Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Giám sát kinh doanh"

GIÁM SÁT/TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

Công Ty TNHH Công nghệ D.C (D.C TECHNOLOGY COMPANY) - Hồ Chí Minh, Hà Nội

10,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2018

Giám Sát Kinh Doanh tại Quảng Ngãi

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Quảng Ngãi

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Kinh Doanh tại Quảng Nam

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Quảng Nam

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Kinh Doanh tại Đà Nẵng

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Đà Nẵng

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-