Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Hành chánh"

Nhân Viên Hành Chánh Tập Sự

CÔNG TY TNHH I VI - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm

19/06/2018

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2018

Phó Chánh Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/06/2018

Trưởng Nhóm Hành Chánh Quản Trị

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

08/06/2018

01 Admin Cum Assistant HR

Sing Industrial Gas Vietnam Co.,Ltd - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

02/06/2018

Phó Phòng Nhân Sự - Tổng Vụ (Tiếng Nhật)

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Hà Nội

800USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

01/06/2018

Admin Officer - Phú Thọ

FE Credit - Phú Thọ

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

31/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-