Tìm thấy 71 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện An Dương"

Nhân Viên Bảo Trì

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng.
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Huyện An Dương Bảo Trì Điện tử

21/11/2017

KỸ SƯ THIẾT KẾ PHẦN MỀM (SOFTWARE ENGINEER)

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tuyển dụng 26 kỹ sư
- Viết phần mềm điều khiển hoạt động của Robot, hệ thống sử dụng trong ngành bán dẫn.
- Trực tiếp cài đặt, vận hành, chạy thẻ phần mềm trên các robot, hệ thống thực tế tại công cty Rorze Robotech hoặc tại các nhà máy của khách hàng tại nước ngoài.
- Viết tài liệu cho người dùng và các đối tác
- Bả...

CNTT - Phần mềm

Thiết Kế Huyện An Dương Phần mềm Nomura Hải Phòng

21/11/2017

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Cạnh tranh | Nhân viên

- Số lượng: 28 người
- Vận hành máy Tiện-Phay
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI, CHẾ ĐỘ:
- Chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh
- Làm việc 40h/tuần, nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định, áp dụng chế độ tính lương 21 ngày/tháng.
- Được hưởng phụ cấp chức, phụ cấp ăn ca, ph...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Huyện An Dương Điện tử Vận Hành Máy CNC

21/11/2017

Nhân Viên Vẽ CAD

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Số lượng: 02 người
- Thực hiện các yêu cầu của bản vẽ thiết kế cơ khí, thiết lập các tài liệu kỹ thuật trên phầm mềm AutoCAD
- Đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế, tính chính xác cũng như tiến độ yêu cầu
* QUYỀN LỢI, CHẾ ĐỘ
- Chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh
- Làm việc 40h/tuần, nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày ...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Thiết Kế Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Huyện An Dương Điện tử Điện

21/11/2017

KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Cạnh tranh | Nhân viên

- Số lượng: 4 người
- Vẽ theo yêu cầu từ các bản vẽ thiết kế cơ khí, thiết lập các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu trên phầm mềm AutoCAD
- Trình bày các bản vẽ theo yêu cầu của phòng thiết kế
- Đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế, tính chính xác cũng như tiến độ yêu cầu
* QUYỀN LỢI, CHẾ ĐỘ
- Môi trường làm việc năng động, t...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Thiết Kế Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Huyện An Dương Kỹ sư cơ khí Nomura Hải Phòng

21/11/2017

Kỹ Sư Thiết Kế Điện

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Số lượng: 02 người
- Thiết kế bản vẽ mạch điện tử
- Công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
* QUYỀN LỢI, CHẾ ĐỘ
- Chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh
- Làm việc 40h/tuần, nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định, áp dụng chế độ tính lương 21 ngày/tháng.
- Được hưởng phụ cấp chức, phụ cấp ăn ca,...

Điện / Điện tử

Tiếng Nhật Tiếng Anh Thiết Kế Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Huyện An Dương Điện

21/11/2017

Lập Trình Viên

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Số lượng: 01 người
- Lập trình theo yêu cầu dự án
- Công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
* QUYỀN LỢI, CHẾ ĐỘ
- Chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh
- Làm việc 40h/tuần, nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định, áp dụng chế độ tính lương 21 ngày/tháng.
- Được hưởng phụ cấp chức, phụ cấp ăn ca,...

CNTT - Phần mềm

Lập Trình Viên Sản Xuất Huyện An Dương Phần mềm Điện tử

21/11/2017

Nhân Viên Quản Trị Chất Lượng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Cạnh tranh | Nhân viên

- Số lượng: 01 quản lý chất lượng cơ khí, 02 quản lý chất lượng điện
- Phụ trách các vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.
- Lập kế hoạch quản lý, đánh giá, báo cáo về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất.
- Cập nhật, sửa đổi hệ thống tài liệu cho phù hợp với thực tế sản xuất.
- Phụ trách liên hệ với khá...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Quản lý chất lượng (QA / QC), Điện / Điện tử

Sản Xuất QA Huyện An Dương Điện QA/QC

21/11/2017

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT (ĐIỆN- ĐIỆN TỬ)

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Advise the Board of Directors to organize work related to production techniques.
- Research applications to improve production process, improve productivity and product quality.
- Manage, supervise and guide the implementation of technical measures to ensure quality products.
- To study, formulate and manage techn...

Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Tiếng Anh Huyện An Dương Trưởng Phòng Điện tử Điện Trưởng Phòng Kỹ Thuật Hải phòng

21/11/2017

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Trung )

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Translate specification drawing, system document.
- Contact with China side.
- Making all of works about environment and quality management system.
- Training management system documents.

