Ân Long An - Hồ Chí Minh, Long An

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

15/06/2018

Nhân Viên Shop Drawing

Công Ty Cổ Phần Hà Ân Long An - Hồ Chí Minh, Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

15/06/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Hà Ân Long An - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

15/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-