Tìm thấy 60 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện An Dương"

01 QA Staff In July 2018

Công Ty TNHH Serveone (Việt Nam) - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

14/08/2018

02 Sales Staff

Công Ty TNHH Serveone (Việt Nam) - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên

14/08/2018

10 Purchasing Staff In July 2018

Công Ty TNHH Serveone (Việt Nam) - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

14/08/2018

02 Delivery Control Staff In July 2018

Công Ty TNHH Serveone (Việt Nam) - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

14/08/2018

05 Import Staff in July 2018

Công Ty TNHH Serveone (Việt Nam) - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

14/08/2018

Nhân Viên R&D

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

13/08/2018

Kỹ Sư Thiết Kế Điện

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13/08/2018

Nhân Viên Bảo Trì Máy Móc

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

10/08/2018

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

09/08/2018

Nhân Viên Phòng Chất Lượng

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

09/08/2018

Nhân Viên Bảo Trì

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

09/08/2018

01 Office Planning Staff

Công Ty TNHH Serveone (Việt Nam) - Hải Phòng

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

08/08/2018

Accounting Officer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

08/08/2018

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

07/08/2018

Kỹ Sư Phòng Lắp Ráp

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

31/07/2018

Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

30/07/2018

Molding Engineer (Kỹ Sư Sản Xuất)

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

30/07/2018

Sales Officer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

30/07/2018

Nhân Viên An Toàn Lao Động

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/07/2018

Kỹ Thuật Viên Môi Trường

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/07/2018

Quản Lý Phòng Sản Xuất

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

17/07/2018

Nhân Viên Y Tế

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

16/07/2018

LEGAL STAFF

Công Ty TNHH Serveone (Việt Nam) - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên

09/07/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-