Biên phiên dịch / Thông dịch viên, Quản lý chất lượng (QA / QC)

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) QC Huyện An Dương Nhân viên QC Nomura Hải Phòng Hải phòng

20/11/2017

Nhân Viên Đột Dập

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Số lượng: 09 người
- Vận hành máy đột theo quy trình
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
* QUYỀN LỢI, CHẾ ĐỘ
- Chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh
- Làm việc 40h/tuần, nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định, áp dụng chế độ tính lương 21 ngày/tháng.
- Được hưởng phụ cấp chức, phụ cấp ăn ca, p...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Huyện An Dương Điện tử

17/11/2017

Quản Lý Phòng Chất Lượng ( Tiếng Anh và tiếng Nhật )

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Manpower control at QA department.
- Working preparation for each section.
- Contact with China - Japan side about quality issue.
- Guide - Training for QA staff about quality request from China - Japan side.
- Follow up corrective action about quality issue.
- Responsibility about making corrective action repor...

Quản lý chất lượng (QA / QC), Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Tiếng Anh QC Huyện An Dương Quản lý Nomura Hải Phòng QC Manager Hải phòng

16/11/2017

Chuyên Viên Hiệu Chuẩn Máy ( Phòng Kỹ Thuật)

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

* Instrument Management
- Draft and review all management system of testing and measuring instruments;
- Set up, use and manage the maintenance data of instruments.
* Instrument Maintenance
- According to the types, quantity and standard status of instruments, setting up checking plans and implementing them;
- Mainta...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện An Dương Điện tử Nomura Hải Phòng Điện Hải phòng

16/11/2017

Security Assistant

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Protect property and lives by patrolling the area.
- Monitor entrance of property through surveillance.
- Identify visitors and ask for appropriate documents.
- Guard against theft and maintain security.
- Respond to alarms and calls of distress.
- Stop suspicious people and ask for identification.
- Investigate thef...

An Ninh / Bảo Vệ

Huyện An Dương Trợ lý Bảo vệ An ninh Security LG Display

16/11/2017

Kĩ Thuật Viên Môi Trường

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Kiểm tra và duy trì các hoạt động của hệ thống kiểm soát môi trường trong nhà máy
- Thực hiện các công việc khác được giao
- Thực hiện các hoạt động về 5S tại khu vực làm việc

Môi trường / Xử lý chất thải

Huyện An Dương Môi trường Xử lý nước thải LG Display

15/11/2017

Environment Engineer/Senior Engineer

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Prepare, review, and update environmental investigation reports
- Control treatment system operation, such as water reclaimation facilities, air pollution control system, and operation.
- Assess compliance with environment treatment system's quality control
- Apply ISO 14001 to environment management

Môi trường / Xử lý chất thải

Tiếng Anh Huyện An Dương Môi trường LG Display

15/11/2017

Purchasing & Material Assistant - Nhân Viên Thu Mua & Nguyên Vật Liệu

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Build up material supply pla based on production plan & inventory
- Manage vendor's capacity and quality.
- Negotiate with vendors to pull in material from oversea and local vendors on time.
- Handle with issues regardless of vendor's capacity, quality, shipment delayed, etc,...

Vật tư / Mua hàng

Huyện An Dương Mua hàng Vật tư Xuất nhập khẩu Thu mua LG Display

15/11/2017

EA Part Leader - Trưởng Bộ Phận Quản Lý Lao Động (Chính Sách)

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Manage labor issues.
- Develop labor relations internal and external.
- Give support to employees.
- Manage collective dialog.
- Interview and evaluate resigned employees.
- Implement disciplinary works.
- Implement labor relation risk management.
- Update and supervise the policies implementation.
- Do training staf...

Nhân sự

Huyện An Dương Quản lý Nhân sự Luật

15/11/2017

Mechanical Development Engineer (R&D Team) - Kĩ Sư Phát Triển Máy

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Developing the overall mechanical parts of new product. Implement and test mechanical items in accordance with documented designs and requirements.
- Manage and control the raw material and finished product of development team follow the master plan.
- Collaborates and communicates with management, internal and outso...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện An Dương Cơ khí LG Display

15/11/2017

Mechanical (Module Technology) Engineer - Kĩ Sư Bảo Dưỡng Sửa Chữa Máy

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Be responsible for setup new machine: commissioning, fab-in, leveling, check I/O wire, pipe in equipments,.....
- Be responsible for planning and report fab-in, setup, handle issues,...
- Know about operate, maintenance, repairing.... equipment in factory
- Be responsible for capacity, machine effciency, product qual...

