Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "hà tĩnh"

GIÁM SÁT BÁN HÀNG ( NAM ĐỊNH)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á (AFOTECH) - Nam Định

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

23/01/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - HÀ TĨNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á (AFOTECH) - Hà Tĩnh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

23/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-