Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "HR Admin"

[Hải Dương] HR & Admin - 12471( Tiếng Nhật N2-N3)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH REERACOEN VIETNAM - Hải Dương

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH REERACOEN VIETNAM

500USD - 1,000USD | Nhân viên

Lĩnh vực hoạt động của công ty: Sản xuất linh kiện điện tử
- Duy trì cấu trúc nơi làm việc bằng cách cập nhật các yêu cầu công việc và nhiệm vụ của tất cả các vị trí.
- Thiết lập tuyển dụng, thử nghiệm, phỏng vấn chương trình và duy trì nhân viên tổ chức. Quản lý tư vấn tuyển chọn ứng viên; Thực hiện phỏng vấn và thay ...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật N2 Tiếng Nhật N3 HR Admin

31/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-