Bảo trì / Sửa chữa

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện An Dương Điện Cơ khí bảo dưỡng LG Display

15/11/2017

Technical Supporter Assistant (Customer Service)

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Handle and process all customer's inquiries and orders
- Customer's issues and complaints solution in the right manner and timeline
- Closely coordinate with other related departments for smooth working
- Responsible for acting as liason between customer and company
- Other jobs as assigned

Dịch vụ khách hàng

Huyện An Dương Trợ lý Điện tử Dịch vụ khách hàng LG Display

15/11/2017

QA Engineer

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Interpret and implement quality assurance standards
- Write QA/QC procedures and directions for recording and reporting quality data and inspecting.
- Implements methods to improve inspection method, equipment/tool performance, product quality.
- Control the quality of incoming materials, in processes, out-coming pro...

Quản lý chất lượng (QA / QC)

QA Huyện An Dương QA Engineer

15/11/2017

Tax Assistant/Specialist

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Checking the invoice and related supporting documents of payment dossiers
- Making PIT journal entry, FCT journal entry; CIT journal entry
- Checking FCT,PIT monthly declaration and CIT quarterly report
- Checking data which supported for PIT declaration
- Other tasks which are assigned by Manager or Leader

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Huyện An Dương Tài chính Ngân hàng LG Display

15/11/2017

Vietnamese Teacher (Giáo Viên Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài - Part Time)

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

- Teaching Vietnamese for foreigns.
- Flexible learning days of the week.
- Course duration: Depends on time, level and requirement of the students.

Giáo dục / Đào tạo / Thư viện

Giáo viên Huyện An Dương Đào tạo LG Display

14/11/2017

Secretary - Thư Kí Cho Quản Lý Người Hàn Quốc (Thành Thạo Tiếng Hàn)

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện dịch thuật (dịch nói và dịch viết) cho các cuộc họp, các tài liệu theo yêu cầu của quản lý và công việc được giao.
- Hỗ trợ cấp trên trong việc điều hành, giám sát, đôn đốc các bộ phận trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo chức năng đã được phân công.
- Tổ chức, sắp xếp, quản lý lịch làm việc, l...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hàn Quốc Phiên Dịch Thư ký Huyện An Dương Trợ lý Biên dịch

14/11/2017

Module Production Unit Leader - Trưởng Chuyền Sản Xuất

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- 4M controling.
- Ensure product get quality standard.
- 5S and safety partrol, control and track worker implement.
- Improvement activity to CR.
- Ability cooperate wuth co-worker in area of safety, quality, production and understand importance of completing assisgned tacks and their relationship to other requirement...

Sản xuất / Vận hành sản xuất

Sản Xuất Huyện An Dương Trưởng chuyền sản xuất LG Display

14/11/2017

Machinery Unit Leader - Trưởng Chuyền Bộ Phận Bảo Dưỡng, Sửa Chữa

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Quản lí thiết bị máy móc trong xưởng pOLED (phòng sạch)
- Quản lí kĩ thuật viên (technician)
- Sắp xếp công việc hằng ngày, xử lí sự cố khi có lỗi liên quan đến chất lượng, downtime
- Báo cáo hằng ngày
- Lên kế hoạch bảo dưỡng máy móc
- Đi theo ca (12 tiếng) và làm over time
- Thực hiện kế hoạch ngày theo lịch vận hà...

Bảo trì / Sửa chữa

Sản Xuất Huyện An Dương Trưởng nhóm Quản lý chất lượng bảo dưỡng LG Display

14/11/2017

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Phiên dịch cho quản lý người Hàn Quốc.
- Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu
- Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc được giao
- Hỗ trợ các nhân viên khác khi cần thiết.
- Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên.

Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hàn Quốc Phiên Dịch Nhân Viên Văn Phòng Thư ký Thông dịch viên Huyện An Dương Hành chính Biên dịch

14/11/2017

Import - Export Part Leader

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Master import/export regulation, law regarding EPE
- Management EPE item
- Manage BOM, inventory and risk in line with procedures
- Master and manage the disposal the excess stock
- Controlling liquidation

Xuất nhập khẩu / Ngoại thương

Huyện An Dương Quản lý Ngoại thương Xuất nhập khẩu LG Display

14/11/2017

Nhân Viên An Ninh

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý và giám sát công tác bảo vệ - an ninh của nhà cung cấp.
- Đảm bảo an ninh tại khu vực cổng A, B, C và khu vực nhà máy.
- Tuần tra, giám sát qua hệ thống camera, hàng rào,…
- Bảo đảm an toàn thông tin nội bộ, xử lý sự cố rò rỉ thông tin nếu có.
- Báo cáo hàng ngày/ hàng tuần và hàng tháng bằng văn bản cho quản...

