Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Giám sát kinh doanh"

Giám Sát Kinh Doanh [Hà Nội]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/02/2019

Giám Sát Kinh Doanh [Hưng Yên]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Hải Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/02/2019

Giám Sát Kinh Doanh [Hải Dương]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Hải Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/02/2019

Giám Sát Kinh Doanh [Quảng Ninh]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Quảng Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/02/2019

Giám Sát Kinh Doanh [Hải Dương]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Hải Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/02/2019

Giám Sát Kinh Doanh [Hải Phòng]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/02/2019

Giám Sát Kinh Doanh Kênh Bếp Khu Vực Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần TARA - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

15/02/2019

Giám Sát Bán Hàng [ Hà Nội]

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ KINH BẮC - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

13/02/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-