Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Hóa Mỹ Phẩm"

Chuyên Viên Marketing ( Ngành hàng Gia Dụng + Mỹ Phẩm)

Công Ty Cổ Phần ESC Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần ESC Việt Nam

Hơn 7,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Xây dựng kế hoạch truyền thông quảng cáo và đề xuất phân bổ ngân sách
- Thực hiện, phân tích & đánh giá nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh, nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng;
- Triển khai thực hiện mọi hoạt động liên quan: bao gồm tổ chức các hoạt động quảng cáo: tài trợ, hội chợ, sự kiện, khách hàng v.v…...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tiếp thị

Marketing Quận 1 PR (Quan hệ công chúng) Tiếp thị Điện gia dụng Hóa Mỹ Phẩm

20/01/2018

Phụ Trách Marketing Bán Lẻ ( Thời trang Pierre cardin Kids)

Công Ty Cổ Phần ESC Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần ESC Việt Nam

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nghiên cức và giám sát xu hướng thời trang trả em;
- Đảo bảo hình ảnh tiêu chuẩn thương hiệu xuyên suốt trên toàn hệ thống, kênh phân phối. Thiết lập và duy trì quy chuẩn của hệ thống POSM
- Phát triển nội dung viết và biên tập trên các truyền thông, fanpace, website,.....
- Triển khai các hoạt động chương trình mark...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tiếp thị

Marketing Quận 3 PR (Quan hệ công chúng) Tiếp thị Điện gia dụng Bán lẻ Hóa Mỹ Phẩm

20/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-