An Ninh / Bảo Vệ

Huyện An Dương Bảo vệ An ninh Lao động phổ thông Nhân viên an ninh LG Display

14/11/2017

MODULE PRODUCTION ENGINEER

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Productivity and product quality management.
- Control operation working standard (CTP,CTQ) in the process.
- Improve jobs to enhance effective operation of production line.
- Make job flow, procedures, work standard…
- Control machine status.
- Control product defect ratio.

Sản xuất / Vận hành sản xuất

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Huyện An Dương Điện Cơ khí LG Display

14/11/2017

Kĩ Thuật Viên Bảo Dưỡng - Sửa Chữa Máy (Số lượng lớn)

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy trong nhà xưởng
- Kiểm tra tình trạng máy trước, trong và sau khi mỗi ca
- Xử lí các vấn đề liên quan về máy trong ca làm và theo dõi kế hoạch bảo dưỡng định kì
- Làm việc với phòng sản xuất, kiểm soát chất lượng,..... trên dây chuyền để kiếm soát các vấn đề phát sinh về chất lượng s...

Bảo trì / Sửa chữa

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện An Dương Điện Cơ khí Sữa chữa LG Display

14/11/2017

General Affair Assistant (Landscape Position) - Nhân Viên Quản Lý Cây Xanh

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Responsible for the management of trees in the company such as trees, lawns and gardens.
- Participate in administrative tasks such as hotel booking, transportation arrangements.
- Support the management of the quantity and quality of meals for employees.
- Support for immigration procedures such as passport, visa, w...

Nông nghiệp / Lâm nghiệp

Huyện An Dương Nông nghiệp Lâm nghiệp LG Display

14/11/2017

Security Part Leader - Trưởng Bộ Phận An Ninh

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Security Information management.
- Guard management, monitoring
- Gate A, B, C in/out management
- Asset in/out management
- Security process management
- Security process improvement
- Incident investigation
- Security Traning

An Ninh / Bảo Vệ

Huyện An Dương Quản lý Bảo vệ An ninh Security LG Display

14/11/2017

Công nhân kiểm tra nhựa - IM Inspector (Số lượng: 03) (Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Làm các công việc liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm nhựa (vỏ điện thoại, vỏ loa ô tô)
- Chịu trách nhiệm kiểm soát và tìm hiểu các nguyên nhân gây lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất
- Có cơ hội được đi đào tạo tại Hàn Quốc
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
 

Biên phiên dịch / Thông dịch viên, Lao động phổ thông, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Huyện An Dương Lao động

14/11/2017

Trưởng nhóm Máy cắt gọt - TRIMMING Machine Leader

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Quản lý các vấn đề liên quan đến máy cắt gọt
- Sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ máy móc
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Bảo trì / Sửa chữa

Sản Xuất Huyện An Dương Trưởng nhóm

08/11/2017

Kỹ sư máy CNC/CAM - CNC/CAM Machine Engineer

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Phụ trách các công việc liên quan đến máy CNC và máy CAM
- Sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ máy móc
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Bảo trì / Sửa chữa

Máy móc Huyện An Dương

08/11/2017

01 Nhân Viên – Phòng Tính Giá Thành

CÔNG TY TNHH AS’TY VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra túi mẫu, xác nhận sản lượng thực tế
- Chụp ảnh túi mẫu xuất
- Làm bảng giá thành gửi bên Nhật
- Làm đơn hàng
- Một số công việc liên quan khác
 

Kế toán / Kiểm toán

Huyện An Dương Nomura Hải Phòng Hải phòng

06/11/2017

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

Cạnh tranh | Nhân viên

- Biên, phiên dịch tiếng Nhật.
- Thông dịch hỗ trợ triển khai kế hoạch sản xuất.
- Biên dịch tài liệu liên quan đến sản xuất.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Sản Xuất Huyện An Dương Điện tử Biên dịch Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

03/11/2017

Assembly Engineer Leader

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Control the engineer working
- Interview details

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Huyện An Dương Trưởng nhóm

31/10/2017

Engineer Of Engineering Dept

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Set up schedule and take preparation
- Mold trial and decide best condition
- Follow-up improvement
- Submit and follow up approval
- Set up MP document and train to related Dept.
- Follow up quality of initial production

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện An Dương Kỹ sư cơ khí

31/10/2017

LOGISTIC OFFICER

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD

Thương lượng | Nhân viên

- Prepare shipping documents
- Arrange transportation for delivery
- Issue and control sales invoices
- Classify and control customs dossier
- Prepare and get CO
- Collect and check Debit note
- Update and follow up CC of lending equipment
- Do scrap process for NG goods/waste from production
- Implement target action ...

