Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Giám sát sản xuất"

Giám Sát Sản Xuất

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
16/09/2019

Giám Sát Sản Xuất Bộ Phận Máy In

CÔNG TY CỔ PHẦN STARPRINT VN - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
11/09/2019

Giám Sát Sản Xuất

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ KIM LOẠI VÀ IN TRÊN KIM LOẠI - Hồ Chí Minh

11,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
11/09/2019

Trưởng Bộ Phận Sản Xuất Cơ Khí

Công Ty TNHH Xây Dựng Võ Đắc - Đồng Nai

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
07/08/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-