Tìm thấy 59 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Đức Hòa"

Trợ lý Giám Đốc

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

Hơn 15,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

Marketing Manager

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

10/12/2018

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Hồ Chí Minh, Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

NHÂN VIÊN KCS

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Cơ Điện)

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

Kế Toán Thanh Toán

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

Tổ Trưởng Cơ Điện

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

Senior Shipping Manager

Công Ty TNHH Think Outside - Long An

Thương lượng | Nhân viên

06/12/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

05/12/2018

Thợ Dệt Bao PP (Có Tay Nghề)

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

05/12/2018

Thợ May (Có Tay Nghề)

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

05/12/2018

Tài Xế Xe Tải

Công Ty TNHH Think Outside - Long An

Thương lượng | Nhân viên

30/11/2018

Production Manager

Công Ty TNHH Think Outside - Long An

Hơn 800USD | Quản lý / Trưởng phòng

30/11/2018

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Think Outside - Long An

Thương lượng | Nhân viên

30/11/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/11/2018

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/11/2018

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/11/2018

Thủ Kho Nguyên Liệu Vải

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/11/2018

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/11/2018

Nhân Viên Kế Toán

Công ty TNHH Sơn Nero - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

30/11/2018

Quản Lý Kho Nguyên Vật Liệu

Công ty TNHH Sơn Nero - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

30/11/2018

NHÂN VIÊN THỦ KHO

Công ty Cổ Phần Inox Diệu Thịnh - Long An

Thương lượng | Nhân viên

19/11/2018

Nhân Viên QC

Công ty Cổ Phần Inox Diệu Thịnh - Long An

Thương lượng | Nhân viên

19/11/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí - Long An

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng / QC / QA

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Quản Lý Ca

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

13/11/2018

Nhân Viên QA

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Cơ Điện

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Thổi Chai Nhựa

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Vi Lữ - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Quản Lý Kho Hàng Tại Long An

Công ty TNHH HUNUFA - Long An

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

09/11/2018

Kế Toán Làm Việc Tại Long An

Công ty TNHH HUNUFA - Long An

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

09/11/2018

Nhân Viên Cơ Khí

Công ty TNHH HUNUFA - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

09/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-