Xuất nhập khẩu / Ngoại thương

Huyện An Dương Giao nhận Hải quan Xuất nhập khẩu

31/10/2017

Kỹ Sư Kinh Doanh Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Weldcom - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Weldcom

Thương lượng | Nhân viên

Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Số lượng: 05
Địa điểm làm việc:
- 463 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội
- 1345 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
- Hoặc 848 Nguyễn Văn Linh, An Đồng, An Dương, Hải Phòng.
- Hoặc 45/3F Quốc lộ 1A, Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM
Nhiệm vụ:
- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm...

Bán hàng, Điện / Điện tử, Bán lẻ / Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Huyện Hóc Môn Huyện An Dương

31/10/2017

Nhân viên Kế hoạch sản xuất

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý tiến độ sản xuất
- Chuẩn bị nguyên vật liệu cho các dòng mới
- Xây dựng kế hoạch công đoạn
- Các công việc hành chính khác được giao
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Sản xuất / Vận hành sản xuất

Huyện An Dương Kế Hoạch Sản xuất

30/10/2017

Quản Lý Căn Tin Cao Cấp (Làm Việc Tại Hải Phòng)

CÔNG TY HOA MAI - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Số lượng: 3
- Mô tả công việc: Nội dung công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Làm việc theo ca
- Lương: Thỏa thuận
- Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật LĐ
- Địa điểm làm : Khu công nghiệp Namura – Hải Phòng

Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng Huyện An Dương Quản lý Dịch vụ ăn uống Hải phòng

25/10/2017

Bếp Trưởng, Bếp Chính Bếp Ăn Công Nghiệp (Làm Việc Tại Hải Phòng)

CÔNG TY HOA MAI - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

* Số lượng: 3
- Mô tả công việc: Nấu ăn tại các Công ty, Xí nghiệp trong các khu chế xuất, Khu công nghiệp.
- Nội dung công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Làm việc theo ca
- Lương: Thỏa thuận
- Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật LĐ
- Địa điểm làm : Khu công nghiệp Namura – Hải Phòng

Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Huyện An Dương Bếp Trưởng Bếp chính Hải phòng

25/10/2017

Nhân Viên Hành Chính (Phòng Quản Lý Sản Xuất)

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Làm các công việc hành chính của phòng và các công việc khác được giao
- Hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất 
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Thư ký / Hành chánh, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Sản Xuất Huyện An Dương Hành chính

25/10/2017

Quản Lý

Công Ty TNHH Xuân Ngọc - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra hàng ngày.
- Lập kế hoạch sản xuất;
- Điều hành, Quản lý đầu vào, đầu ra về nguyên phụ liệu, hàng thành phẩm (quần áo đồng phục);
- Liên hệ khách hàng về kế hoạch sản xuất, lập hợp đồng, thanh lý với các khách hàng.
- Các công việc khác khi được lãnh...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Thời trang

Huyện An Dương Quản lý Thời trang Dệt may Hải phòng

10/11/2017

Quản Lý Sản Xuất/ Quản Lý Kỹ Thuật Sản Xuất

Heesung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Quản lý sản xuất:
- Quản lý nhân sự, năng suất, chất lượng trong dây chuyền sản xuất.
- Quản lý hệ thống 5S trong bộ phận.
- Lập kế hoạch sản xuất
- Làm báo cáo liên quan đến nhân sự, năng suất, chất lượng hàng tuần, hàng tháng và khi có yêu cầu
- Công việc khác sẽ được chỉ thị từ cấp trên.
* Quản lý kỹ thuật sản xuấ...

Sản xuất / Vận hành sản xuất

Sản Xuất Huyện An Dương Quản lý sản xuất

10/11/2017

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH Dongdo Electronics Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Lập tờ khai thuế GTGT, Thuế TNDN, thuế môn bài, thuế NK, các hồ sơ khác nộp cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành.
- Trực tiếp cung cấp chứng từ, số liệu giải trình khi có yêu cầu.
- Tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế, cập nhật các thông tin về luật thuế...
- Thực hiện và duy trì hệ thống thông tin kế toán.
...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Sản Xuất Huyện An Dương Kế Toán Trưởng

09/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-