Tìm thấy 82 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Bến Lức"

[Long An] - Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Long An

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
09/07/2020

Head of HR (Ben Luc - Long An)

CareerLink's Client - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
07/07/2020

Nhân Viên Triển Khai Cáp Mạng

FPT Telecom - Long An

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
07/07/2020

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS - Long An

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
04/07/2020

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÁNH – NHÂN SỰ

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
04/07/2020

R&D Manager (Feed Poultry) - English

CareerLink's Client - Long An

2,500USD | Quản lý / Trưởng phòng
02/07/2020

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
18/06/2020

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Xây Dựng)

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
15/06/2020

Kỹ Sư Cấp Cao – Điện Điện Tử

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
06/07/2020

Specialist / Supervisor - Security

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/07/2020

Security Staff

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên
06/07/2020

Costing Asst Engineer

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
06/07/2020

Automation Engineer

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên
06/07/2020

Process Engineering

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
06/07/2020

Electrical Engineer

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên
06/07/2020

Solid Waste Training Staff

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên
06/07/2020

Transition Lead (Assistant Manager)

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/07/2020

Mechanical Engineer

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
06/07/2020

Executive Assistant To VP

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên
04/07/2020

Chemical Engineering

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
04/07/2020

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
04/07/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io